DPSD - Sagsbehandling

Dansk Patient-Sikkerheds-Database (DPSD) - Sagsbehandling af utilsigtede hændelser (UTH), herunder modtagelse af rapporterede hændelser, samt udtræk til statistik.

Generel beskrivelse af service
Baggrund for denne service er Sundhedsloven kapitel 61 - Patientsikkerhed samt BEK nr 1 af 03/01/2011 hvor der står: Rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser har til formål at understøtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring dels af utilsigtede hændelser, der sker indenfor sundhedsvæsenets sektorer, dels af utilsigtede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorerne.
Systemet skal understøtte den kvalitetsudvikling, som finder sted i sundhedsvæsenet, og udviklingen af et miljø, hvor det er muligt for personalet at håndtere utilsigtede hændelser og drage læring heraf. Denne sagsbehandlingsservice er en af to services der til sammen udgør det der ovenfor kaldes rapporteringssystemet.

Læs merewww.dpsd.dk  

Beskrivelse af funktionalitet
Sagsbehandlingsservicen starter når data fra rapportering af en UTH er modtaget i systemet. Servicen håndterer sagsbehandling af de enkelte sager i regionalt/kommunalt regi. Ved afslutning af sagen regionalt/kommunalt, anonymiseres og videresendes sagen automatisk til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).
Servicen anvendes både i STPS og i sundhedsvæsenet til statistik f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter, ledelsesinformation og til understøttelse af læring.

Brugergrupper
Ansatte inden for sundhedsvæsenet (herunder Risikomanagere).
Medarbejdere i læringsenheden i Styrelsen for Patientsikkerhed .

Hvilke krav stilles til adgang
Organisationen skal have adgang til Sundhedsdatanettet (SDN) og en aftale for Servicenummer: 668, dpsd.csc (195.80.246.238)
Brugeren skal være oprettet og tildelt rettigheder til DPSD i SEB.
Hvis man ønsker at tilgå DPSD undervisning- og testserver skal der være en aftale med Servicenummer: 668, dpsd-prep.csc (195.80.246.236)

Løsningen er udviklet, så den kan bruges med Microsoft Edge (”Chromium”), Internet Explorer version 11, Google Chrome (77.0.3865 og højere) samt Mozilla Firefox version 31 eller højere.
Ældre versioner kan medføre, at visse sider ikke vises korrekt.

Hvordan tilgås servicen
DPSD Sagsbehandling tilgås på: dpsd.csc.dsdn.dk  
DPSD Undervisning- og testsystem tilgås på dpsd-prep-test.csc.dsdn.dk

SLA
Service skal være tilgængelig alle hverdage 8:00-17:00.

Relaterede services
Digital rapportering af utilsigtede hændelser (UTH) i sundhedsvæsenet.

Vejledninger
Adgang til DPSD sagsbehandlingsservice kræver adgang til Sundhedsdatanettet(SDN), samt oprettelse i SEB som anvender digital signatur.
For at blive oprettet skal man tage kontakt til sin lokale SEB-administrator, som sørger for at igangsætte brugeroprettelse.

Læs om brugeroprettelse i SEB  her

Sagsbehandlersupport

SEB-roller i DPSD (doc)

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

DPSD – Du skal nu vælge ”identitetsleverandør” ved log-on på DPSD
Når du vil logge på DPSD, skal du nu tage stilling til ”identitetsleverandør”. Du skal vælge ”Nemlog-in Produktion (OCES3)”, medmindre du har fået besked på andet fra egen it-afdeling. Herefter bliver man stillet videre til Nemlog-in, og logger på DPSD med medarbejdercertifikat/Mit ID, som man plejer.
Opdateret: 09-05-2023 kl. 10:42
Oprettet: 09-05-2023 kl. 10:42
DPSD – Udfordringen med modtagelse af e-mails med resuméer fra DPSD er løst
Tak til de mange inputs vi fik fra jer til fejlsøgningen. Hjælpen førte til, at vi fandt fejlen og fik den udbedret i samarbejde med vores leverandør. De organisationer, som har oplevet udfordringer med at modtage resuméer skulle gerne igen være i stand til at modtage disse. Udfordringerne med at sende e-mails via ”supplerende oplysninger” i DPSD, er desværre ikke løst endnu. Vores leverandører arbejder fortsat på at løse denne fejl.
Opdateret: 26-04-2023 kl. 13:46
Oprettet: 26-04-2023 kl. 13:46
SEB - Udskiftning certifikater til OCES3 i dag mandag 24. april kl. 16.
Den 24-04-2022 kl. 16:00 skiftes SEB Borger og SEB Sundheds certifikater til OCES3. Kortvarige udfald kan forekomme i perioden efterfølgende. Teknisk information kan ses her: SEB - Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring - Sundhedsdatastyrelsen Services (nsi.dk)
Opdateret: 24-04-2023 kl. 12:27
Oprettet: 24-04-2023 kl. 12:27

FAQ og Kontaktformular

Med mulighed for support
Se DPSD FAQ side

Faglig kontakt

Al henvendelse skal ske via Servicedesk. Se ovenfor.

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed