SEI2 - SDS's Elektroniske Indberetningssystem

SEI er et generelt indberetningssystem, der gør det muligt for sundhedsfagligt personale at indberette data elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen (SDS). SEI håndterer indberetning af oplysninger såsom dødsattester, Covid-19 for skoler og små private testcentre, cancer, Smitsomme sygedomme, genoptræning, tvang i psykiatrien og LPR data og mange flere.

Hvordan tilgås servicen
SEI2 er webbaseret og tilgås på sei2.sundhedsdata.dk

Browserunderstøttelse
Som udgangspunkt anbefaler vi altid, at man benytter nyeste version af browserne til sit operativsystem, der understøtter anvendelse af NemLog-in. Der kan være mindre visuelle forskelle i visningen af indberetningsskemaer afhængig af, hvilken browser man benytter. 

Indberetninger
Der kan indberettes direkte via indberetningsklienten, vejledninger findes her
SEI2-indberetningsvejledninger - Sundhedsdatastyrelsen

Der kan indberettes via trediepartsløsninger, vejledning findes her
Information til systemleverandører - Sundhedsdatastyrelsen


Sikkerhed og autorisering
Den gennemgående sikkerhed samt autorisering i systemet er baseret på den offentlige digitale signatur (Nemid). Signaturen benyttes dels til login på systemet, dels til kryptering af data og endelig til autorisering af afsender ved indberetning af data til Sundhedsdatastyrelsen.

Retten til at udstede medarbejdersignatur kræver et virksomhedscertifikat.

Hvilke krav stilles til adgang
Den gennemgående sikkerhed samt autorisering i systemet er baseret på den offentlige digitale signatur. For visse indberetningstyper stiller der krav om bestemte faglige karakteristika – eksempelvis at man har en lægefaglig autorisation.

Den enkelte bruger tilmelder sig systemet og autoriseres efterfølgende efter de gældende procedurer for den enkelte indberetning.

SLA
24x7x365

Vejledninger og links
Vejledninger og links til hvordan man får adgang og brugeroprettelser, kan findes på Sundhedsdatastyrelsen.dk/SEI 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

SEI - Servicevindue overstået
Systemet kører normalt.
Opdateret: 29-05-2024 kl. 08:17
Oprettet: 29-05-2024 kl. 08:17
SEI Servicevindue - Tirsdag 28/5 mellem 20.00 & 23.00
SEI har Servicevindue tirsdag d. 28/5 – 2024 mellem kl. 20 – 23. SEI er ikke tilgængelige i tidsperioden. Afhængig af det udmeldte NemLog-in servicevindue i morgen, håber vi selvfølgelig på, at de også er færdig til kl. 23 så SEI igen kan bruges der.
Opdateret: 27-05-2024 kl. 08:42
Oprettet: 27-05-2024 kl. 08:42
SEI - Systemet er normalt
SEI kører normalt igen efter servicevindue.
Opdateret: 01-05-2024 kl. 08:14
Oprettet: 01-05-2024 kl. 08:14

FAQ og Kontaktformular

Med mulighed for support
Se FAQ side

Spørgsmål oprettelser og indberetninger


SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed