Sor-filer.sundhedsdata.dk

Websiden Sor-filer.sundhedsdata.dk anvendes til download af CSV og XML filudtræk fra SOR og SHAK registrene.

Websiden erstatter siderne http://filer.nsi.dk og http://filer.sundhedsdata.dk for SOR og SHAK filernes vedkommende. Filerne vil være tilgængelige på de gamle websider frem til udgangen af 2020.

SOR er et register, der indeholder organisations- og adresse data om sundhedsvæsenet.

SOR indeholder organisationsdata om hospitaler, kommuner, fysioterapeuter, praktiserende læger, tandlæger, private behandlingssteder, apoteker med flere.

SOR data anvendes til en række centrale formål som elektronisk kommunikation mellem sundhedsaktører på tværs af offentlige sektorer og private organisationer, til monitoreringer, indberetninger, afregninger (DRG takster) for udførte behandlinger mv. Registeret anvendes af en række fagsystemer i sundhedsvæsenet.
Læs mere om SOR registret på SOR på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

 

Teknisk beskrivelse
Teknisk dokumentation findes på websiden under "Docs": https://sor-filer.sundhedsdata.dk/sor_produktion/docs/.
Ved download til manuel behandling anvendes csv fil formatet.
Ved indlæsning til eget it-system anvendes xml formatet.
Der er et fast dagligt servicevindue fra kl. 01.45 – 02.00, hvor siderne lukkes ned, for at vi kan gennemføre de daglige opdateringer.

Beskrivelse af funktionalitet
Websiden Sor-filer.sundhedsdata.dk indeholder 2 sæt af SOR og SHAK Filer.

 SOR Nuværende filer inkl. SHAK (SOR_SHAK)

  • Indeholder de samme SOR og SHAK filer som i dag

 SOR Udvidede csv filer (SOR2)

  • Indeholder "de nye SOR filer" med et forbedret indhold, herunder fuld historik for SorEntity og SorShakMap. OBS! Disse filer er endnu ikke officielt frigivet, da de pt. er under test. Frigivelse forventes ultimo 2020.

SOR og SHAK filerne opdateres regelmæssigt. SOR filerne edityper.csv, sor.csv og sor.zip opdateres hver nat.

Websiden test.sor-fier.sundhedsdata.dk anvendes af interne og eksterne brugere til testformål, her kan downloades fil udtræk fra TestDemo miljøet. 

Hvis du har brug for adgang til TestDemo mapperne på test websiden kan du anmode om brugernavn og password via sorpost@sundhedsdata.dk. Mailens emnefelt skal have teksten "Adgang til TestDemo SOR filer".

Hvordan tilgås servicen?
SOR CSV og XML filerne kan hentes på internettet:  
https://sor-filer.sundhedsdata.dk

 Hvilke krav stilles til adgang?
Der kræves ikke brugernavn og adgangskode.

Relaterede services
SOR GUI: er en brugergrænseflade, hvorfra Sundhedsdatastyrelsen og regionerne kan opdatere SOR data.
SOR EDI: er en brugergrænseflade til systemleverandørerne og regionerne til administration af meddelelsestyper på lokationsnumre.
SHAKNavigator: en særlig browser til at få et overblik over sygehus-afdelingskoder.
SOR Browser: en særlig browser på internettet til at få overblik over og søge i SOR data.

SLA
a. Servicemål for tilgængelighed: 99 %. 
    (Ved tilgængelighed forstås den aftalte driftstid minus den tid, hvor løsningen eller en del af denne ikke kan anvendes til fejlfri driftsafvikling på grund af en kategori 1 og kategori 2 Incidents.)

b. Servicemål for opdatering af SOR filer: max. 1 hændelse pr. mdr., hvor filerne er opdateret senere end 28 t. fra foregående døgn

 

Teknisk brugervejledning
https://sor-filer.sundhedsdata.dk/sor_produktion/docs/

 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

SOR-filer - Fejlen er rettet systemet kører normalt
Fejlen er rettet og både CSV og XML filen ligger nu i en opdateret version på websiden sor-filer.sundhedsdata.dk.
Opdateret: 17-01-2024 kl. 11:20
Oprettet: 17-01-2024 kl. 11:20
SOR-Filerne er ikke opdateret i nat
SOR-Filerne er ikke opdateret i nat. Det drejer sig om SOR XML og SOR CSV filerne. Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.
Opdateret: 17-01-2024 kl. 10:11
Oprettet: 17-01-2024 kl. 10:11
SOR-Filer tjenesten er normal
Fejlen er rettet og SOR-filer er opdateret og kører normalt.
Opdateret: 21-11-2023 kl. 15:40
Oprettet: 21-11-2023 kl. 15:40

Faglig kontakt

sorpost@sundhedsdata.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed