SEB - Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring

SEB er en fælles platform for brugeradministration af over 50 forskellige sundhedsfaglige systemer, som Sundheds- og Ældreministeriet, Økonomi- og Ældreministeriet, Regionerne og en lang række private sundhedsaktører stiller til rådighed for borgere, regioner, kommuner og praktiserende læger. Systemerne omfatter bl.a. borgervendte selvbetjeningsløsninger til tidsbestilling, fagsystemer til sagsbehandling, sundhedsregistre og oversigt over plejehjem, behandlingssteder m.v. I alt logger ca. 150.000 brugere på via SEB om måneden.

Medarbejdersignatur 
Adgangsstyring i SEB sker med NemID medarbejdersignaturer
Bestilling af medarbejdersignatur kan ske på www.NemID.nu

Oprettelse af en ny organisation i SEB

Hvis organisation er ny på SEB skal der ske en oprettelse. Den nye organisation skal udfylde dette skema, skanne det og sende det til Servicedesk på adressen: servicedesk@sundhedsdata.dk

 
Systemer der anvender SEB

 

 

 

 

 

 

 

 

SEB Vejledninger

PLOV - Plejehjemsoversigten Tildeling af rettigheder

SIAP-NSP - Ikke autoriserede sundhedspersoners adgang til data via NSP

 

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

SEB - Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring
Systemet kører normalt.
Opdateret: 31-07-2019 kl. 10:58
Oprettet: 31-07-2019 kl. 10:58
SEB:- Der er stadig problemer med at se eller tildele roller/rettigheder til brugere
Der er stadig ikke muligt at se eller tildele roller/rettigheder til brugere via SEB (services.nsi.dk) Der arbejdes stadig på en løsning..
Opdateret: 26-07-2019 kl. 11:25
Oprettet: 24-07-2019 kl. 09:17
SEB - og de SEB baserede systemer er tilgængelige igen
Fejlen er rettet.
Opdateret: 26-04-2019 kl. 10:49
Oprettet: 26-04-2019 kl. 10:49

Servicedesk

+45 3268 3900

Se telefontider her

Ved mail, husk at skrive SEB i Emnefeltet samt opgive et telefonnummer du kan træffes på.


Servicedesk@sundhedsdata.dk

Faglig kontakt

Al henvendelse skal ske via Servicedesk.

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed