SEB - Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring

SEB er en fælles platform for brugeradministration af over 50 forskellige sundhedsfaglige systemer, som Sundheds- og Ældreministeriet, Økonomi- og Ældreministeriet, Regionerne og en lang række private sundhedsaktører stiller til rådighed for borgere, regioner, kommuner og praktiserende læger. Systemerne omfatter bl.a. borgervendte selvbetjeningsløsninger til tidsbestilling, fagsystemer til sagsbehandling, sundhedsregistre og oversigt over plejehjem, behandlingssteder m.v. I alt logger ca. 150.000 brugere på via SEB om måneden.

Medarbejdersignatur 
Adgangsstyring i SEB sker med NemID medarbejdersignaturer
Bestilling af medarbejdersignatur kan ske på www.NemID.nu

Brugerstyring af Organisationens medarbejdere sker på:  https://sebadmin.nsi.dk/ 

Når organisationen er oprettet kan nye brugere bede om oprettelse her: https://sebanmod.nsi.dk/

Oprettelse af en ny organisation i SEB

Hvis organisation er ny på SEB skal der ske en oprettelse. Den nye organisation skal udfylde dette skema, skanne det og sende det til Servicedesk: servicedesk@sundhedsdata.dk

 
Systemer der anvender SEB med medarbejdersignatur
eSundhed Lukket
eSundhed Classic
LPR3 - LPR3administration
NIV - Venteinfo - Indberetning af ventetider
SOR - Sundhedsvæsenets Organisationsregister
DPSD - Sagsbehandling
E125 –Indberetningssystemet
eKommune - eKommune.net
FSK - Forskerservice
VAR -  Vævsanvendelsesregistret
BPSD -  Demenprojekt hos KK
SIAP-NSP - Sundhedsvæsenets ikke autoriserede personers ret på NSP
NA/ADB - National afregning og Afregningsdatabank
DNHF - Den Nationale HenvisningsFormidling

Ud over ovenstående systemer benyttes SEB som adgang til samtlige lægepraksissystemer og en række webapoteker, her sker adgangen med privatsignaturen.

SEB Vejledninger

 SIAP-NSP - Sundhedsvæsenets ikke autoriserede personers ret på NSP

SIAP-NSP Vejledning

SIAP-NSP Rollebeskrivelse

PLOV-Plehejemsoversigten Vejledning i rolletildeling