Labterm terminologisystem

NPU terminologien er et centralt kodesystem og navngivningssystem til brug i strukturerede laboratoriedata i det danske sundhedsvæsen.

Den identificerer laboratoriebestillinger og -svar i elektroniske journalsystemer, i MedComs meddelelser, i de nationale webapplikationer Laboratorieportalen og WebReq, i nationale kliniske databaser og i laboratoriernes egne informationssystemer.
NPU terminologiens internationale version formidles på nationalt plan til Sverige og Norge, samt til enkelte internationale organisationer og virksomheder.
Terminologien omfatter i dag (2014) ca. 22 000 definitioner af laboratoriesvar, med tilhørende sproglige referencer, historik, noter etc.

Den internationale NPU terminologi og dens danske oversættelse varetages og udgives i Sundhedsdatastyrelsen (SOA) efter aftale med de internationale ejere IFCC og IUPAC.  
LabTerm systemet er

  • Repository for terminologiens internationale og nationale data
  • SOAs værktøj til det terminologiske arbejde med terminologien
  • Eksterne brugeres tilgang til den internationale og den danske udgave af NPU terminologien

Link til hjemmeside med generel beskrivelse
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/npu

Teknisk beskrivelse

SOAs medarbejdere varetager, vedligeholder og videreudvikler NPU terminologien på engelsk og dansk. Det terminologiske arbejde foregår overvejende manuelt, i mindre grad via import. Der anvendes en applikation baseret på MS Dynamics AX og udviklet specifikt til NPU terminologiarbejdet.

Eksterne brugere kan via webgrænsefladen slå op i hele NPU terminologien, danne .csv udtræk efter egne specifikationer, og downloade de månedligt publicerede datafiler.
Der produceres månedlige .csv udtræk (total- og deltafiler) af de brugerrelaterede dele af terminologiens data. De publiceres via webserveren til www.labterm.dk. Websiten udgør en integreret del af terminologisystemet.

Brugergrupper

  • SOAs NPU medarbejdere
  • Danske kliniske laboratorier
  • MedCom (WebReq, Laboratorieportalen, meddelelser)
  • DAK-E Kvalitetsdata
  • Systemleverandører (journalsystemer, laboratoriesystemer)
  • Udenlandske brugere (Sverige og Norge på nationalt plan, enkelte udenlandske organisationer og virksomheder)

Hvordan tilgås servicen

Beskrivelse af funktionalitet

Websiten www.labterm.dk er den væsentligste komponent, det er her brugere fra både ind- og udland søger og henter terminologiens data.
Den er integreret i terminologisystemet og kan kun fungere når de bagved liggende funktioner også kører. Databaseserveren er nødvendig for applikationsserveren, som er nødvendig for webserveren.
Så hvis man på www.labterm.dk kan trække data fra databasen, er alt ok.

Dynamics AX applikationen er værktøjet for SOAs terminologiske arbejde med NPU terminologien, som bl.a. omfatter etablering, oversættelse og faglig vedligeholdelse af de 22 000 sproglige beskrivelser af laboratorieresultater, som kan udsøges via websiten. Herfra styres også udgivelsen af datafiler til www.labterm.dk og andre batchopgaver.

Vejledninger og links

Faglig brugervejledning

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

Ny på services.nsi.dk
Labterm terminologisystem er ny på services.nsi.dk
Opdateret: 21-10-2014 kl. 13:50
Oprettet: 16-09-2014 kl. 13:26

Faglig ansvarlig

Ulla Magdal Petersen


ump@sundhedsdata.dk

Hjemmeside

 www.labterm.dk


Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed