SEB - elektronisk brugerstyring

Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring (SEB), er en fælles platform for brugeradministration af de løsninger, som Sundhedsdatastyrelsen stiller til rådighed på både internettet og Sundhedsdatanettet. SEB er baseret på en platform, som tager højde for OIO-standarder på området.

Medarbejdersignatur
Adgangsstyring i SEB sker med NemID medarbejdersignaturer.
Bestilling af medarbejdersignatur kan ske på www.NemID.nu 

VIGTIGT - hvis du bruger Mozilla Firefox eller Chrome browser

Fra april 2015 understøtter Chrome (fra ver 41x) ikke længere Java (plugin) og Firefox stopper deres understøttelse af Java fra den 7. marts 2017 (fra ver. 52.x)

Dette er vigtigt hvis man tilgår SEB med NemID medarbejdersignatur (MOCES) nøglefil.

 

Hvad kan du gøre?

Vi anbefaler, at du skifter til en anden browser, f.eks. Microsofts Internet Explorer 11.

Alternativt kan du vælge at bestille en medarbejdersignatur (MOCES)  med nøglekort, som ikke bliver påvirket af ændringerne i Chrome og Firefox.
Hvis du administrerer flere medarbejdersignaturer med nøglefil, er du velkommen til at give denne information videre til de pågældende kollegaer, så de også er informeret.

 

Du kan finde yderligere information på disse hjemmesider:

Chrome stop for Java support

NemID og Chrome

 

Du kan læse om Mozilla Firefox stop for Java Support her.

Der arbejdes på en "Java-fri NemID" der på samme måde som ved brug af NemID nøglekort ikke kræver Java. Den "Java-fri NemID" er planlagt til at være klar til brug 15. marts 2017.
For at kunne anvende den nye "Java-fri NemID" kræves at NemID softwaren på din pc opgraderes.

Du kan læse mere om "Java-fri NemID" og opgradering af NemID softwaren her.


Brugeradministration og tilslutning til SEB
Brugeradministrationen foregår ved, at den enkelte institution, region, kommune etc. udnævner en lokal brugeradministrator, som har ansvaret for at lave brugeradministration for institutionens medarbejdere via SEB.
Brugeradministratoren har ansvaret for at tildele roller til organisationens brugere og kan desuden gøre andre brugere til med-administratorer.
Brugeradministratoren oprettes i forbindelse med oprettelsen af en ny organisation i SEB. Denne har efterfølgende ansvaret for den lokale brugerstyring.

Procedure for tilslutning til SEB og oprettelse af første brugeradministrator i en organisation
Organisationens sikkerhedsansvarlige eller anden bemyndiget person underskriver en autorisationsblanket med oplysninger om den organisation der ønskes oprettet samt oplysninger om brugeradministratoren.

  1. Blanketten faxes til Servicedesk. Se faxnummer på blanketten. 
  2. Sundhedsdatastyrelsen opretter organisationen og brugeradministratoren og tildeler de nødvendige rettigheder.
  3. Der sendes en mail til brugeradministratoren med besked om at organisationen er oprettet og vedkommende er den ansvarlige administrator.
  4. Administratoren kan logge på SEB administrationsmodulet på 
    Brugeradministration i SEB
    Brugeroprettelse i SEB
    Der skal logges ind med digital signatur.

Ønsker organisationen at oprette yderligere brugeradministratorer, gøres det via SEB's administrationsmodul. Det er i den sammenhæng ikke nødvendigt at kontakte Sundhedsdatastyrelsen.

For organisationer med samme CVR-nummer er det kun nødvendigt at indsende én fax. Øvrige enheder under samme CVR-nummer vil automatisk være omfattet af denne.
For de organisationer, hvor vi i forbindelse med ePortal allerede har modtaget en fax, er det ikke nødvendigt at indsende en ny fax.

For yderligere information om administration af brugere og oprettelse af yderligere brugeradministratorer henvises til vejledningen. (Findes i kolonnen til højre på denne side.)

Vedligeholdelsesplan for SEB:
2. tirsdag i måneden frigiver Microsoft patches
Torsdagen efter patches  t-seb (test og udvikling) i dagtimerne.
3. tirsdag i måneden patches  SEB efter kl. 18, såfremt der ikke er konstateret fejl i t-seb.
 Eftersom alt i SEB er dubleret i en A- og en B-side, vil vi sikre at vi først patcher den ene side, derefter den anden, der kommer således kun en minimal forstyrrelse af driften.