FMK Fælles Medicinkort

Fælles Medicinkort er en national sundhedsservice, der har til formål at skabe overblik over den enkelte borgers aktuelle medicinering.

 

Bemærk:
Driftsstatus, driftsinformation og driftshisorik for FMK findes på www.nspop.dk

Fælles Medicinkort (FMK) er en central database hos Sundhedsdatastyrelsen, som indeholder oplysninger om alle danske borgeres elektroniske recepter og medicinkøb igennem de seneste to år samt en opdateret liste over borgerens aktuelle lægemiddelordinationer.

NSI er ansvarlig for løsningen og for udvikling og drift.

FMK består af en borgervendt adgang, der udstilles via www.sundhed.dk, og af en sundhedsfaglig adgang, der primært tilgås gennem lokale it-systemers tekniske integration med FMK, sekundært gennem en browserløsning, www.fmk-online.dk.

Læs mere
http://www.medicinkort.dk 

Læs mere om Fælles Medicinkort på http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/ 

www.digitaliser.dk/group/1597792

www.fmk-teknik.dk/

www.nspop.dk/display/trifork/FMK+Overblik

Teknisk beskrivelse
En lang række tekniske ressourcer omkring FMK er opsamlet på digitaliser.dk.

Brugergrupper
FMK er målrettet sundhedsfaglige brugere, der tilgår FMK gennem lokale it-systemer og/eller FMK-online.dk, samt borgere, der kan se egne medicindata på FMK via sundhed.dk.

Hvordan tilgås servicen
FMK kan tilgås ad flere serviceveje:

  • Systemintegration via webservices
    • Sundhedsfaglige brugere, der tilgår FMK gennem lokale it-systemer
  • Browserløsning
    • Sundhedsfaglige brugere, der tilgår FMK gennem fmk-online.dk eller sundhed.dk
    • Borgere, der tilgår FMK gennem sundhed.dk eller fmk-online.dk

Hvilke krav stilles til adgang
It-systemer der integrerer med FMK, skal certificeres til dette af NSI.
Certificeringen er beskrevet i overordnede termer på fmk-teknik.dk

Certificering alene giver ikke adgang til FMK, idet der derudover skal oprettes aftale med NSI om anvendelse af NSP til den tekniske adgang (herunder sikkerhedsservices), samt Sundhedsdatanet for netværksadgangen.

Adgangen til FMK for sundhedsfaglige brugere er baseret på deres sundhedsfaglige autorisation og rolle.
Adgangen til FMK for borgere er begrænset til egne medicininformationer og for egne børn under 15 år.

Beskrivelse af funktionalitet
Sundhedsfaglige brugere kan med FMK danne sig et overblik over en given borgers aktuelle medicinering, og læger kan justere og tilrette lægemiddelordinationerne, så medicinkortet til stadighed afspejler borgerens aktuelle lægemiddelordinationer. Derudover kan læger udstede elektroniske recepter og annullerer recepter via FMK.

Relaterede services
DDV – Det Danske Vaccinationsregister - Læs mere på sundhedsdatastyrelsen.dk/vaccinationsregister 

SLA
Servicetidsrum: 24/7
Oppetid: 99,5%

Vejledninger og links
Snitfladebeskrivelser, WSDL, teknisk dokumentation, use cases m.v. kan findes på digitaliser.dk

Forum for udviklere og leverandører af it-systemer med FMK-integration

 

 

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

FMK- fungere igen fejlen er rettet.
FMK- fungere igen fejlen er rettet.
Opdateret: 11-06-2019 kl. 07:55
Oprettet: 11-06-2019 kl. 07:53
FMK - Teknisk fejl gør medicinkortet svært tilgængeligt.
Vi har desværre igen oplevet ustabilitet på FMK. Systemet er pt. i normal stabil drift, Sundhedsdatastyrelsen forventer dog, at vi vil have behov for at genstarte systemet flere gange i løbet af dagen, hvilket vil medføre at det vil være utilgængeligt i 5-10 minutter ad gangen. I vil løbende modtage status om udviklingen..
Opdateret: 06-06-2019 kl. 12:37
Oprettet: 06-06-2019 kl. 10:18
FMK - Teknisk fejl gør medicinkort svært tilgængeligt
Borgerne kan stadig få sin medicin og har ingen grund til bekymring. Driften forventes stabil igen i morgen 5. juni. Det Fælles Medicinkort (FMK) har i løbet af formiddagen haft lange svartider og været stort set utilgængeligt. Problemerne skyldes en fejl i forbindelse med en opdatering af systemet mandag aften. Det betyder, at brugerne oplevede problemer, da de forsøgte at logge på i morges og i løbet af formiddagen. Kl. 12.30 har Sundhedsdatastyrelsen genstartet systemet, så alle anvendersystemer på hospitaler, i almen praksis, i kommuner og på apoteker igen regelmæssigt har adgang til FMK. Styrelsen forventer dog, at vi vil have behov for at genstarte systemet flere gange i løbet af dagen, hvor det vil være utilgængeligt i 5-10 minutter ad gangen. Udsted papirrecept om nødvendigt Hvis der opleves utilgængelighed til FMK, anbefales det at vente og forsøge igen efter nogle minutter. Er det ikke muligt at gennemføre den elektroniske ordination, kan der udstedes papirrecepter. Som borger kan man i øjeblikket kun se sine medicinoplysninger og forny recepter på Sundhed.dk. App’en ”Medicinkortet” er midlertidigt lukket, for at reducere belastningen på systemet. Hvis man har brug for at forny en recept, kan man også ringe til sin læge. Fejl rettes i nat - Vi forventer at lukke for adgangen til FMK efter apotekernes lukketid i aften for at udføre det nødvendige arbejde for at sikre fuld og stabil drift, og forventer at driften vil være normaliseret fra onsdag morgen. - Vi beklager de gener som fejlen giver for både sundhedsprofessionelle og borgere. Der udsendes løbende orientering om situationen til de berørte organisationer, så de berørte brugere af FMK holdes orienteret.
Opdateret: 04-06-2019 kl. 13:06
Oprettet: 04-06-2019 kl. 13:06

FAQ og Kontaktformular

Med mulighed for support
Se FMK FAQ side

Servicedesk

Teknisk henvendelse:
+45 7222 8601
Åbningstid: 24-7-365

Supportsite for FMK: www.nspop.dk


fmk@sundhedsdata.dk

Faglig kontakt

Forretningsmæssig henvendelse:
Programleder Lars Seidelin Knutsson
+45 3268 9190


lskt@sundhedsdata.dk

Forum for FMK

Forum for udviklere og leverandører af it-systemer med FMK-integration:
http://www.fmk-teknik.dk/

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed