LPR - administrationsmodul

Administrationsmodulet i LPR (Landspatienregisteret) er den brugerrettede funktionalitet af den nuværende LPR-løsning.

Beskrivelse af funktionalitet
LPR-administrationsmodulet er er en Web-grænseflade til fremsøgning af fejlramte sygehuskontakter, Indberetning fra speciallæger og for patienter behandlet i udlandet (DUSAS), samt til administration af valideringsregler, klassifikationer, og dataproducenter.

Hvem benytter servicen
Administrationsmodulet kan tilgås af ansatte på sygehusene og hos SSI. Brugerens anvendelse af modulet styres af hvilke roller den enkelte bruger er tildelt i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Bruger-styring (SEB)

Hvordan tilgås servicen
Servicen er tilgængelig over Sundhedsdatanettet: https://lpradm.sds.dsdn.dk For at få adgang kræves der, at der logges på med NemID medarbejdersignatur gennem SEB.
Læs mere om SEB brugerstyring.

Hvis LPR-administrationsmodulet står med grøn driftstatus og alligevel ikke kan tilgås, kan det skyldes, at SEB brugerstyring er nede.

Hvilke krav stilles til adgang
Løsningen er udviklet, så den kan bruges med de nyeste versioner af browsere som Chrome, Firefox, Safari og Microsoft Edge.
Ældre versioner kan medføre, at visse sider ikke vises korrekt.
Ved brug af NemID medarbejdersignatur (MOCES) nøglefil er der problemer med Java ved brug af Chrome og Mozilla Firefox, læs nærmere om dette her.

 

Aktuel status : Status gul


Seneste driftsbeskeder

LPR – Varsling,Testmiljø med nedetid onsdag den 21. april kl. 16-17
LPR testmiljøet vil være kortvarigt nede næste onsdag den 21. april mellem kl. 16:00 – 17:00 Nedetiden bruges til at lægge enkelte tilføjelser til online-hjælpen på testmiljøet.
Opdateret: 15-04-2021 kl. 14:06
Oprettet: 15-04-2021 kl. 14:06
LPR - Opgradering afsluttet - systemet kan tilgås
Opgradering af LPR3 Produktionsmiljøet er nu afsluttet og miljøet er tilgængeligt igen.
Opdateret: 12-04-2021 kl. 14:22
Oprettet: 06-04-2021 kl. 12:57
LPR - Præproduktionsmiljø opgradering overstået - systemet kan tilgås
Systemet kører normalt.
Opdateret: 24-03-2021 kl. 13:40
Oprettet: 18-03-2021 kl. 10:41

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed