VisualDRG

Visual DRG er udviklet til dig der dagligt arbejder med DRG og som ønsker et indblik i grupperingslogikken

Generel beskrivelse af service
Visual DRG er en diagramoversigt, der illustrerer grupperingen for hele det somatiske område.

Da hensigten med Visual DRG er at give brugere af DRG-systemet et overskueligt indblik i grupperingen, er Visual DRG baseret på en forsimplet version af grupperingslogikken. Visual DRG giver et overblik over, hvilke egenskaber der er, og hvilke DRG-grupper de forskellige egenskaber peger på.

I Visual DRG kan du eksempelvis få svar på følgende spørgsmål:

  • Hvilke DRG-grupper grupperer egenskaben 11S53 til?

  • Hvilke koder grupperer til DRG-gruppen 11MP10?

  • Hvad er taksten for en DRG-gruppe?

 

Visual DRG kan ikke anvendes til gruppering af konkrete patientkontakter/patientforløb, så hvis man har specifikke oplysninger på en patient, som man ønsker at kende grupperingen og taksten på, kan værktøjet Interaktiv DRG benyttes.

Læs mere om VisualDRG her: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/gruppering-drg/visuel-drg

 

Baggrund for servicen
Formålet med VisualDRG er at give et overblik over de regler, der anvendes til DRG-grupperingen. Dette gøres med beslutningstræer over de enkelte egenskaber, der er knyttet til den enkelte DRG-gruppe. Herunder er en kort beskrivelse af DRG-systemet, som er grundlaget for VisualDRG.

DRG-systemet er et redskab til at gruppere patienter i Diagnose Relaterede Grupper. Patienterne grupperes primært efter diagnose, behandling, alder, køn og udskrivningsstatus til en gruppe, som klinisk beskriver gældende behandlingstyper. Til de enkelte grupper kobles sygehusenes faktiske aktiviteter og udgifter. Herved får man et billede af sammenhængen mellem aktivitet og udgift for forskellige behandlingstyper på de danske sygehuse. Disse sammenhænge ligger til grund for beregning af DRG-taksterne.

 

Hvem benytter servicen
Målgruppen er medarbejdere i sundhedsvæsenet, der arbejder med gruppering af sundhedsydelser på grundlag af DRG.

 

Hvordan tilgås servicen
Servicen er tilgængelig på internettet.
Visual DRG – Fra 2019 (LPR3): Visual DRG (sundhedsdata.dk)
Visual DRG – Fra 2018-2020 (LPR2): Visual DRG (iqvia.com)
Visual DRG – Til og med 2017: visualdrg-ssi.solutions.iqvia.com/Default.aspx


SLA

Tilgængelig: 24x7x365


Brugerv
ejledning
Vejledning til VisualDRG er tilgængelig på denne side: Visual DRG (sundhedsdata.dk)
Tryk på ”Info” og vælg ”Hjælp”. Herefter er det muligt at downloade en vejledning til værktøjet. 

 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

DRG Visuel - Systemet er normal igen
Driften er normal igen efter fejlen er løst.
Opdateret: 12-03-2024 kl. 12:42
Oprettet: 12-03-2024 kl. 12:42
DRG - Visual DRG - Systemet kan pt. ikke tilgås
Systemet kan ikke tilgås - vi arbejder på at løse fejlen. Vi vender hurtigst muligt tilbage med en ny status.
Opdateret: 12-03-2024 kl. 11:53
Oprettet: 12-03-2024 kl. 11:53
DRG - Visual DRG fungerer igen
VisualDRG og InteraktivDRG er oppe at køre igen. Der er dog ikke nogen visning af DRG2023 i Interaktiv, men selve siden fungerer for de øvrige år.
Opdateret: 12-10-2023 kl. 09:39
Oprettet: 12-10-2023 kl. 09:36

Servicedesk

+45 72310001


servicedesk@sundhedsdata.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed