Menu ☰

Servicenavigation


LPR - administrationsmodul

Administrationsmodulet i LPR (Landspatienregisteret) er den brugerrettede funktionalitet af den nuværende LPR-løsning.

Beskrivelse af funktionalitet
LPR-administrationsmodulet er er en Web-grænseflade til fremsøgning af fejlramte sygehuskontakter, Indberetning fra speciallæger og for patienter behandlet i udlandet (DUSAS), samt til administration af valideringsregler, klassifikationer, og dataproducenter.

Hvem benytter servicen
Administrationsmodulet kan tilgås af ansatte på sygehusene og hos SSI. Brugerens anvendelse af modulet styres af hvilke roller den enkelte bruger er tildelt i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Bruger-styring (SEB)

Hvordan tilgås servicen
Servicen er tilgængelig over Sundhedsdatanettet: https://lpradm.sds.dsdn.dk For at få adgang kræves der, at der logges på med NemID medarbejdersignatur gennem SEB.
Læs mere om SEB brugerstyring.

Hvis LPR-administrationsmodulet står med grøn driftstatus og alligevel ikke kan tilgås, kan det skyldes, at SEB brugerstyring er nede.

Hvilke krav stilles til adgang
Løsningen er udviklet, så den kan bruges med de nyeste versioner af browsere som Chrome, Firefox, Safari og Internet Explorer.
Ældre versioner kan medføre, at visse sider ikke vises korrekt.
Ved brug af NemID medarbejdersignatur (MOCES) nøglefil er der problemer med Java ved brug af Chrome og Mozilla Firefox, læs nærmere om dette her.

 

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

LPR - administrationsmodul - printfunktionen fungerer ikke
På grund af et sikkerhedsproblem, er printfunktionen i LPR-administrationsmodulet midlertidigt sat ud af drift. Der kan gå op til et par uger, inden printfunktionen igen kan benyttes.
Opdateret: 28-06-2018 kl. 08:44
Oprettet: 28-06-2018 kl. 08:42
Normal adgang til LPR
Adgang til LPR normaliseret
Opdateret: 11-06-2018 kl. 13:51
Oprettet: 11-06-2018 kl. 13:14
LPR - via Sundhed.dk - borger LPR dataudtræk fungerer igen
Fejlen er rettet.
Opdateret: 23-04-2018 kl. 14:31
Oprettet: 23-04-2018 kl. 14:31

Servicedesk

+45 3268 3900
servicedesk@sundhedsdata.dk 
Mandag - fredag kl. 9.00 til 15.00


Faglig kontakt

 


Patientregistrering@ssi.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed

Kontaktinformation

Sundhedsdatastyrelsen | Ørestads Boulevard 5,  2300 Kbh S  |  T  7221 6800  


Se desktop udgave
Se mobil udgave