Om Serviceportalen

National Sundheds-it(NSI) en del af Sundhedsdatastyrelsen.

Services.nsi.dk
Services.nsi.dk er en samlet indgang for brugere af de it-baserede services, som Sundhedsdatastyrelsen har ansvaret for driften af. Her kan  brugere se den aktuelle driftsstatus på de systemer der indgår i en service, læse om hvordan man får adgang til services og systemer samt finde kontakt information til Servicedesk eller faglige medarbejdere, der er ansvarlige for systemerne. 

Spørgsmål omkring denne hjemmeside kan rettes til services(@)nsi.dk.

Farver ved driftsstatus
Grøn = Ingen kendte driftsproblemer
Gul = Der er et problem med et af de tilknyttede systemer
Rød = Servicen fungerer ikke
Grå = Klik på servicen for at finde link til driftsstatus 
Se samlet driftstatus oversigt

Understøttende services
Nogle af de services, Sundhedsdatastyrelen udbyder, er primært henvendt til sundhedsvæsnet og kræver godkendt login.
Læs mere om Understøttende services

Hovedopgaver i Sundhedsdatastyrelsen
It-drift og udvikling
Sundhedsdatastyrelsen sørger for stabil it-drift og udvikling af godt 100 systemer. Systemerne er dels sundheds-it systemer og registre i den nationale infrastruktur, og som koncern funktion omfatter porteføljen desuden produktions-it og forvaltnings-it systemer. Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlige for at konsolidere porteføljen og ensarte datagrundlaget samt at sikre stabil og effektiviseret drift.

Fastsætte nationale standarder for sundheds-it
Sundhedsdatastyrelsen er statslig myndighed med ansvar for at fastsætte nationale standarder for sundheds-it med hjemmel i lovgivningen. 
Sundhedsdatastyrelsen har oprettet et online-katalog, der indeholder en oversigt over, hvilke standarder der er gældende på de enkelte områder samt deres anbefalingsgrad. Som en del af arbejdet med at fastsætte standarder for sundhedsvæsnet udarbejder Sundhedsdatastyrelsen også reference arkitekturer, der tilsammen skaber en sammenhængende data- og it-arkitektur for sundhedsvæsenet i Danmark.

Strategi og samarbejde om digitaliseringen af sundhedsvæsenet
Sundhedsdatastyrelsen sætter rammerne for digitaliseringen af sundhedsvæsenet ved at fastlægge den overordnede strategi, fastsætte mål og milepæle og følge op på fremdriften for at sikre gevinstrealiseringen. Som et led i dette arbejde forestår Sundhedsdatastyrelsen samarbejde med regioner og kommuner og øvrige statslige myndigheder på området og betjener Den nationale bestyrelse for sundheds-it. 
Sundhedsdatastyrelsen sikrer desuden, at Danmark drager nytte af, og påvirker, den internationale udvikling i forhold til sundheds-it.
Læs mere om Sundhedsdatastyrelsen