SEB - elektronisk brugerstyring

Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring (SEB), er en fælles platform for brugeradministration af de løsninger, som Sundhedsdatastyrelsen stiller til rådighed på både Internettet og Sundhedsdatanettet.

Medarbejdersignatur
Adgangsstyring i SEB sker med NemID medarbejdersignaturer.
Bestilling af medarbejdersignatur kan ske på www.NemID.nu 

Brugeradministration og tilslutning til SEB
Brugeradministrationen foregår ved, at den enkelte institution, region, kommune etc. udnævner en lokal overbrugeradministrator, som har ansvaret for at lave brugeradministration for institutionens medarbejdere via SEB.
Overbrugeradministratoren har ansvaret for at tildele roller til organisationens brugere og kan desuden gøre andre brugere til med-administratorer
Overbrugeradministratoren oprettes i forbindelse med oprettelsen af en ny organisation i SEB. Overbrugeradministratoren har efterfølgende ansvaret for den lokale brugerstyring.

Procedure for tilslutning til SEB og oprettelse af første brugeradministrator i en organisation
Organisationens sikkerhedsansvarlige eller anden bemyndiget person underskriver en autorisationsblanket med oplysninger om den organisation der ønskes oprettet samt oplysninger om brugeradministratoren.

  1. Blanketten scannes og sendes til Servicedesk@sundhedsdata.dk  
  2. Sundhedsdatastyrelsen opretter organisationen samt overbrugeradministratoren og tildeler rettigheder til de roller organisationen skal uddele til sine medarbejdere..
  3. Der sendes en mail til overbrugeradministratoren med besked om at organisationen er oprettet og vedkommende er den ansvarlige administrator.
  4. Administratoren kan logge på SEB administrationsmodulet på 
    Brugeradministration i SEB
    Brugeroprettelse i SEB
    Der skal logges ind med en digital signatur medarbejdersignatur, MOCES, indeholdende organisationens CVBR nummer.

Ønsker organisationen at oprette yderligere brugeradministratorer, gøres det via SEB's administrationsmodul. Det er i den sammenhæng ikke nødvendigt at kontakte Sundhedsdatastyrelsen.

For yderligere information om administration af brugere og oprettelse af yderligere brugeradministratorer henvises til vejledningen. (Findes i kolonnen til højre på denne side.)

Vedligeholdelsesplan for SEB:
2. tirsdag i måneden frigiver Microsoft patches
Torsdagen efter patches  t-seb (test og udvikling) i dagtimerne.
3. tirsdag i måneden patches  SEB efter kl. 18, såfremt der ikke er konstateret fejl i t-seb.
 Eftersom alt i SEB er dubleret i en A- og en B-side, vil vi sikre at vi først patcher den ene side, derefter den anden, der kommer således kun en minimal forstyrrelse af driften.

Servicedesk
+45 3268 3900
servicedesk@sundhedsdata.dk

Se telefontider her

Ved mail, husk at skrive SEB først i Emnefeltet samt opgive et telefonnummer du kan træffes på.

Bemærk..
SEB har en vagttelefon der er kan anvendes uden for forretningstiden. Telefon +45 44228075
Vagttelefonen tager sig af incidents på samfundskritiske systemer som FMK, Sundhed.dk og regionale systemer der indgår i patientbehandlingen.

Links 

SLA for samfundskritiske systemer der indgår i patientbehandlingen

Brugeradministration i SEB

Brugeroprettelse i SEB

Vejledning og introduktion for brugeradministratorer på SEB 

Autorisationsblanket for organisation og brugeradministrator på SEB

Vejledning SIAP-NSP - Ikke autoriserede sundhedspersoners adgang til data via NSP

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed