Plejehjemsoversigten.dk

Oversigten skal hjælpe kommende plejehjemsbeboere og deres pårørende med at træffe et godt og informeret valg, når den ældre skal på plejehjem.

Formålet med hjemmesiden er at etablere en lettilgængelig plejehjemsoversigt med oplysninger om
plejehjem efter § 192 i serviceloven, plejeboligbebyggelser for ældre og friplejehjem for ældre.
Bekendtgørelse om plejehjemsoversigten.

Målgruppe

Borgere der søger information om plejehjem
Løsningen ligger tilgængelig på det åbne Internet og kan tilgås af alle på https://plejehjemsoversigten.dk

Administratorer i Kommuner og private plejehjem: De enkelte plejehjemejere har ansvaret for indholdet på portalen.
Plejehjemsejerne opretter en eller flere administratorer der kan redigere og efterfølgende publicere indholdet på den offentligt tilgængelige side.

Brugergrupper og sikkerhed

Der vil være 2 brugergrupper der tilgår løsningen, nemlig:

Borgere der søger information om plejehjem
Borgere kan tilgå via plejehjemsoversigten.dk

Administratorer på løsningen
Til brug for plejehjemsadministrationen er der oprettet to roller i indberetningsdelen, en Redaktør og en Godkender.
Redaktøren kan redigere indholdet på de enkelte sider, der er tilknyttet organisationen.
Godkenderen frigiver de foretagne ændringer så det publiceres på den åbne del af løsningen og kan ses af borgerne.
En administrator skal kun tildeles en rolle, rollen Redaktør er indeholdt i rollen Godkender.
Herudover er der en koordinator, der fungerer som kontaktperson for Sundhedsdatastyrelsen. Denne har ikke nogen rolle i Plejehjemsoversigten, men agerer alene bindeled mellem SDS og plejehjemsejerne.
Koordinator kan godt være samme person, der også er administrator (Godkender eller Redaktør) på Plejehjemsoversigten.
Nye koordinatorer skal indmeldes via Servicedesk. Rollerne Redaktør og Godkender tildeles af organisationens SEB administrator.

Koordinatorer og administratorer kan tilmelde sig mailservicen på Serviceportalen, så kommer der en mail ved driftforstyrrelser og ændringer.

Hvordan tilgås servicen

Borgerne tilgår servicen på: plejehjemsoversigten.dk 

Administratorer logger på https://admin.plejehjemsoversigten.dk/sitecore/login med NemID  Læs mere om NemID medarbejdersignatur her.
Administratorer tildeles rettighederne redaktør eller godkender (godkenderen kan både redigere og frigive) af de organisationens SEB administrator.

Man kan læse mere om brugeroprettelse og tildeling af rettigheder i SEB her.

Information om organisationens SEB administrator kan fås hos servicedesk@sundhedsdata.dk. Husk at skrive PLOV i emnefelte.

Hvilke krav stilles til adgang

Alle nyere browsere kan anvendes når borgere tilgår den åbne del af løsningen.

For administratorer kan der ligge begrænsning på browservalget i forhold til medarbejdersignaturen.

24/7/365 med 98% oppetid.

 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

Plejehjemsoversigten - Søgningen fungerer igen
Systemet kører normalt.
Opdateret: 26-04-2024 kl. 10:14
Oprettet: 26-04-2024 kl. 10:14
Plejehjemsoversigten - Søgefunktionen fungerer ikke
Søgefunktionen på PLOV virker ikke. Vi arbejder på at løse fejlen og vender hurtigst muligt tilbage med en ny status.
Opdateret: 25-04-2024 kl. 09:20
Oprettet: 25-04-2024 kl. 09:20
PLOV - Normal drift
Fejlrettelser gennemført og systemet har normal drift.
Opdateret: 23-02-2024 kl. 08:29
Oprettet: 23-02-2024 kl. 08:29

Servicedesk

+45 3332 3900

Se telefontider her

Ved mail, husk at skrive PLOV i Emnefeltet samt opgive et telefonnummer du kan træffes på.


servicedesk@sundhedsdata.dk

Faglig kontakt

Al henvendelse skal ske via Servicedesk.Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed