NFO National Forsøgsoverblik

Nationalt Forsøgsoverblik er et offentligt ejet overblik, der drives af Region Sjælland og vises på sundhed.dk og på andre relevante organisationers hjemmesider. Nationalt Forsøgsoverblik har desuden sit eget domæne og egen hjemmeside.

Overblikket er udviklet i et samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet, regionerne, Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, National Videnskabsetisk Komite, Danish Comprehensive Cancer Care og Trial Nation.

National Forsøgsoverbliks hjemmeside

For yderligere hjælp og information:

Nationalt Forsøgsoverblik - Region Sjælland (regionsjaelland.dk
Alleen 15
4180 Sorø

NFO anvender SEB til brugerstyring for sundhedsprofessionelle.

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

Servicedesk vedrørende SEB

Se telefontider her

+45 3332 3900


servicedesk@sundhedsdata.dk

Systemforvalter Amina Bashir Hussein Jama

+45 56 51 76 20 


ajama@regionsjaelland.dk

Kontaktinfo

For samarbejdspartnere:
nfo-systemansvarlig@regionsjaelland.dk

Brugere af NFO:
supportnfo@regionsjaelland.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed