HAIBA

HAIBA, Healthcare- Associated Infections Database , er et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet i sundhedssektoren.

Om brug af HAIBA

HAIBA omfatter fem infektionstyper: 1) bakteriæmi (bakterier i blodet), 2) urinvejsinfektioner, 3) tarminfektioner med Clostridium difficile (C. difficile) 4) dybe infektioner efter planlagt (elektiv) total hoftealloplastik (THA) og 5) dybe infektioner efter planlagt knæalloplastik (TKA). Klassifikation af infektionerne sker automatisk ud fra oplysningerne i Landspatientregisteret (LPR) og den danske Mikrobiologidatabase (MiBa), og er baseret på bestemte case-definitioner, der kan afvige fra en individuel klinisk vurdering.

Overvågningsdata bliver brugt aktivt til at forbedre den daglige praksis i sundhedsvæsenet. Overvågningen bidrager til at nedbringe forekomsten af erhvervede infektioner i sundhedssektoren. I HAIBA er der derfor fokus på, i dialog med brugerne, at udvikle forskellige måder til at formidle overvågningsdata på, for at kunne understøtte de forskellige brugergrupper bedst muligt.


Adgang til data

Data præsenteres på forskellig måder for at understøtte målgrupperne:

 • HAIBA stiller dagligt aggregerede data til rådighed for regionerne via regionale sftp servere, som de kan anvende til regionale og lokale analyser. Regionerne kan eventuelt viderebearbejde data, fx ved at koble dem med lokale data, og sikre formidling til relevante fagpersoner lokalt.

   

 • Der er offentlig adgang til HAIBA-overvågningsdata via eSundhed under Patienter og Sygehuse , som er en interaktiv hjemmeside, der giver adgang til forskellige offentlige sundhedsdata.

   

 • Levering af indikatorer til det Nationale Kvalitetsprogram. Sundheds- og Ældreministeriet har inkluderet data for bakteriæmi og C. difficile fra HAIBA, som indikatorer i Nationale mål for sundhedsvæsenet, under mål 3 - forbedret overlevelse og patientsikkerhed.

Læs mere om Hospital Acquired Infections Database (ssi.dk).

 

Spørgsmål om fortolkning af tendenser i HAIBA

Hvis du har spørgsmål om fortolkning af trends i HAIBA, kan du kontakte kontaktpersonen i den relevante region. 

Region Hovedstaden:

Region Sjælland:

Region Midtjylland: 

Region Syd:

Region Nordjylland: 

 • Christinna Olesen, Forbedring, Kvalitet og Kommunikation
 • Tlf. 24 91 43 39
 • E-mail: louise.f@rn.dk

For spørgsmål om grunddata og case-definitionerne, skriv til Statens Serum Institut, haiba@ssi.dk

Tekniske fejl, kontakt servicedesk@sundhedsdata.dk


Aktuel status : Status rød


Seneste driftsbeskeder

HAIBA - Akut servicevindue
Grundet akut servicevindue er vi forhindret i at opdatere HAIBA mandag d. 17. juni 2024. HAIBA leverer igen data fra mandag d. 24. juni 2024. Vi beklager ulejligheden.
Opdateret: 14-06-2024 kl. 15:07
Oprettet: 14-06-2024 kl. 15:07
HAIBA - Leverer igen data
Haiba leverer igen data til regionernes stfp-servere og esundhed.dk er blevet opdateret med de seneste oplysninger.
Opdateret: 11-06-2024 kl. 12:57
Oprettet: 11-06-2024 kl. 12:57
HAIBA - Har ikke leveret data til Regionernes sftp-servere
Mandag d. 10.06.2024: HAIBA har ikke leveret data til regionernes sftp-servere samt opdaterede data til eSundhed. Der arbejdes på at finde en løsning. Vi beklager eventuelle gener.
Opdateret: 10-06-2024 kl. 09:14
Oprettet: 10-06-2024 kl. 09:14

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed