DPSD - Sagsbehandling

Dansk Patient-Sikkerheds-Database (DPSD) - Sagsbehandling af utilsigtede hændelser (UTH), herunder modtagelse af rapporterede hændelser, samt udtræk til statistik.

Generel beskrivelse af service
Baggrund for denne service er Sundhedsloven kapitel 61 - Patientsikkerhed samt BEK nr 1 af 03/01/2011 hvor der står: Rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser har til formål at understøtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring dels af utilsigtede hændelser, der sker indenfor sundhedsvæsenets sektorer, dels af utilsigtede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorerne.
Systemet skal understøtte den kvalitetsudvikling, som finder sted i sundhedsvæsenet, og udviklingen af et miljø, hvor det er muligt for personalet at håndtere utilsigtede hændelser og drage læring heraf. Denne sagsbehandlingsservice er en af to services der til sammen udgør det der ovenfor kaldes rapporteringssystemet.

Læs merewww.dpsd.dk  

Beskrivelse af funktionalitet
Sagsbehandlingsservicen starter når data fra rapportering af en UTH er modtaget i systemet. Servicen håndterer sagsbehandling af de enkelte sager i regionalt/kommunalt regi. Ved afslutning af sagen regionalt/kommunalt, anonymiseres og videresendes sagen automatisk til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).
Servicen anvendes både i STPS og i sundhedsvæsenet til statistik f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter, ledelsesinformation og til understøttelse af læring.

Brugergrupper
Ansatte inden for sundhedsvæsenet (herunder risk managers).
Medarbejdere i læringsenheden i Patientombuddet.

Hvilke krav stilles til adgang
Organisationen skal have adgang til Sundhedsdatanettet (SDN) og en aftale for Servicenummer: 668, dpsd.csc (195.80.246.238)
Brugeren skal være oprettet og tildelt rettigheder til DPSD i SEB.
Hvis man ønsker at tilgå DPSD undervisning- og testserver skal der være en aftale med Servicenummer: 668, dpsd-prep.csc (195.80.246.236)

Løsningen er udviklet, så den kan bruges med Microsoft Edge (”Chromium”), Internet Explorer version 11, Google Chrome (77.0.3865 og højere) samt Mozilla Firefox version 31 eller højere.
Ældre versioner kan medføre, at visse sider ikke vises korrekt.

Hvordan tilgås servicen
DPSD Sagsbehandling tilgås på: dpsd.csc.dsdn.dk  
DPSD Undervisning- og testsystem tilgås på dpsd-prep-test.csc.dsdn.dk

SLA
Service skal være tilgængelig alle hverdage 8:00-17:00.

Relaterede services
Digital rapportering af utilsigtede hændelser (UTH) i sundhedsvæsenet.

Vejledninger
Adgang til DPSD sagsbehandlingsservice kræver adgang til Sundhedsdatanettet(SDN), samt oprettelse i SEB som anvender digital signatur.
For at blive oprettet skal man tage kontakt til sin lokale SEB-administrator, som sørger for at igangsætte brugeroprettelse.

Læs om brugeroprettelse i SEB  her

Sagsbehandlersupport

SEB-roller i DPSD (doc)

 

 

 

Aktuel status : Status gul


Seneste driftsbeskeder

Alle planer deaktiveret midlertidigt
Alle planer er deaktiveret midlertidigt, og brugere vil ikke modtage rapporter automatisk via ’planer’, mens der undersøges en mulig incident.
Opdateret: 18-10-2021 kl. 08:54
Oprettet: 18-10-2021 kl. 08:54
DPSD – Sagsbehandling
Planadministration i DPSD er utilgængelig grundet vedligeholdelsesopgave Eksisterende aktive planer vil blive afviklet som vanligt. Vi orienterer, når planadministrationen igen er tilgængelig. Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Opdateret: 07-10-2021 kl. 13:18
Oprettet: 07-10-2021 kl. 13:18
DPSD fejlrettelser er overstået
DPSD fejlrettelser er overstået. Systemet kører normalt.
Opdateret: 28-09-2021 kl. 13:43
Oprettet: 28-09-2021 kl. 13:43

FAQ og Kontaktformular

Med mulighed for support
Se DPSD FAQ side

Faglig kontakt

Al henvendelse skal ske via Servicedesk. Se ovenfor.

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed