LPR Indberetningsservice

LPR – Indberetningsservice er en WEB service der bruges af Regioner og private til at indberette patienternes kontakt ved sundhedsvæsenet.

Beskrivelse af funktionalitet
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/landspatientregisteret

Hvordan tilgås servicen
Servicen er tilgængelig over Sundhedsdatanettet: https://lpradm.sds.dsdn.dk

Hvilke krav stilles til adgang
Når indberettere skal registrere en patientkontakt til LPR, er der nogle fast definerede krav til, hvordan registreringen skal laves.
Den måde, indberettere skal foretage basisregistreringen til LPR, er beskrevet i 'Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter', som indeholder alle de generelle krav og regler for registreringen.

 

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

Release på LPR eksternt testmiljø
Release på LPR eksternt testmiljø er færdiggjort, og systemet er oppe og køre igen
Opdateret: 11-07-2019 kl. 13:08
Oprettet: 11-07-2019 kl. 13:08
Release på LPR eksternt testmiljø
Der planlægges installation på LPRs eksterne testmiljø torsdag d. 11. juli kl. 13-15. I denne periode vil LPR-testmiljø være utilgængeligt. LPR-produktion vil ikke være påvirket. Der er tale om en hotfix, der vedrører: * Validering på tværs * Forbedring af applikationens opslag i LPR-databasen, som forventes at forbedre performance i både administrationsmodul og indberetning.
Opdateret: 10-07-2019 kl. 07:59
Oprettet: 10-07-2019 kl. 07:59
LPR Indberetningsservice - Deploy af rettelse til forbedring af svartid
Der er deploy af rettelse til forbedring af svartid i LPRs administrationsmodul i dag. Denne deploy vil også påvirke LPR Indberetningsservicen gennem SEI. Deploy starter kl. 09 og har en forventet varighed på 4 timer. Vi giver besked, når deploy er afsluttet.
Opdateret: 08-07-2019 kl. 10:41
Oprettet: 04-07-2019 kl. 06:31

Servicedesk

+45 3268 3900

Se telefontider her


Faglig kontakt


Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed