DNHF Den Nationale Henvisnings Formidling

Tilgås på: https://dnhf.dk

Den Nationale Henvisningsformidling - DNHF er en national løsning, som distribuerer henvisninger og bilag til sundhedsfaglige behandlere i regioner, stat, kommuner og den private sektor.
DNHF er omfattet af databeskyttelseslovens, databeskyttelsesforordningens og sundhedslovens regelsæt. DNHF kan sammenlignes med et posthus, hvor data midlertidig opbevares. Data i DNHF slettes, når der ikke længere er et formål med opbevaringen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e. 

DNHF indgår i et systemlandskab, hvor 3 partssystemerne sender og modtager henvisninger fra DNHF via datasnitfladerne på henvisningsformidlingsmodulet. I tilknytning hertil har DNHF udviklet adgang til DNHF for behandlere, der enten skal understøtte borgerens frie valg af behandler, eller som har behov for at visitere en patient til behandling. DNHF udstiller henvisningerne for borgerne på Sundhed.dk. 
DNHF gør brug af nationale registre og har snitflade til NSP-National Serviceplatform og SOR- Sundhedsvæsenets Organisationsregister. DNHF har endvidere udviklet en snitflade til LUNA -praksissektorens fælles sygesikringssystem i de 5 regioner.

DNHF drift
CGI Danmark A/S varetager drift, support og vedligehold af DNHF løsningen.

Driftsstatus af DNHF kan følges på DNHF hjemmeside.
Link: https://dnhf.dk/#/operating-status 

Ved driftsnedbrud af DNHF skal der rettes henvendelse til DNHF support. 

Bemærk: Driftsnedbrud uden for supportens åbningstid på hver dage vil først blive løst den førstkommende hverdag.

DNHF support:
CGI support har SPOC (Single Point of Contact) på alle drifts- og supporthenvendelser på hverdage.

Kontaktoplysninger om DNHF support kan findes på DNHF hjemmeside.

Hjælp - DNHF brugergrænseflade
På DNHF hjemmeside kan der hentes information og vejledninger for login, funktionalitet af brugergrænsefladen mv.

KMD EDI-Service (VANS)
EDI-meddelelser til og fra DNHF indsamler og fordeler KMD i samspil med de øvrige VANS operatører.
Opleves der stop i forsendelser eller behov for sporing af EDI-meddelelser, skal de enkelte organisationer tage kontakt til den VANS operatør, man har en kontraktaftale med.

Nødprocedure ved stop i forsendelse af EDI-meddelelser 
Såfremt DNHF ikke er tilgængelig, eller der ikke distribueres EDI meddelelser pga. stop i forsendelserne, skal de lokale organisationer interne nødprocedure (f.eks. papirhenvisninger, telefon mv.) aktiveres for rekvirering af undersøgelser, udredning og behandling.

DNHF brugerstyres dels ud fra om brugeren er autoriseret eller har et ydernummer.

For ikke autoriserede sundhedspersoner foregår brugerstyringen i SEB
DNHF Den Nationale HenvisningsFormidling Vejledning i rolletildelingAktuel status : Status gul


Seneste driftsbeskeder

DNHF - Drift normal
Problemet med CPR opslag er løst og driften er normal.
Opdateret: 27-09-2023 kl. 15:06
Oprettet: 27-09-2023 kl. 15:06
DNHF - Opslag fejler på CPR
Der er i øjeblikket problemer med opslag på CPR-numre - giver fejl "intet match" Fejlmeldt til NSP
Opdateret: 27-09-2023 kl. 09:34
Oprettet: 27-09-2023 kl. 09:34
SEB - De SEB baserede systemer
Ny discoveryside på SEB for understøttelse af lokale IdPere Læs mere om ændringen her: https://services.nsi.dk/Services/SEB
Opdateret: 09-05-2023 kl. 14:32
Oprettet: 09-05-2023 kl. 14:32

Kontakt

E-mail: dk.dnhf-support@cgi.com

Telefon: +45 4482 7964

Åbningstider:
Mandag-fredag: 8-16
Lørdag-søndag og helligdage: Lukket

Hjælp til DNHF findes her: https://dnhf.dk/#/support


Kontakt omkring SOR og SEB:

servicedesk@sundhedsdata.dk

+45 3332 3900

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed