Mitsygehusvalg.dk

På mitsygehusvalg.dk kan man sammenligne for udvalgte undersøgelser og behandlinger på sygehuse/klinikker i Danmark ud fra forskellige opgørelser. Disse opgørelser er: Ventetid til undersøgelse, ventetid til behandling, dato for opdatering af ventetid, overordnet patienttilfredshed, tilfredshed med personalet, tilfredshed med patientinvolvering, antal patienter pr. år samt afstanden til indtastet postnummer.

Hvem benytter servicen
Målgruppen for servicen er borgere og medarbejdere i sundhedsvæsenet, herunder primært medarbejdere i patientvejledningerne.

Beskrivelse af funktionalitet
Der er én indgang for borgere samt én indgang for sundhedsprofessionelle.

Borgere bliver ledt gennem i trin-guide, hvor de skal tage stilling til: Hvilken undersøgelse eller behandling, de ønsker at se opgørelser for; om de vil benytte frit sygehusvalg eller udvidet frit sygehusvalg; om de vil se ventetid for undersøgelse (udredning) eller behandling samt om de vil foretage en regional afgræsning.

Resultatet er en liste med de sygehuse/klinikker og opgørelser for en given undersøgelse eller behandling. Listen afhænger af de valg, borgere har foretaget i trin-guiden.

De sundhedsprofessionelle har mulighed for at vælge én eller flere undersøgelser eller behandlinger. Resultatet er en liste med relevante sygehuse/klinikker for den/de valgte undersøgelser og behandlinger samt opgørelse af ventetid til undersøgelse, ventetid til behandling samt data for opdatering af ventetid.

Borgeren og de sundhedsprofessionelle har mulighed for at afgrænse eller udvide søgningen ydereliger under ”Filtrer”.

 

Baggrund for servicen
Understøttelser af det frie og udvidet frie sygehusvalg. Det frie sygehusvalg og det udvidede frie sygehusvalg er fastlagt i Sundhedslovens kapitel 19 og 20 og uddybet i vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

 

Hvordan tilgås servicen
Servicen er tilgængelig over det åbne internet på www.mitsygehusvalg.dk

 

Hvilke krav stilles til adgang
Mitsyghusvalg.dk er udviklet, så den kan bruges med de nyeste versioner af browsere som Chrome, Firefox, Safari og Internet Explorer. Ældre versioner kan medføre, at mitsygehusvalg.dk ikke vises korrekt.

 

SLA
Tilgængelig: 24x7x365

 

 
Relaterede services 
www.syghusvalg.dk
www.patientoplevelser.dk
www.sundhed.dk

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

Mitsygehusvalg.dk - fejlen er rettet
Flueben og farvemarkeringer var forsvundet. Dette er løst nu. Det vil være nødvendigt at genstarte browseren (alternativt CRTL + R)
Opdateret: 15-06-2018 kl. 08:48
Oprettet: 11-06-2018 kl. 13:38
Mitsygehusvalg.dk - ingen sammenhæng mellem organisation og behandlinger
Fejl i Mitsygehusvalg, der betyder at der ikke er nogen sammenhæng mellem organisation og behandlinger. Vi arbejder på at løse fejlen og vender hurtigst muligt tilbage.
Opdateret: 11-06-2018 kl. 07:23
Oprettet: 11-06-2018 kl. 07:23
Mitsygehus - Fejlen er rettet
Mitsygehusvalg vise igen korrekte sygehusafdelinger/klinikker
Opdateret: 29-05-2018 kl. 11:34
Oprettet: 29-05-2018 kl. 11:34

Servicedesk

+45 3268 3900
Mandag - fredag kl. 9.00 til 15.00


servicedesk@sundhedsdata.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed