eJournal

eJournal er en Service der benytter SEB Classic roller. Ejes og driftes af Region Nord.

Faglige spørgsmål vedrørende eJournal administrationsmodul rettes til Systemforvalteren i Region Nord

Kontakter i Region Nord
Systemforvalter
Helle Hesthaven
Fællesregional Systemadministrator
+45 41 18 04 31
hebeh@rn.dk

Systemejer
Lone Kaalund Thiel
Kontorchef
22618804
Lone.kaalund.thiel@rn.dk

Anden kontakt:
peter.kilsgaard@rn.dk

REGION NORDJYLLAND
Digitalisering og IT
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
www.rn.dk

Beskrivelse:
Adgang til eJournals administrative brugergrænseflade, hvorfra diverse administrative opgaver kan udføres. Dette omfatter bl.a. muligheden for at fejlsøge journaler baseret på henvendelser fra patienter, foretage auditering af opslag udført af sundhedspersonale mv.
Adgangen gives kun til brugere med behov for at kunne foretage administrative opgaver i eJournal. Det meste af adgangen er således forbeholdt administrative brugere ansat i regionerne, hvor der kun gives adgang til udvalgte regionale brugere.
Dertil har kommunerne adgang til at udføre auditering af deres brugeres adfærd, i forhold til opslag foretaget i Sundhedsjournalen. Denne adgang administreres af kommunerne, som kun har adgang til at arbejde med løsningen i forhold handlinger foretaget af personale ansat i pågældende kommune.

Se Rollebeskrivelse i nedenstående skema.

Rollenavn

Kort rollebeskrivelse

Rollebeskrivelse

Autentifikations-

niveau

Må uddeles af

Rollenavn, undgå æøå, mellemrum etc.

Starter med systemforkortelsen på 3 kar

Kort rollebeskrivelse i SEB, er SORrelevant for rollen.

Længere beskrivelse af rollen. Hvilken arbejdsfunktion tænkes rollen anvendt til, hvad giver den lov til.

 

3

Hvem må uddele rollen ?

Regioner, Kommuner, Private ? SDS ?

ejsPrivatmarkeringJournal

Udføre privatmarkering af patientjournaler.

Anvendes af regionale administratorer af e-journal, til at kunne udføre privatmarkering af journaler og/eller specifikke forløb i patientjournaler.

3

Regioner

ejsPrivatmarkeringOrganisation

Uudføre privatmarkering af organisationer.

Anvendes af regionale administratorer af e-journal, til at kunne udføre privatmarkering af en hel organisation på baggrund af en organisatorisk kode.

3

Regioner

ejsPatientOpslag

Kan slå op i patientjournaler (forløbsoversigten).

Anvendes af regionale administratorer af e-journal, til at kunne foretage opslag i patientjournaler, med henblik på at kunne agere på henvendelser om problemer med patientjournalen.

3

Regioner

ejsBorgerbreveOverblik

Kan se statistik for borgerbreve udsendelser.

Anvendes af regionale administratorer af e-journal, til at kunne se statistik for borgerbreve udsendelserne. Herunder at se udsendelsesperioder og antal udsendte breve.

3

Regioner

ejsBorgerbreveUdsendelser

Kan administrere borgerbreve udsendelser.

Anvendes af regionale administratorer af e-journal, til at kunne administrere borgerbreve udsendelserne. Herunder at kunne definere udsendelses, -perioder og -datoer.

3

Regioner

ejsBorgerbreveOpslagBorger

Kan fremsøge borgerbreve sendt til en given borger.

Anvendes af regionale administratorer af e-journal og medarbejdere på patientkontorer til, at kunne fremsøge borgerbreve sendt til en given borger, på baggrund af henvendelser fra en given borger.

3

Regioner

ejsBorgerbreveOpslagKliniker

Kan fremsøge borgerbreve på baggrund af kliniker oplysninger.

Anvendes af regionale administratorer af e-journal og medarbejdere på patientkontorer til, at kunne fremsøge borgerbreve sendt til en given borger ud fra oplysninger om en kliniker, på baggrund af henvendelser om opslag fra særlige enheder mv.

3

Regioner

ejsStatistikRapportering

Kan fremsøge statistik om anvendelse af e-journal.

Anvendes af regionale administratorer af e-journal til, at kunne trække statistik om brugen af e-journal. Statistikken kan anvendes til videre behandling og afrapportering.

3

Regioner

ejsDataleveranceLog

Kan fremsøge logdetaljer om dataleverancer til e-journal.

Anvendes af regionale administratorer af e-journal, samt private aktører med ansvar for dataleverancer fra EPJ-systemerne til e-journal, til at kunne finde information om pågældende leverancer hvis der opstår fejl i dataleverancen.

3

Regioner og Private, dog kun med godkendelse fra pågældende region.

ejsDataleveranceFiler

Kan hente fejle filer, ud fra en allerede fremsøgt fejllog.

Anvendes af regionale administratorer af e-journal, samt evt. private aktører med ansvar for dataleverancer fra EPJ-systemerne til e-journal, til at kunne downloade og se indholdet af fejlede filer hvis der opstår fejl i dataleverancen.

3

Regioner og Private, dog kun med godkendelse fra pågældende region.

ejsKildeMeddelelser

Kan udfærdige meddelelser til Sundhedsjournalen ved præsentation af data.

Anvendes af regionale administratorer af e-journal til, at oprette meddelelser om eks. forsinkelse på dataleverancer, som vises i borgerens journal i Sundhedsjournalen på Sundhed.dk.

3

Regioner

ejsAuditLog

Kan fremsøge auditloggen for opslag i e-journal.

Anvendes af regionale administratorer af e-journal til, at kunne fremsøge auditlogs for opslag i e-journal, eks. på baggrund af borger henvendelser, ved mistanke om uberettigede opslag i kilden.

3

Regioner

ejsAuditAdminLog

Kan fremsøge auditloggen for anvendelse af administrationsmodulet.

Anvendes af administrative medarbejdere for hver organisation, til at kunne se auditlogs for egne medarbejderes færden i administrationsmodulet.

3

Regioner, Kommuner og Private

ejsAuditAdminEgenLog

Kan fremsøge auditloggen for egen anvendelse af administrationsmodulet.

Anvendes af medarbejdere til at kunne se egen auditlogs, for ens personlige færden i administrationsmodulet.

3

Regioner, Kommuner og Private

ejsKommuneAudit

Anvendes af kommuner til at kunne udføre auditering af medarbejdernes anvendelse af Sundhedsjournalen.

Anvendes af kommunale medarbejdere til at kunne hente auditlogs for kommunale medarbejderes opslag i Sundhedsjournalen, i de løbende auditeringsforløb der udføres af kommunerne.

3

Kommuner

 

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

SDS Servicedesk

+45 3332 3900
Se telefontider her


servicedesk@sundhedsdata.dk

Faglig kontakt

Fællesregional Systemadministrator
Helle Hesthaven

+45 4118 0431


hebeh@rn.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed