Indberetning af fødselsanmeldelse (Fødselsindberetning)

Servicen muliggør elektronisk anmeldelse af fødsler til CPR/Den elektroniske Kirkebog via National Serviceplatform (NSP).

Kirkeministeriet stiller elektronisk anmeldelse af fødsler til CPR/Den elektroniske Kirkebog, til rådighed via National Serviceplatform (NSP).
Servicen muliggør anmeldelse af fødsler direkte fra et hospitals systemer til CPR/Den elektroniske Kirkebog.

Fødselsindberetningsservicen på NSP understøtter jordemoderens elektroniske anmeldelse af fødsel beskrevet i § 2 i Bekendtgørelse nr 1144 af 30/09/2010 om anmeldelse af fødsler.

Den Fødselsindberetningsservice der udbydes på NSP, gør det muligt for et lokalt it system at anmelde fødsler ved hjælp af de standarder og metoder, der er vedtaget for sundhedsvæsenet.

Denne service understøtter ikke fødselsanmeldelse til den kommunale sundhedspleje.

Målgruppe for service
Alle services der udbydes på den Nationale Serviceplatform kan kun anvendes af systemer (system-til-system integration).

Fødselsindberetningsservicen er målrettet jordemødre, der gennem fagsystemer registrerer basale kirkebogs-orienterede informationer om en fødsel, dvs. barnets fødselsoplysninger samt moderens og faderens cpr-nummer.

Hvordan tilgås servicen.
Fødselsindberetningsservicen udstilles på NSP.
Tilgang til servicen kræver at de organisatoriske og tekniske forudsætninger listet nedenfor, er opfyldt.

Hvilke krav stilles til adgang
Organisatoriske forudsætninger:
Da Fødselsindberetningsservicen er en service, der udbydes på NSP kræver det, at følgende organisatoriske forhold er på plads for at servicen kan anvendes:

  • Der er indgået aftale med Sundhedsdatastyrelsen (tidligere NSI) om brug af NSP (NSP Serviceaftale)
  • Der er indgået aftale med Sundhedsdatastyrelsen om anvendelse af Fødselsindberetningsservicen specifikt
  • At organisationen (defineret ved CVRnr.) har tilladelse til at udtage CPR numre

 

Læs om Fødselsindberetningsservice (FIBS) - Leverancebeskrivelse.

 

SLA
Fødselsindberetningsservicen er tilgængelig 24x7x365

 

 

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

Servicedesk

Teknisk eller forretningsmæssig henvendelse alle tider:
+45 3314 3900 
Åbningstid: 24-7-365
Læs mere på supportsiden her

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed