National Serviceplatform - NSP

National Serviceplatform (NSP) er en platform, som udbyder forretningsservices og datasamlinger til brug for systemer inden for sundheds domænet. NSP gør det muligt at anvende nationale services direkte i patientbehandlingen direkte i de lokale systemer i klinikken og praksis.

Overordnet beskrivelsen af NSP, se sundhedsdatastyrelsen.dk/nsp 

Driftshistorik

Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for NSP drift. Driften bliver afrapporteret på nspop.dk, hvor du finder driftsrapporter, performance målinger og oversigter over kald til services på NSP.

 

FAQ, vejledninger og guides

Herunder finder du links til guider og vejledninger, opdelt i en række områder

Følg åbne supportsager

Herunder kan du finde links til oversigter over åbne sager fra Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk. Sagsoversigter bliver publiceret og opdateret ugentligt, hvor du kan finde en række oplysninger samt sortere på en række parametre.

Ved fejl skal du afklare nedenstående før du henvender dig til Service Desk

  1. Har egen supportfunktion visiteret sagen?
  2. Er det udelukket, at der er lokale problemer med strøm, LAN, etc.?
  3. Hvis der kaldes via et EPJ (Elektronisk Patientjournal) eller LPS (Lægepraksis) system, har EPJ/LPS leverandøren været inddraget og har visiteret fejlen?


Er NSP relevant for mig?
Brugergruppen for NSP er i udgangspunktet it-tekniske driftsmedarbejdere i regioner, kommuner og ved andre sundhedsrelaterede institutioner. Desuden vil NSP være interessant for leverandører til disse sundheds institutioner, for eksempel leverandører af EPJ- og Lægepraksis systemer.
Brugergruppen for driftsstatus vil være selve brugergruppen for NSP, men også andre medarbejdere i de sundhedsrelaterede institutioner, som services betjener.

Hvordan tilgås services på NSP
Service tilgås ved system-integration via webservices. Du kan ikke ”se” services på NSP medmindre du har en ”klient” – et program – som kan koble op til NSP og udveksle data med services på NSP.

Hvilke krav stilles til adgang
Der er teknisk krav til at organisation har adgang til Sundhedsdatanet samt at brugeren er autentificeret ved anvendelse af certifikat, MOCES eller tilsvarende.

Der er administrativt krav til at der er oprettet aftaler med Sundhedsdatastyrelsen samt ang. sundhedsdatanet for konkrete relevante services.

NSP konceptet indeholder både produktions-, uddannelses- og test-miljøer. Adgang til hvert miljø har forskellige krav.

Beskrivelse af funktionalitet
NSP giver adgang til en række services, du kan finde et overblik over konkrete service og læse mere om, hvilken forretningsværdi hver service giver www.nspop.dk/display/web/Overblik+over+NSP+services.


Seneste driftsbeskeder

NSP køre i normal drift.
Systemet kører normalt.
Opdateret: 18-07-2023 kl. 13:39
Oprettet: 11-07-2023 kl. 11:29
NSP - Sundhedsdatanettet (SDN) kører stabilt igen
Systemet kører normalt.
Opdateret: 09-06-2023 kl. 11:07
Oprettet: 09-06-2023 kl. 11:07
NSP - SDN - Sundhedsdatanettet er stadig ustabilt
Status d. 9. Juni 2023 kl. 10.30: Problemet ser ud til at have ramt alle organisationer, der er koblet til SDN via VPN. Vi har forsat ikke det fulde overblik over årsag, der er ikke indikationer på udefra kommende trusler. MPLS forbindelserne ser forsat ud til at virke. Netdesign har genstartet Switch 1 samt router HUB1 og HUB2. Tidshorisont for løsning: Leverandøren arbejder forsat på højtryk. Næste status: Kl. 11.
Opdateret: 09-06-2023 kl. 10:48
Oprettet: 09-06-2023 kl. 10:48

Servicedesk

Teknisk eller forretningsmæssig henvendelse alle tider:
+45 3314 3900 
Åbningstid: 24-7-365
Læs mere på supportsiden: www.nspop.dk

Faglig kontakt

Systemforvalter
Lars Helsberg
+45 2611  2655


Lahe@sundhedsdata.dk

Aktuel driftsstatus

Se aktuel driftstatus for NSPFå driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed