LPR Indberetningsservice

LPR – Indberetningsservice er en WEB service der bruges af Regioner og private til at indberette patienternes kontakt ved sundhedsvæsenet.

Beskrivelse af funktionalitet
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/landspatientregisteret

Hvordan tilgås servicen
Servicen er tilgængelig over Sundhedsdatanettet: https://lpradm.sds.dsdn.dk

Hvilke krav stilles til adgang
Når indberettere skal registrere en patientkontakt til LPR, er der nogle fast definerede krav til, hvordan registreringen skal laves.
Den måde, indberettere skal foretage basisregistreringen til LPR, er beskrevet i 'Indberetningsvejledning til Landspatientregisteret', som indeholder alle de generelle krav og regler for registreringen.
Se Patientregistrering - LPR3 - Sundhedsdatastyrelsen

 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

LPR - fungerer igen
LPR - fungerer igen
Opdateret: 29-01-2024 kl. 15:13
Oprettet: 29-01-2024 kl. 11:10
LPR - Servicevindue 15.1.2024 afsluttet
Servicevindue 15.1.2024 er afsluttet og systemet er normalt.
Opdateret: 15-01-2024 kl. 11:04
Oprettet: 15-01-2024 kl. 11:04
LPR produktion - Servicevindue og nedetid mandag 15. januar kl. 09. - 13.
LPR-Produktion kan ikke tilgås i perioden. Det skyldes, at den fysiske diskplads for LPR skal udvides.
Opdateret: 05-01-2024 kl. 13:06
Oprettet: 05-01-2024 kl. 13:06

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed