DPSD - Sagsbehandling

Dansk Patient-Sikkerheds-Database (DPSD) - Sagsbehandling af utilsigtede hændelser (UTH), herunder modtagelse af rapporterede hændelser, samt udtræk til statistik.

Generel beskrivelse af service
Baggrund for denne service er Sundhedsloven kapitel 61 - Patientsikkerhed samt BEK nr 1 af 03/01/2011 hvor der står: Rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser har til formål at understøtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring dels af utilsigtede hændelser, der sker indenfor sundhedsvæsenets sektorer, dels af utilsigtede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorerne.
Systemet skal understøtte den kvalitetsudvikling, som finder sted i sundhedsvæsenet, og udviklingen af et miljø, hvor det er muligt for personalet at håndtere utilsigtede hændelser og drage læring heraf. Denne sagsbehandlingsservice er en af to services der til sammen udgør det der ovenfor kaldes rapporteringssystemet.

Læs merewww.dpsd.dk  

Beskrivelse af funktionalitet
Sagsbehandlingsservicen starter når data fra rapportering af en UTH er modtaget i systemet. Servicen håndterer sagsbehandling af de enkelte sager i regionalt/kommunalt regi. Ved afslutning af sagen regionalt/kommunalt, anonymiseres og videresendes sagen automatisk til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).
Servicen anvendes både i STPS og i sundhedsvæsenet til statistik f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter, ledelsesinformation og til understøttelse af læring.

Brugergrupper
Ansatte inden for sundhedsvæsenet (herunder risk managers).
Medarbejdere i læringsenheden i Patientombuddet.

Hvilke krav stilles til adgang
Organisationen skal have adgang til Sundhedsdatanettet (SDN) og en aftale for Servicenummer: 668, dpsd.csc (195.80.246.238)
Brugeren skal være oprettet og tildelt rettigheder til DPSD i SEB.
Hvis man ønsker at tilgå DPSD undervisning- og testserver skal der være en aftale med Servicenummer: 668, dpsd-prep.csc (195.80.246.236)

Løsningen er udviklet, så den kan bruges med de nyeste versioner af Internet Explorer og Firefox.
Chrome understøttes ikke.
Ældre versioner kan medføre, at visse sider ikke vises korrekt. Det samme gælder for Chrome. 

Hvordan tilgås servicen
DPSD Sagsbehandling tilgås på: dpsd.csc.dsdn.dk  
DPSD Undervisning- og testsystem tilgås på dpsd-prep-test.csc.dsdn.dk

SLA
Service skal være tilgængelig alle hverdage 8:00-17:00.

Relaterede services
Digital rapportering af utilsigtede hændelser (UTH) i sundhedsvæsenet.

Vejledninger
Adgang til DPSD sagsbehandlingsservice kræver adgang til Sundhedsdatanettet(SDN), samt oprettelse i SEB som anvender digital signatur.
For at blive oprettet skal man tage kontakt til sin lokale SEB-administrator, som sørger for at igangsætte brugeroprettelse.

Læs om brugeroprettelse i SEB  her

Sagsbehandlersupport

 

 

 

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

Nets servicevindue er færdigkørt
Nemlogin kører normalt.
Opdateret: 22-02-2019 kl. 12:19
Oprettet: 22-02-2019 kl. 12:19
Ekstraordinært lukkevindue i NemLog-in torsdag d. 21.02.2019 kl. 22:00 til fredag d.22.02.2019 kl. 07:00.
Servicevinduet på NemLogIN torsdag d. 21.02.2019 kl. 22:00 til fredag d.22.02.2019 kl. 07:00 betyder at SEB og de systemer der benytter SEB ikke vil fungere i perioden.
Opdateret: 19-02-2019 kl. 08:33
Oprettet: 19-02-2019 kl. 08:33
Servicevindue på SEB lørdag den 2. februar 16:00-21:00
På grund af SEB – Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring opdateringer lørdag den 2. februar i perioden 16:00-21:00 vil DPSD -Sagsbehandling i perioder kunne opleves som ikke tilgængelig.
Opdateret: 04-02-2019 kl. 09:13
Oprettet: 29-01-2019 kl. 08:38

FAQ og Kontaktformular

Med mulighed for support
Se DPSD FAQ side

Servicedesk

+45 3268 3900
Mandag - fredag kl. 9.00 til 15.00


servicedesk@sundhedsdata.dk

Faglig kontakt

Al henvendelse skal ske via Servicedesk. Se ovenfor.

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed