EESSI

EESSI står for Electronic Exchange of Social Security Information.

Generel beskrivelse af service

EESSI står for Electronic Exchange of Social Security Information, og er det fælleseuropæisk it-projekt, som skal sikre, at sociale data kan udveksles digitalt på tværs af EU's grænser. Projektet omfatter alle data, der anvendes i forbindelse med tilkendelse af sociale ydelser under sociallovgivningen, dvs. ydelser ved barsel, invaliditet, alderdom, efterladelse, arbejdsulykke, erhvervssygdom, dødsfald, arbejdsløshed, efterløn og familieydelser.

Hensigten med EESSI er at forbinde over 10.000 institutioner i Europa og sikre at den internationale udveksling af data mellem disse institutioner sker på en direkte, pålidelig og fortrolig måde. Udvekslingen af data via EESSI er hurtigere, da udvekslingen ikke længere skal ske med fysisk post, og modtagende institutioner ikke længere får tilsendt ufuldstændige blanketter.

Teknisk beskrivelse

Kommunikationen og sagshåndteringen mellem de europæiske institutioner i EESSI-regi sker gennem softwareløsningen, RINA. Det er et system, der er udviklet af Europa-Kommissionen og som stilles til rådighed for alle institutioner på det sociale sikringsområde på tværs af EU. I Danmark leveres RINA af Det Danske EESSI-sekretariatet (DK-EESSI) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som også står for tilpasningen af RINA til dansk brug.

STPS drifter RINA fra både STPS selv og for de fem regioner.

I Danmark anvendes RINA også af en lang række andre institutioner, herunder kommunerne, Udbetaling Danmark, AES og ATP, som alle varetager forskellige forretningsprocesser inden for forskellige sektorer.

Yderligere beskrivelse af service (kræver login)
Business Service i ServiceNow:
https://sds.service-now.com/serviceportal?id=businessservices&table=cmdb_ci_service&sys_id=7f34d3e3dbff8c10f32c7cde3b96194e

Beskrivelse af funktionalitet
Både STPS og regionerne håndterer sager inden for Sickness-sektoren, og varetager følgende forretningsprocesser (Business Use Cases, BUC’er):

STPS:

 • S_BUC_06: Nødvendig eller planlagt behandling – Refusionssatser
 • S_BUC_07: Planlagt behandling – Oplysning om dækning af specifik naturalydelse
 • S_BUC_08: Planlagt behandling – Anmod om berettigelsesdokument i opholdsmedlemsstat (bopæl ikke i kompetent medlemsstat)
 • S_BUC_09: Planlagt behandling – Anmod om udvidelse af godkendelse i opholdsmedlemsstat
 • S_BUC_11: Akut livsvigtig behandling – Anmodning om godkendelse i bopælsmedlemsstat
 • S_BUC_19: Krav om faktiske udgifter – Naturalydelser
 • S_BUC_21: Månedsfortegnelse – Faste beløb
 • S_BUC_22: Krav om morarenter
 • S_BUC_23: Refusion af fejlagtigt udbetalt beløb

Regionerne:

 • S_BUC_05: Nødvendig behandling i opholdsmedlemsstat – Anmodning om berettigelsesdokument
 • S_BUC_06: Nødvendig eller planlagt behandling – Refusionssatser
 • S_BUC_07: Planlagt behandling – Oplysning om dækning af specifik naturalydelse
 • S_BUC_08: Planlagt behandling – Anmod om berettigelsesdokument i opholdsmedlemsstat (bopæl ikke i kompetent medlemsstat)
 • S_BUC_09: Planlagt behandling – Anmod om udvidelse af godkendelse i opholdsmedlemsstat
 • S_BUC_11: Akut livsvigtig behandling – Anmodning om godkendelse i bopælsmedlemsstat

Regionerne sagsbehandler ovenstående BUC’er udelukkende i RINA.

Brugergrupper og superbrugere
Brugerne af RINA er medarbejdere i Styrelsen for Patientsikkerhed samt medarbejdere i alle fem regioner. For hver regioner er der udpeget 1-2 superbrugere pr. forretningsporces (Business Use Case, BUC). For en komplet liste over superbrugere, kontakt STPS på RINAsupport@stps.dk. Neden for er brugeroprettelsesprocessen for regionsbrugere i RINA illustreret.

Oprettelse i BUC

Hvordan tilgås servicen
RINA er tilgængelig via web-browser. Det anbefales at anvende Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hvilke krav stilles til adgang
En bruger skal have et medarbejdercertifikat, for at kunne logge på RINA. Brugeren oprettes af Styrelsen for Patientsikkerhed, når superbrugeren i den pågældende region, har udfyldt og indsendt tilmeldingsblanketten til RINAsupport@stps.dk. Tilmeldingsblanketten findes (her).


Vejledninger

Undervisning af superbrugere i RINA

Brugervejl region_S BUC 06_november 2021

Brugervejl region_S BUC 07_september 2021

Brugervejl region_S BUC 08_september 2021

Brugervejl region_S BUC 09_september 2021

Brugervejl region_S BUC 11_september 2021

Oversigt over alle BUCs og DK institutioner (excel i zip fil)

Tilmeldingsblanket for brugere i RINA

Relaterede services
SEB

 


Seneste driftsbeskeder

EESSI - Systemet er normalt
Systemet kører normalt
Opdateret: 25-10-2023 kl. 10:15
Oprettet: 25-10-2023 kl. 10:15
RINA og DARINA - Nedetid i aften onsdag 11. oktober kl. 20. - 22.
RINA og DARINA herunder Indberetningsportalen vil være utilgængelig i aften kl. 20.00 til 22.00. Årsagen er firewall-ændringer hos leverandøren.
Opdateret: 11-10-2023 kl. 10:24
Oprettet: 11-10-2023 kl. 10:24
EESSI - DARINA - Systemet kører normalt
Systemet kan tilgås.
Opdateret: 20-06-2023 kl. 07:52
Oprettet: 20-06-2023 kl. 07:52

Faglig kontakt

RINA Support
RINAsupport@stps.dk
+45 20 42 89 51


Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed