Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring

SEB er en fælles platform for brugeradministration af over 50 forskellige sundhedsfaglige systemer, som Sundheds- og Ældreministeriet, Økonomi- og Ældreministeriet, Regionerne og en lang række private sundhedsaktører stiller til rådighed for borgere, regioner, kommuner og praktiserende læger. Systemerne omfatter bl.a. borgervendte selvbetjeningsløsninger til tidsbestilling, fagsystemer til sagsbehandling, sundhedsregistre og oversigt over plejehjem, behandlingssteder m.v. I alt logger ca. 150.000 brugere på via SEB om måneden.
Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

Servicedesk


Faglig kontakt


Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed