FSK Forskerservice

Forskerservice analysemiljø

Forskerservice under Sundhedsdatastyrelsen arbejder for at understøtte registerforskningen i Danmark.
Er du forsker og har brug for data i forbindelse med din forskning, kan du via Forskerservice søge om registerdata på sundhedsområdet.
Du kan læse mere om Forskerservice her: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/Forskerservice

Generel beskrivelse af service
En mere gennemgribende beskrivelse af servicen kan findes her.

Hvordan tilgås servicen
Forskerservice analysemiljøet tilgås gennem en krypteret forbindelse over internettet. Adgang kræver forudgående godkendelse af projektet som data skal anvendes til.
Læs nærmere i nedenstående vejledning omkring krav til adgang, NemID medarbejdersignatur m.m.

SLA
Tilgængelig: 24x7x365 
Tilmeld dig mailservice for at få oplysninger og driftsforstyrrelser og planlagte servicevinduer.
Bemærk åbningstider for Servicedesk

Servicevinduer forekommer altid den næstkommende søndag efter at Microsoft har udgivet en Windows opdatering og betyder at Forskermaskinen, derfor kan være utilgængelig natten mellem søndag og mandag (21:30-06:30).

 
Vejledninger

Ønsker du at søge om data via Forskermaskinen, kan du finde ansøgningsskemaet her:
Ansoegningsskema til forskermaskine

Har du problemer med at logge på eller arbejde på Forskermaskinen, kan du her finde en række vejledninger til, hvordan man arbejder på Forskermaskinen:
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/forskermaskinen/sadan-arbejder-du-pa-forskermaskinen

Du er også velkommen til at kontakte os.

 

Hvilke krav stilles for at tilgå Forskerservice
Løsningen er udviklet, så den kan bruges med de nyeste versioner af browsere som Chrome, Firefox, Safari og Internet Explorer.
Ældre versioner kan medføre, at visse sider ikke vises korrekt.
Ved brug af NemID medarbejdersignatur (MOCES) nøglefil er der problemer med Java ved brug af Chrome og Mozilla Firefox, læs nærmere om dette her.