Interaktiv DRG

Interaktiv DRG er et værktøj der kan anvendes, hvis man ønsker at få svar på, hvilken DRG-gruppe en given patient vil blive tilskrevet

Generel beskrivelse af service
I Interaktiv DRG er det muligt at indtaste oplysninger om patientens alder, indlæggelsesmåde, kontaktens længde, hvis der er tale om en fødsel, kan der indtastes oplysninger om moderens højde og vægt, samt hvilke diagnoser og procedurer der er relevante. Ud fra valgte oplysninger er det muligt at se, hvilken DRG-gruppe patienten vil gruppere til. Interaktiv DRG kan således finde DRG-gruppen og den tilhørende takst.

Interaktiv DRG er velegnet i situationer, hvor man ønsker at få svar på, hvilken DRG-gruppe en specifik patient grupperes til, og hvad taksten er for DRG-gruppen.

Læs mere om InteraktivDRG her: Interaktiv DRG - Sundhedsdatastyrelsen

Baggrund for servicen
Formålet med InteraktivDRG er at give mulighed for at se, til hvilken DRG-gruppe en patient vil gruppere til. Herunder er en kort beskrivelse af DRG-systemet, som er grundlaget for InteraktivDRG.

DRG-systemet er et redskab til at gruppere patienter i Diagnose Relaterede Grupper. Patienterne grupperes primært efter diagnose, behandling, alder, køn og udskrivningsstatus til en gruppe, som klinisk beskriver gældende behandlingstyper. Til de enkelte grupper kobles sygehusenes faktiske aktiviteter og udgifter. Herved får man et billede af sammenhængen mellem aktivitet og udgift for forskellige behandlingstyper på de danske sygehuse. Disse sammenhænge ligger til grund for beregning af DRG-taksterne.

Hvem benytter servicen
Målgruppen er medarbejdere i sundhedsvæsenet, der arbejder med gruppering af sundhedsydelser på grundlag af DRG.

Hvordan tilgås servicen
Servicen er tilgængelig internettet
Interaktiv DRG – Fra 2019 (LPR3): Casemix360 (sundhedsdata.dk)
Interaktiv DRG – 2018-2020 (LPR2): Interaktiv DRG (iqvia.com)
Interaktiv DRG – Til og med 2017: Interaktiv DRG (iqvia.com)

SLA
Tilgængelig: 24x7x365

Brugervejledning
Vejledning til InteraktivDRG er tilgængelig på denne side: Casemix360 (sundhedsdata.dk)
Tryk på ”Vejledning (PDF)” for at downloade vejledningen.

 





Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

DRG Interaktiv - Systemet er normalt igen
Driften er normal igen efter fejlen er løst.
Opdateret: 12-03-2024 kl. 12:45
Oprettet: 12-03-2024 kl. 12:45
DRG - Interaktiv DRG - Kan pt. ikke tilgås
Systemet kan ikke tilgås - vi arbejder på at løse fejlen. Vi vender hurtigst muligt tilbage med en ny status.
Opdateret: 12-03-2024 kl. 11:50
Oprettet: 12-03-2024 kl. 11:50
DRG - Interaktiv - Systemet kører normalt
Fejlen er rettet.
Opdateret: 12-03-2024 kl. 10:54
Oprettet: 12-03-2024 kl. 10:54

Servicedesk

+45 72310001


servicedesk@sundhedsdata.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed