NBS - Begrebsbasen

Begrebsbasen, udarbejdes af det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet (NBS) og indeholder begrebssystemer inden for centrale sundhedsfaglige emneområder.

Begrebsbasen, udarbejdes af det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet (NBS) og indeholder begrebssystemer inden for centrale sundhedsfaglige emneområder. Begrebssystemerne og de tilhørende definitioner af begreber stilles her til rådighed for det danske sundhedsvæsen og andre interesserede parter. 


De standardiserede begreber er en reference, som de begreber, der anvendes i sundhedsvæsenet, kan holdes op imod sådan at brugeren kan blive opmærksom på betydningsforskelle og dermed kan blive mere præcis i sin anvendelse af sundhedsvæsenets begreber.

Definitionerne i Begrebsbasen er udarbejdet med henblik på entydigt at afdække det enkelte begrebs betydning, sådan at det kan anvendes tværfagligt i sundhedsvæsenet uden at være tilknyttet særlige processer eller metoder. For at opnå dette er begreberne udarbejdet ved hjælp af terminologiske principper og metoder, der er med til at sikre den sproglige og betydningsmæssige præcision.

 

Begrebsbasen er offentlig og kan tilgås af alle over internettet på: http://sundhedsdata.iterm.dk/

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed