NFO National Forsøgsoverblik

'Nationalt Forsøgsoverblik' er et offentligt ejet overblik, der drives af Region Sjælland og vises på Sundhed.dk, samt på andre relevante organisationers hjemmesider. 'Nationalt Forsøgsoverblik' har desuden sit eget domæne og hjemmeside. Overblikket er udviklet i et samarbejde mellem Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet, regionerne, Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, National Videnskabsetisk Komite, Danish Comprehensive Cancer Care og Trial Nation. 

For yderligere hjælp og information: Nationalt Forsøgsoverblik - Region Sjælland (regionsjaelland.dk) 
Alleen 15, 4180 Sorø
+45 5651 7620
Rikke Skovgaard Isaksen <riisa@regionsjaelland.dk>

https://www.nationaltforsoegsoverblik.dk 

NFO anvender SEB til brugerstyring for Sundhedsproffessionelle

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

Servicedesk vedrørende SEB

Se telefontider her

+45 3332 3900


servicedesk@sundhedsdata.dk

Faglig kontakt Region Sjælland

 

+45 56 51 76 20 


riisa@regionsjaelland.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed