LPR - administrationsmodul

Administrationsmodulet i LPR (Landspatienregisteret) er den brugerrettede funktionalitet af den nuværende LPR-løsning.

Beskrivelse af funktionalitet
LPR-administrationsmodulet er er en Web-grænseflade til fremsøgning af fejlramte sygehuskontakter, Indberetning fra speciallæger og for patienter behandlet i udlandet (DUSAS), samt til administration af valideringsregler, klassifikationer, og dataproducenter.

Hvem benytter servicen
Administrationsmodulet kan tilgås af ansatte på sygehusene og hos SSI. Brugerens anvendelse af modulet styres af hvilke roller den enkelte bruger er tildelt i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Bruger-styring (SEB)

Hvordan tilgås servicen
Servicen er tilgængelig over Sundhedsdatanettet: https://lpradm.sds.dsdn.dk For at få adgang kræves der, at der logges på med NemID medarbejdersignatur gennem SEB.
Læs mere om SEB brugerstyring.

Hvis LPR-administrationsmodulet står med grøn driftstatus og alligevel ikke kan tilgås, kan det skyldes, at SEB brugerstyring er nede.

Hvilke krav stilles til adgang
Løsningen er udviklet, så den kan bruges med de nyeste versioner af browsere som Chrome, Firefox, Safari og Microsoft Edge.
Ældre versioner kan medføre, at visse sider ikke vises korrekt.
Ved brug af NemID medarbejdersignatur (MOCES) nøglefil er der problemer med Java ved brug af Chrome og Mozilla Firefox, læs nærmere om dette her.

 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

LPR - fungerer igen
LPR - fungerer igen
Opdateret: 29-01-2024 kl. 15:14
Oprettet: 29-01-2024 kl. 11:08
LPR - Servicevindue 15.1.2024 afsluttet
Servicevindue 15.1.2024 er afsluttet og systemet er normalt.
Opdateret: 15-01-2024 kl. 11:06
Oprettet: 15-01-2024 kl. 11:06
LPR produktion - Servicevindue og nedetid mandag 15. januar kl. 09. - 13.
LPR-Produktion kan ikke tilgås i perioden. Det skyldes, at den fysiske diskplads for LPR skal udvides
Opdateret: 05-01-2024 kl. 13:03
Oprettet: 05-01-2024 kl. 13:03

Servicedesk

+45 72310001


Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed