SEB - Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring

SEB er en fælles platform for brugeradministration af over 50 forskellige sundhedsfaglige systemer, som Sundhedsministeriet, Regionerne og en lang række private sundhedsaktører stiller til rådighed for borgere, regioner, kommuner og praktiserende læger. Systemerne omfatter bl.a. borgervendte selvbetjeningsløsninger til tidsbestilling, fagsystemer til sagsbehandling, sundhedsregistre og oversigt over plejehjem, behandlingssteder m.v. I alt logger ca. 150.000 brugere på via SEB om måneden.

Ny discoveryside på SEB for understøttelse af lokale IdPere

SEB brugere nu møde nedenstående landingpage – SEB’s discoveryside – når I tilgår jeres service. Dette skyldes, at Region Nord er gået i drift med deres nye MOCES3-identifikationsmidler. Deres nye IdP er derfor blevet tilsluttet til SEB og aktiveret på alle de SP’er, som de har brug for adgang til (p.t. dog undtagen FMK Online). Brugerne skal derfor fremover angive, hvor de vil logge ind. 
 
Alle brugere, som anvender den medarbejdersignatur, som de hele tiden har benyttet, skal trykke på ”NEMLOG-IN PRODUKTION”. Dermed ledes de videre til den login side i NemLog-in, som de kender.
P.t. er det kun Region Nords brugere med nye MOCES3-medarbejdersignaturer, som skal vælge ”REGION NORDJYLLAND”.
 
I de kommende uger vil de forskellige regioner tilslutte deres IdP’er til SEB og få dem aktiveret på de forskellige SEB service providers. Dermed vil discoverysiden ændre sig lidt, idet der tilføjes yderligere knapper for de forskellige regioner i takt med, at flere IdP’er aktiveres. Når brugerne derefter vil logge ind med deres nye identifikationsmidler, skal de vælge den region de hører til. Brugere som stadig benytter deres ”gamle” medarbejdersignatur, skal vælge NemLog-in.

 

SEB Metadata Skift til OCES3
Fra hhv. 3. (Test) og 24. april 2023 (Produktion) skal alle services der benytter SEB, både SEB Borger og SEB Sundhed skifte metadata. Det skyldes at der skal skiftes fra OCES2 til OCES3 certifikater.

Serviceejere kan allerede nu hente de nye metadata på nedenstående links.

Metadata for SEB Sundhed produktion der skal anvendes fra den 24. april 2023.

Metadata for SEB Sundhed test der skal anvendes fra den 3. april 2023.

Metadata for SEB Borger produktion der skal anvendes fra den 24. april 2023

Metadata for SEB Borger test der skal anvendes fra den 3. april 2023.

Services der IKKE har fået indlæst og aktiveret de nye OCES3 metadata vil IKKE kunne kommunikere med SEB efter ovenstående datoer.

Medarbejdersignatur
Adgangsstyring i SEB sker med NemID medarbejdersignaturer MitID Erhverv eller en identitet fra en regional eller kommunal IdP.

Bestilling af medarbejdersignatur kan ske på www.NemID.nu

Brugerstyring af Organisationens medarbejdere sker på:  https://sebadmin.dkseb.dk/ 

Når organisationen ER oprettet kan nye brugere bede om oprettelse her: https://sebanmod.dkseb.dk/

Oprettelse af en ny Brugerorganisation i SEB

Hvis organisation er ny på SEB skal der ske en oprettelse. Den nye organisation skal udfylde dette skema, skanne det og sende det til Servicedesk: servicedesk@sundhedsdata.dk

Systemer der anvender SEB Classic med fødereret brugerstyring.

DARINA  RINA/DARINA int. sygesikring STPS (e125 efterfølger)  Serviceejer: STPS
DNHF Den nationale henvisningsformidling   Serviceejer: Region Syd
DNHF_PREPROD Den nationale henvisningsformidling Serviceejer: Region Syd
DPSD Dansk Patient Sikkerheds Database baseret på SOR STPS  Serviceejer: STPS
e125 e125 -Indberetningssystemet Serviceejer: STPS
eSundhed eSundhed med dataafgrænsning på SKS   Serviceejer: SDS
eSundhed-SOR  eSundhed på SDP med SOR dataafgrænsning   Serviceejer: SDS
Forskerservice Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice   Serviceejer: SDS
LPR-SOR  LPR3 baseret på SOR dataafgrænsning   Serviceejer: SDS
PLOV Plejehjemsoversigten   Serviceejer: SDS
STPS 
Risikobaseret tilsyn  Serviceejer: STPS
SIAP-NSP  Sundhedsvæsenets ikke autoriserede personers rettigheder på NSP   Serviceejer: SDS
SOR Sundhedsvæsenets organisations Register Serviceejer: SDS
SOR portal SOR Selvbetjeningsportalen SOV   Serviceejer: SDS
eJournal  Serviceejer: Region Nord
NFO Nationalt Forsøgs Overblik Serviceejer: Region Sjælland

Ud over ovenstående systemer benyttes SEB som adgang til lægepraksissystemer og en række webapoteker, her sker adgangen med privatsignaturen.

SEB Vejledninger

 SIAP-NSP - Sundhedsvæsenets ikke autoriserede personers ret på NSP

SIAP-NSP Vejledning

SIAP-NSP Rollebeskrivelse

PLOV-Plehejemsoversigten Vejledning i rolletildeling

DNHF Den Nationale HenvisningsFormidling Vejledning i rolletildeling

SEB Vejledning for Serviceejere der ønsker at benytte SEB

 

 

Aktuel status : Status gul


Seneste driftsbeskeder

NSP - SEB certifikatskift overstået
Systemet kører normalt.
Opdateret: 25-08-2023 kl. 10:09
Oprettet: 25-08-2023 kl. 10:09
Certifikatskift mellem NSP og SEB i dag fredag 25. august kl. 10.00
Vi foretager et certifikatskifte i integrationen mellem NSP og SEB i dag fredag d. 25/8 kl. 10. Det sker stort set simultant på begge platforme og det tager kun et øjeblik. Derfor bør det højst give et minimalt ”hik”, hvis der er nogen brugere, der forsøger at logge på lige omkring skiftet (inden for mindre en 1 minut).
Opdateret: 25-08-2023 kl. 09:49
Oprettet: 25-08-2023 kl. 09:49
Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring - De SEB baserede systemer
Ny discoveryside på SEB for understøttelse af lokale IdPere Læs mere om ændringen her: https://services.nsi.dk/Services/SEB
Opdateret: 09-05-2023 kl. 14:16
Oprettet: 09-05-2023 kl. 14:16

Servicedesk

+45 3268 3900

Se telefontider her

Ved mail, husk at skrive SEB i Emnefeltet samt opgive et telefonnummer du kan træffes på.

Bemærk..
SEB har en vagttelefon der er kan anvendes uden for forretningstiden. Telefon +45 44228075
Vagttelefonen tager sig udelukkende af incidents på de samfundskritiske systemer der indgår i patientbehandlingen, indtil videre er det FMK-On-line og Sundhed.dk ellers henvises til Servicedesk +45 3268 3900.
Mandag - fredag kl. 9.00 til 15.00
E-mail: servicedesk@sundhedsdata.dk
E-mails behandles på hverdage mellem kl. 08. – 16.00 (fredage kl. 08.00 – 15.30

SLA for samfundskritiske systemer der indgår i patientbehandlingen


Servicedesk@sundhedsdata.dk

Faglig kontakt

Al henvendelse skal ske via Servicedesk.

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed