SEI2 - SDS's Elektroniske Indberetningssystem

SEI2 er et generelt indberetningssystem, der gør det muligt for sundhedsfagligt personale at indberette data elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen (SDS). SEI2 håndterer indberetning af oplysninger såsom dødsattester, aborter, cancer, genoptræning, MRSA, tvang i psykiatrien og LPR data. SEI2 erstatter den tidligere lokalt installerede SEI-klient.

Overgang fra SEI1 til SEI2

Alle de brugere, der er oprettet som indberettere i SEI1, er blevet flyttet over i det nye SEI2 system og skal logge ind med deres medarbejdersignatur og NemLog-in. Såfremt man er ny bruger af SEI, skal man bruge tilmeldingsguiden, der vises i systemet første gang man logger på.
Læs mere på Sundhedsdatastyrelsen.dk/SEI


Hvordan tilgås servicen

SEI2 er webbaseret og tilgås på sei2.sundhedsdata.dk

Via indberetningsklienten eller via trediepartsløsninger. Samtlige indberetninger er snitfladedokumenterede og kan derfor ske direkte via eksterne systemer.
Snitfladedokumentation samt kommunikationsmæssig dokumentation i øvrigt kan findes her

Browserunderstøttelse
Som udgangspunkt anbefaler vi altid, at man benytter nyeste version af browserne til sit operativsystem, der understøtter anvendelse af NemLog-in. Der kan være mindre visuelle forskelle i visningen af indberetningsskemaer afhængig af, hvilken browser man benytter. 


Sikkerhed og autorisering
Den gennemgående sikkerhed samt autorisering i systemet er baseret på den offentlige digitale signatur (Nemid). Signaturen benyttes dels til login på systemet, dels til kryptering af data og endelig til autorisering af afsender ved indberetning af data til Sundhedsdatastyrelsen.

Retten til at udstede medarbejdersignatur kræver et virksomhedscertifikat.

SEI-klienten kan som udgangspunkt benyttes ved anvendelse af en medarbejdersignaturer. I særlige tilfælde kan lægefagligt personale, der ikke har en medarbejdersignatur endvidere godkendes til at benytte den personlige borgersignatur.


Brugergrupper
Sundhedsfagligt personale.


Hvilke krav stilles til adgang

Den gennemgående sikkerhed samt autorisering i systemet er baseret på den offentlige digitale signatur. For visse indberetningstyper stiller der krav om bestemte faglige karakteristika – eksempelvis at man har en lægefaglig autorisation.

Den gennemgående sikkerhed samt autorisering i systemet er baseret på den offentlige digitale signatur. For visse indberetningstyper stiller der krav om bestemte faglige karakteristika – eksempelvis at man har en lægefaglig autorisation.

Den enkelte bruger tilmelder sig systemet og autoriseres efterfølgende efter de gældende procedurer for den enkelte indberetning.

SLA
24x7x365

Vejledninger og links
Vejledninger og links til hvordan man får adgang og brugeroprettelser, kan findes på Sundhedsdatastyrelsen.dk/SEI 

Aktuel status : Status Grå


Seneste driftsbeskeder

SEI - Varsling platformsopdatering rykket til tirsdag 2. november kl. 20. - 23.
Vi har flyttet platformsopdateringen fra efterårsferien frem til tirsdag 2. november i tidsrummet ca. kl. 20. - 23.
Opdateret: 07-10-2021 kl. 08:27
Oprettet: 07-10-2021 kl. 08:27
SEI - kører normalt igen
Fejlen er rettet.
Opdateret: 01-10-2021 kl. 08:30
Oprettet: 01-10-2021 kl. 08:30
SEI - Varsling nedetid i aften torsdag 30. september kl. 20. - 23.
Vi oplever aktuelt performanceproblemer samt problemer med bakkerne i SEI. Vi har identificeret årsagen, og bliver derfor nødt til at foretage en ekstraordinær systemopdatering i aften for at rette op på situationen. Som følge heraf vil der være nedetid på SEI mellem kl. 20-23 i aften.
Opdateret: 30-09-2021 kl. 17:59
Oprettet: 30-09-2021 kl. 12:12

FAQ og Kontaktformular

Med mulighed for support
Se FAQ side

Spørgsmål om indberetninger

T 2230 7904


eisst@sst.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed