LPR Indberetningsservice

LPR – Indberetningsservice er en WEB service der bruges af Regioner og private til at indberette patienternes kontakt ved sundhedsvæsenet.

Beskrivelse af funktionalitet
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/landspatientregisteret

Hvordan tilgås servicen
Servicen er tilgængelig over Sundhedsdatanettet: https://lpradm.sds.dsdn.dk

Hvilke krav stilles til adgang
Når indberettere skal registrere en patientkontakt til LPR, er der nogle fast definerede krav til, hvordan registreringen skal laves.
Den måde, indberettere skal foretage basisregistreringen til LPR, er beskrevet i 'Indberetningsvejledning til Landspatientregisteret', som indeholder alle de generelle krav og regler for registreringen.
Se Patientregistrering - LPR3 - Sundhedsdatastyrelsen

 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

LPR - Systemet kører normalt
Opgraderingen er nu afsluttet og miljøet kan tilgås igen.
Opdateret: 28-06-2022 kl. 09:45
Oprettet: 28-06-2022 kl. 09:45
LPR - Kort servicevindue mandag 27.6 kl. 9.30 -11.30
LPR Produktionsmiljø – kort servicevindue nedetid mandag d. 27.6 fra kl. 9:30-11:30
Opdateret: 24-06-2022 kl. 09:47
Oprettet: 24-06-2022 kl. 09:47
LPR - Præprod Servicevindue er overstået
Opgraderingen er nu overstået. Præproduktion kan tilgås igen.
Opdateret: 16-06-2022 kl. 10:46
Oprettet: 16-06-2022 kl. 10:46

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed