Den Nationale Henvisnings Formidling - DNHF

Den Nationale Henvisningsformidling - DNHF er en national løsning, som distribuerer henvisninger og bilag til sundhedsfaglige behandlere i regionerne, stat, kommuner og den private sektor.

DNHF er et central knudepunkt for formidling af henvisninger, bilag og kvitteringer i Sundhedsvæsenet og kan sammenlignes med ”et posthus”, hvor data midlertidigt opbevares.

DNHF er ikke omfattet af journalføringsbekendtgørelsen § 2 og § 3, stk. 1-2. Alle journalføringspligtige oplysninger skal journalføres lokalt i patientjournalen hos afsenderen og modtageren af henvisningen. Data i DNHF slettes, når der ikke længere er et formål med opbevaringen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e.

DNHF indgår i et systemlandskab, hvor 3 partssystemerne sender og modtager henvisninger fra DNHF via datasnitfladerne på henvisningsformidlingsmodulet. DNHF har i tilknytning hertil udviklet en brugergrænseflade, der understøtter formidling af henvisninger, både for behandlere der henviser, men også for behandlere, der understøtter borgerens frie valg af behandler og henter henvisninger. Via Henvisningsmodulet udstiller DNHF henvisningsdata for borgerne på Sundhed.dk via SDN.

DNHF gør brug af nationale registre og har snitflade til NSP-National Serviceplatform og SOR- Sundhedsvæsenets Organisationsregister.

Log in til DNHF
Adgang til DNHF kræver, at man anvender MitID/MitID erhverv som identifikationsmiddel til at bekræfte ens identitet ved log in til DNHF.
For mere information henvises til link: MitID Erhverv - MitID Erhverv (mitid-erhverv.dk)

Større brugerorganisationer kan vælge at etablere en Lokal IdP (Identity Provider) og administrere identifikationsmidler. Den lokale IdP kan anvendes til at bekræfte ens identitet i stedet for MitID/MitID erhverv ved log in til DNHF.
For mere information henvises til link: Lokal Identity Provider (Lokal IdP) - MitID Erhverv (mitid-erhverv.dk)

Brugerstyring i DNHF
Adgang til henvisninger i DNHF kræver en godkendelse i brugerstyringen. Formålet med brugerstyring er at identificere den enkelte bruger, hvilke rettigheder brugeren skal have, og hvorledes der sikres sporbarhed i forhold til brugernes handlinger. I DNHF kan brugerstyring ske på flere måder.
For mere information henvises til  link: DNHF Vejledninger

Hjælp - DNHF brugergrænseflade:

På DNHF hjemmeside kan der hentes information og vejledninger om log in, funktionalitet af brugergrænsefladen, informationssikkerhed mv.

Link: https://dnhf.dk/#/support

DNHF drift:

CGI Danmark A/S varetager drift, support og vedligehold af DNHF løsningen. Driftsløsning baserer sig på Microsoft Azure, og løsningen gør brug af automatisering og overvågning af driften.

Driftsstatus af DNHF kan følges på DNHF hjemmeside.
Link: https://dnhf.dk/#/operating-status

DNHF support:
CGI support har SPOC (Single Point of Contact) på alle supporthenvendelser på hverdage.

Kontaktoplysninger om DNHF support kan findes på DNHF hjemmeside.
Link: DNHF Support

Eventuelle driftsnedbrud af DNHF uden for den primære driftstid løses på den næstkommende hver dag.

EDI-meddelelser til DNHF via VANS

VANS (Value Added Network Service) er et kommunikationsnetværk, som varetager elektronisk dataudveksling af henvisninger, bilag og kvitteringer mellem de sundhedsfaglige behandlers IT-systemer og DNHF i et samarbejdende netværk med andre VANS-udbydere i Danmark.

EDI-meddelelser til DNHF indsamler og fordeler KMD VANS operatør via postkasserne tilknyttet DNHF, og servicen returnerer enten en positiv eller negativ kvittering til afsender.

Opleves der stop i forsendelser og/eller behov for sporing af EDI-meddelelser skal der tages kontakt til den VANS operatør de enkelte organisationer har en kontraktaftale med om support.

Nødprocedure ved stop i forsendelse af EDI-meddelelser:
I situationer, hvor DNHF er utilg ængelig, eller DNHF ikke distribuerer EDI meddelelser pga. stop i forsendelserne, skal den lokale organisation og/eller myndigheds interne nødprocedure aktiveres for kommunikation, herunder rekvirering af undersøgelser, udredning og behandling på f.eks. papir, telefon mv.

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

Driftstatus

Se driftstatus 
https://dnhf.dk/#/operating-status


Kontakt

E-mail: dk.dnhf-support@cgi.com

Telefon: +45 4482 7964

Åbningstider:
Mandag-fredag: 8-16
Lørdag-søndag og helligdage: Lukket


Kontakt omkring SOR og SEB:

servicedesk@sundhedsdata.dk

+45 3332 3900

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed