VisualDRG

Diagnose Relaterede Grupper (DRG) - Visual DRG er et værktøj til at give brugere af DRG-systemet et overskueligt indblik i grupperingen af patienter.

Generel beskrivelse af service
Visual DRG er et værktøj til at give brugere af DRG-systemet et overskueligt indblik i grupperingen af stationære (indlagte) patienter og ambulante besøg ved at illustrere grupperingsreglerne med beslutningstræer.

Hvis man har specifikke oplysninger på en patient, som man ønsker at kende grupperingen og taksten på, kan værktøjet Interaktiv DRG benyttes.

Læs mere om VisualDRG her

Beskrivelse af funktionalitet
Afdelingen for Sundhedsdokumentation i Sundhedsdatastyrelsen holder løbende kurser i DRG, hvor temaerne er registrering af patienter, gruppering af data, Grupperingsværktøjerne VisualDRG og Interaktiv DRG og omkostningsdatabasen. For yderligere info kontakt drg@sum.dk

Baggrund for servicen
Formålet med VisualDRG er at give et overblik over de grupperingsregler, der anvendes til DRG-grupperingen. Dette gøres med beslutningstræer over de enkelte egenskaber, der er knyttet til den enkelte DRG-gruppe. Herunder er en kort beskrivelse af DRG-systemet, som er grundlaget for Visual DRG.

DRG-systemet er et redskab til at gruppere patienter i Diagnose Relaterede Grupper. Patienterne grupperes primært efter diagnose, behandling, alder, køn og udskrivningsstatus til en gruppe, som klinisk beskriver gældende behandlingstyper. Til de enkelte grupper kobles sygehusenes faktiske aktiviteter og udgifter. Herved får man et billede af sammenhængen mellem aktivitet og udgift for forskellige behandlingstyper på de danske sygehuse. Disse sammenhænge ligger til grund for beregning af DRG-taksterne.

Hvem benytter servicen

Målgruppen er medarbejdere i sundhedsvæsenet, der arbejder med gruppering af sundhedsydelser på grundlag af DRG (Diagnose Relaterede Grupper).

Hvordan tilgås servicen
Servicen er tilgængelig på internettet på http://visualdrg.sundhedsdata.dk/

SLA
Tilgængelig: 24x7x365

Faglig brugervejledning
http://visualdrg.ssi.dk//Help.aspx?PageID=1

Manual:
http://visualdrg.ssi.dk/Documents/VisualDRG%20brugermanual.pdf

 

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

Faglig kontakt

Faglig kontakt:
+45 3268 5147


kliniskvalidering@sum.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed