LPR - administrationsmodul

Administrationsmodulet i LPR (Landspatienregisteret) er den brugerrettede funktionalitet af den nuværende LPR-løsning.

Beskrivelse af funktionalitet
LPR-administrationsmodulet er er en Web-grænseflade til fremsøgning af fejlramte sygehuskontakter, Indberetning fra speciallæger og for patienter behandlet i udlandet (DUSAS), samt til administration af valideringsregler, klassifikationer, og dataproducenter.

Hvem benytter servicen
Administrationsmodulet kan tilgås af ansatte på sygehusene og hos SSI. Brugerens anvendelse af modulet styres af hvilke roller den enkelte bruger er tildelt i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Bruger-styring (SEB)

Hvordan tilgås servicen
Servicen er tilgængelig over Sundhedsdatanettet: https://lpradm.sds.dsdn.dk For at få adgang kræves der, at der logges på med NemID medarbejdersignatur gennem SEB.
Læs mere om SEB brugerstyring.

Hvis LPR-administrationsmodulet står med grøn driftstatus og alligevel ikke kan tilgås, kan det skyldes, at SEB brugerstyring er nede.

Hvilke krav stilles til adgang
Løsningen er udviklet, så den kan bruges med de nyeste versioner af browsere som Chrome, Firefox, Safari og Internet Explorer.
Ældre versioner kan medføre, at visse sider ikke vises korrekt.
Ved brug af NemID medarbejdersignatur (MOCES) nøglefil er der problemer med Java ved brug af Chrome og Mozilla Firefox, læs nærmere om dette her.

 

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

LPR - eksternt testmiljø - ikke tilgængeligt fredag 28. juni, kl. 9 - 13.
DXC tager miljøet, ekstern test, ned fra 9-13 fredag d. 28.6.
Opdateret: 24-06-2019 kl. 13:14
Oprettet: 24-06-2019 kl. 13:14
LPR - Systemet kører normalt
Den daglige opdatering kl. 12. - 12.15 er færdigkørt.
Opdateret: 24-06-2019 kl. 10:49
Oprettet: 24-06-2019 kl. 10:49
LPR - daglig nedetid fra kl. 12 - kl. 12.15 til performance problemer er løst
Der er daglig nedetid på LPR Driftsmiljøet fra 12:00 til ca. 12:15 for at genstarte systemet for at forbedre performance.
Opdateret: 24-06-2019 kl. 09:44
Oprettet: 20-06-2019 kl. 14:21

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed