LPR - administrationsmodul

Administrationsmodulet i LPR (Landspatienregisteret) er den brugerrettede funktionalitet af den nuværende LPR-løsning.

Beskrivelse af funktionalitet
LPR-administrationsmodulet er er en Web-grænseflade til fremsøgning af fejlramte sygehuskontakter, Indberetning fra speciallæger og for patienter behandlet i udlandet (DUSAS), samt til administration af valideringsregler, klassifikationer, og dataproducenter.

Hvem benytter servicen
Administrationsmodulet kan tilgås af ansatte på sygehusene og hos SSI. Brugerens anvendelse af modulet styres af hvilke roller den enkelte bruger er tildelt i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Bruger-styring (SEB)

Hvordan tilgås servicen
Servicen er tilgængelig over Sundhedsdatanettet: https://lpradm.sds.dsdn.dk For at få adgang kræves der, at der logges på med NemID medarbejdersignatur gennem SEB.
Læs mere om SEB brugerstyring.

Hvis LPR-administrationsmodulet står med grøn driftstatus og alligevel ikke kan tilgås, kan det skyldes, at SEB brugerstyring er nede.

Hvilke krav stilles til adgang
Løsningen er udviklet, så den kan bruges med de nyeste versioner af browsere som Chrome, Firefox, Safari og Microsoft Edge.
Ældre versioner kan medføre, at visse sider ikke vises korrekt.
Ved brug af NemID medarbejdersignatur (MOCES) nøglefil er der problemer med Java ved brug af Chrome og Mozilla Firefox, læs nærmere om dette her.

 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

LPR Præproduktion miljø er tilgængeligt igen
Opgradering af afsluttet. Præproduktion miljøet er tilgængeligt igen.
Opdateret: 27-09-2022 kl. 15:52
Oprettet: 27-09-2022 kl. 15:50
LPR Ekstern testmiljø er tilgængeligt igen
Opgradering er afsluttet LPR Ekstern testmiljø er tilgængeligt igen
Opdateret: 26-09-2022 kl. 16:23
Oprettet: 26-09-2022 kl. 15:19
LPR Præproduktions miljø – servicevindue nedetid tirsdag d. 27. september fra kl. 08:00-16:00
LPR Præproduktions miljø – servicevindue nedetid tirsdag d. 27. september fra kl. 08:00-16:00 Nedetid omfatter både indberetningsservice og administrationsmodul Nedetiden skyldes Release 3.13.
Opdateret: 26-09-2022 kl. 15:22
Oprettet: 26-09-2022 kl. 15:22

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed