Indberetning med betaling

Indberetning til en lang række services, med og uden betaling

Funktionalitet
Digital understøttelse af modtagelse af data, dokumenter og betaling.
Servicen stiller webformularer til rådighed på et offentligt tilgængeligt website, med mulighed for online betaling.
Webformularen giver mulighed for at gemme de indtastede data undervejs og fremfinde disse igen indenfor et bestemt tidsinterval.
Dataflowet er kun fra webformularen og ind. Der er intet dataflow den anden vej.
Data i webformularer valideres i den grad det er muligt, uden adgang til data på indersiden.
Data fra webformularen afleveres i en mailboks.

Målgruppe for denne service
Tilsyn med private behandlingssteder: Private virksomheder i rollen som private behandlingssteder
Tilsyn med kosmetiske behandlingssteder: Autoriserede sundhedpersoner i rollen som potentielle kosmetiske behandlere
SIS tilsyn: Private virksomheder og offentlige institutioner i rollen som indehaver af ioniserende strålingskilder
SIS PSD: Private virksomheder og offentlige institutioner i rollen som arbejdsgiver for medarbejdere, der skal dosisovervåges
KBU: Borgere i rollen som autoriseret læge
Autorisation: Borgere i rollen som potentielle eller allerede autoriserede sundhedspersoner
Indspektor: Læger i rollen som inspektor eller uddannelsesansvarlig
Forskerservice: Forskere i private og offentlige institutioner 

SLA
Tilgængelig 24x7x365

Da de indberetninger der inkluderer betaling med kort, er afhængdige af DIBS, er  betalingen underlagt deres forretningsbetingelser.

DIBS opererer ikke med foruddefinerede servicevinduer, men er iflg. de generelle vilkår ""berettiget til at afbryde kundens adgang til tjenesten med henblik på vedligeholdelse, opdatering, opgradering eller anden service. Sådanne afbrydelser betragtes som tilladte afbrydelser. Kunden varsles så vidt muligt mindst tre dage forud for tilladte afbrydelser, der søges lagt udenfor peak hours.
Se driftsstatus på DIBS betalingsservice her

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed