Vævsanvendelsesregisteret

Service til opslag af cpr numre ved forskningsprojekter på biologisk materiale.

Baggrund for denne service er Lov om ændring af lov om patienters retsstilling (LOV nr 312 af 05/05/2004) samt BEK 966 af 22/09/2004 hvor der står:
Sundhedsstyrelsen opretter et elektronisk register, benævnt Vævsanvendelsesregisteret.
Formålet med registeret er at registrere de beslutninger, som patienter træffer i henhold til §18 b, stk. 1, i lov om patienters retsstilling om, at biologisk materiale, som patienten afgiver eller har afgivet i forbindelse med behandling, kun må anvendes til behandling af den pågældende og til formål, der har en umiddelbar tilknytning hertil.

Link til generel beskrivelse

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/testamenter-og-organdonation/vaevsanvendelsesregisteret 

Målgruppe

  • Biobanker
  • Forskere

Brugergupper

For at kunne anvende servicen skal brugeren være medlem af SEB sikkerhedsgruppen eSuVAR

Hvordan tilgås servicen

Servicen er tilgængelig på eSundhed lukket. Adgang til eSundhed lukket kræver at du er tilsluttet DSDN (Det Danske SundhedsDatanet)
 


Hvilke krav stilles til adgang
Alle nyere browsere kan anvendes. Der er dog problemer med brug af Chrome hvis man anvender en MOCES nøglefil, Google understøtter ikke mere det Java plugin der kræves, læs nærmere her:
services.nsi.dk/OmNSIservices/supportingServices/omSEB.  eller her: http://nets.eu/nemidchrome

Beskrivelse af funktionalitet

Der uploades en fil (.CSV eller .TXT), som bliver sammenlignet med de tilmeldte CPR-numre i Vævsanvendelsesregisteret.
Der bliver sendt et svar udelukkende med de identificerede CPR-numre, som er tilmeldt registeret. Hvis ingen af de uploadede CPR-numre findes i Vævsanvendelsesregisteret, så bliver der ikke returneret CPR-numre fra løsningen

Relaterede services

Til- og framelding til Vævsanvendelsesregistret se http://sundhedsdatastyrelsen.dk/var


SLA

 365 x 24 x 7    

Vejledninger og links

Brugeroprettelse sker via lokal SEB-administrator:
http://services.nsi.dk/~/media/ServiceFiles/UnderstoettendeSystemer/SEB/Introduktion_til_brugeradministratorer_i_SEB_v3-2015.pdf

 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

Vævsanvendelsesregisteret
Systemet kører normalt.
Opdateret: 11-08-2021 kl. 10:59
Oprettet: 11-08-2021 kl. 10:59
NemLogin fungerer igen
De sundhedsfaglige IT systemer kan tilgå igen. Digitaliseringsstyrelsen har rettet NemLogin fejlen.
Opdateret: 28-10-2020 kl. 14:25
Oprettet: 28-10-2020 kl. 14:25
NemLogin- er nede - de sundhedsfaglige IT systemer kan ikke tilgås
Der kan ikke logges på de sundhedsfaglige systemer, da NemLogin er nede. Link til Digitaliseringsstyrelsens driftssite, hvor du kan holde dig orienteret: https://www.digitaliser.dk/services
Opdateret: 28-10-2020 kl. 13:26
Oprettet: 28-10-2020 kl. 13:26

Faglig kontakt

Linda Kongerslev
lisk@ssi.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed