Spørgeskemabank

Den nationale PRO-spørgeskemabank anvendes til at udstille PRO-pakker for sundhedsvæsenets aktører ift. implementering af spørgeskemaerne i lokale PRO-systemer

Den nationale PRO-spørgeskemabank drives af Sundhedsdatastyrelsen på skema.pro-danmark.dk.

Spørgeskemabanken anvendes af det nationale PRO-sekretariat til at udstille de nationalt harmoniserede spørgeskemaer i PRO-pakker som sundhedsvæsenets aktører kan hente og implementere i deres lokale PRO-systemer.

Spørgeskemabanken kan tilgås af alle. Dog vil ikke oprettede brugere have begrænset funktionalitet i applikationen hvor de kun kan inspicere PRO-pakker. Lokale aktører der skal hente PRO-pakker til implementering skal oprettes i SEB til dette specifikke formål. Den centrale administrator funktion i spørgeskemabanken varetages af ansatte i Sundhedsdatastyrelsen – primært i PRO-sekretariat i KID.

Beskrivelse af funktionalitet

Funktionalitet i applikationen varierer efter hvilken rolle brugeren har i SEB. Kort beskrevet opdeles funktioner således:
Ikke oprettede brugere (såkaldte anonyme bruger): De kan fremsøge publicerede PRO-pakke og i applikationen inspicere PRO-pakkens indhold så længe indholdet ikke er sat til Konfidentielt.
Lokale Spørgeskemaadministratorer (rolle i SEB): De kan ovenstående samt se indhold markeret Konfidentielt. Ydermere kan de downloade publicerede PRO-pakke.

Teknisk beskrivelse

Applikationen stiller PRO-pakker til lokal implementering.
PRO-pakker versionsstyres i applikationen så nuværende samt tidligere versioner af PRO-pakker kan fremfindes effektivt.
PRO-pakkerne inkludere blandt andet spørgeskemadefinitionen, algoritmer og generel beskrivelse og anvendelsesvejledning.

 

Målgrupper

Målgruppen for servicen er medarbejder i sundhedsvæsenet med interesse i PRO. Borgere og andre kan dog frit tilgå applikationen. 

Hvordan tilgås servicen

Servicen er tilgængelig over internettet på skema.prodanmark.dk.

Løsningen kan tilgås af alle, men en række funktioner er bundet på korrekt rolletildeling via SEB.

 

Hvilke krav stilles til adgang

Løsningen er udviklet til som minimum at fungere på de nyeste versioner af Chrome og Firefox.
Løsningen kan køres i IE11 og Safari dog kan dette medføre at visse sider ikke vises korrekt og funktionalitet ikke virker optimalt.

SLA

Ingen SLA

Vejledninger og links

Brugervejledning findes på applikationen under fanen ”Hjælp”.
Vejledning til brugeroprettelse i SEB findes på applikationen under fanen ”Hjælp”.


Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

Faglig kontakt


+45 20721849

mowi@sundhedsdata.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed