DNHF Den Nationale Henvisnings Formidling

Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF)

Tilgås på: https://dnhf.dk

DNHF er baseret på SOR og anvender SEB Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring

Henvendelser om SOR eller SEB sker til Sundhedsdatastyrelsen Servicedesk.

I fjerde kvartal 2020 erstattes REFHOST med et nyt system: DNHF.
Henter du i dag henvisninger via eget fagsystem eller via www.refhost.dk eller opretter du henvisninger via www.refhost.dk er denne dette relevant for dig.

Du kan læse nærmere om den nye Henvisningsformidling på DNHFs Informationsside:  http://www.dnhf-info.dk

Nyhedsbrev November 2020 til de Faglige organisationer kan læses her.

Hvis ikke alle SOR informationer omkring organisationen er kendt kan de fremsøges i SOR Browseren.

Vejledning til SOR’s selvbetjeningsløsning

SOR Selvbetjeningsløsning

Region Syddanmark er på vegne af Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI) ansvarlig for at implementere Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF). 

DNHF anvendes til formidling af elektroniske patienthenvisninger og skal anvendes af behandlere i primær- og sekundærsektoren samt afregningskontrollanter.
Region Syddanmark er ansvarlig for dette domæne.

Sundhedsdatanettet vil blive anvendt af DNHF ved idriftsættelse, da henvisninger formidles ad denne vej til Sundhed hvor borgeren kan se sine egne henvisninger.
Det er samme kommunikationsvej, der er mellem DNHF og praksisafdelingerne i Regionerne med henblik på at levere limitering til DNHF, så behandlere kan få et overblik over, hvor mange behandlinger en patient har tilbage på en henvisning, hvis patienten undervejs skifter behandler.


Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

Kontakt

E-mail: dk.dnhf-support@cgi.com

Telefon: +45 4482 7964

Åbningstider:
Mandag-fredag: 8-16
Lørdag-søndag og helligdage: Lukket

Hjælp til DNHF findes her: https://dnhf.dk/#/support


Kontakt omkring SOR og SEB:

servicedesk@sundhedsdata.dk

+45 3268 3900

Se telefontider her

 

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed