FMK Fælles Medicinkort

Fælles Medicinkort er en national sundhedsservice, der har til formål at skabe overblik over den enkelte borgers aktuelle medicinering.

 

Bemærk:
Driftsstatus, driftsinformation og driftshisorik for FMK findes på www.nspop.dk

Fælles Medicinkort (FMK) er en central database hos Sundhedsdatastyrelsen, som indeholder oplysninger om alle danske borgeres elektroniske recepter og medicinkøb igennem de seneste to år samt en opdateret liste over borgerens aktuelle lægemiddelordinationer.

NSI er ansvarlig for løsningen og for udvikling og drift.

FMK består af en borgervendt adgang, der udstilles via www.sundhed.dk, og af en sundhedsfaglig adgang, der primært tilgås gennem lokale it-systemers tekniske integration med FMK, sekundært gennem en browserløsning, www.fmk-online.dk.

Læs mere
http://www.medicinkort.dk 

Læs mere om Fælles Medicinkort på http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/ 

www.digitaliser.dk/group/1597792

www.fmk-teknik.dk/

www.nspop.dk/display/trifork/FMK+Overblik

Teknisk beskrivelse
En lang række tekniske ressourcer omkring FMK er opsamlet på digitaliser.dk.

Brugergrupper
FMK er målrettet sundhedsfaglige brugere, der tilgår FMK gennem lokale it-systemer og/eller FMK-online.dk, samt borgere, der kan se egne medicindata på FMK via sundhed.dk.

Hvordan tilgås servicen
FMK kan tilgås ad flere serviceveje:

  • Systemintegration via webservices
    • Sundhedsfaglige brugere, der tilgår FMK gennem lokale it-systemer
  • Browserløsning
    • Sundhedsfaglige brugere, der tilgår FMK gennem fmk-online.dk eller sundhed.dk
    • Borgere, der tilgår FMK gennem sundhed.dk eller fmk-online.dk

Hvilke krav stilles til adgang
It-systemer der integrerer med FMK, skal certificeres til dette af NSI.
Certificeringen er beskrevet i overordnede termer på fmk-teknik.dk

Certificering alene giver ikke adgang til FMK, idet der derudover skal oprettes aftale med NSI om anvendelse af NSP til den tekniske adgang (herunder sikkerhedsservices), samt Sundhedsdatanet for netværksadgangen.

Adgangen til FMK for sundhedsfaglige brugere er baseret på deres sundhedsfaglige autorisation og rolle.
Adgangen til FMK for borgere er begrænset til egne medicininformationer og for egne børn under 15 år.

Beskrivelse af funktionalitet
Sundhedsfaglige brugere kan med FMK danne sig et overblik over en given borgers aktuelle medicinering, og læger kan justere og tilrette lægemiddelordinationerne, så medicinkortet til stadighed afspejler borgerens aktuelle lægemiddelordinationer. Derudover kan læger udstede elektroniske recepter og annullerer recepter via FMK.

Relaterede services
DDV – Det Danske Vaccinationsregister - Læs mere på sundhedsdatastyrelsen.dk/vaccinationsregister 

SLA
Servicetidsrum: 24/7
Oppetid: 99,5%

Vejledninger og links
Snitfladebeskrivelser, WSDL, teknisk dokumentation, use cases m.v. kan findes på digitaliser.dk

Forum for udviklere og leverandører af it-systemer med FMK-integration

 

 

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

Nets servicevindue Nemlogin er færdigkørt
Systemet kører normalt.
Opdateret: 22-02-2019 kl. 12:17
Oprettet: 22-02-2019 kl. 12:17
NemLogin - Vil være utilgængeligt torsdag 21-02, kl. 22.00 til fredag 22-02, kl. 07.00
På grund af en udfordring med SQL clusteret i NemLog-in, er der planlagt et ekstraordinært lukkevindue i NemLog-in produktion torsdag d. 21.02.2019 kl. 22:00 til fredag d.22.02.2019 kl. 07:00. Det længere lukkevindue skyldes, at NemLog-in i øjeblikket har en udfordring med SQL clusteret. En udbedring af fejlen i den ene halvdel af clusteret kræver et længere lukkevindue, for at SQL-databaserne kan reetableres og testes. Lukkevinduet er placeret allerede på torsdag for at undgå, at lukkevinduet falder sammen med månedsafslutningen og optakten til SKATs marts-peak. NemLog-in vil være utilgængelig i ovennævnte tidsrum. Dette gælder alle NemLog-in komponenter, herunder også Signeringtjenesten. Det ekstraordinære lukkevindue er meldt ud i NemLog-ins driftsgruppe på digitaliser.dk: https://www.digitaliser.dk/news/4422538 Vi beklager ulejligheden og de gener lukkevinduet måtte medføre. Med venlig hilsen NemLog-in support
Opdateret: 19-02-2019 kl. 10:23
Oprettet: 19-02-2019 kl. 10:23
FMK-online - Er igen tilgængelig - Nets har rettet fejlen.
FMK-online er tilgængelig igen. Nets har rettet fejlen man kan igen tilgå via www.fmk-online.
Opdateret: 21-01-2019 kl. 13:13
Oprettet: 21-01-2019 kl. 12:59

FAQ og Kontaktformular

Med mulighed for support
Se FMK FAQ side

Servicedesk

Teknisk henvendelse:
+45 7222 8601
Åbningstid: 24-7-365

Supportsite for FMK: www.nspop.dk


fmk@sundhedsdata.dk

Faglig kontakt

Forretningsmæssig henvendelse:
Programleder Lars Seidelin Knutsson
+45 3268 9190


lskt@sundhedsdata.dk

Forum for FMK

Forum for udviklere og leverandører af it-systemer med FMK-integration:
http://www.fmk-teknik.dk/

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed