FMK FAQ side

Læs vores FAQ før du anvender vores support formular nederst på denne side, da FAQ indeholder svar på de fleste spørgsmål.

 

FMK vejledninger
Her finder du vejledninger til alle funktionerne - http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle

 
Uberettiget opslag på Medicinkort
Se hvordan du klager over uberettiget opslag på dit Medicinkort - https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger/selvbetjening_og_services/medicinkortet


Forkerte Data i FMK
Ved forkert data registeret på Medicinkortet – se  https://webform.nspop.dk/index.php/2-misbrug-af-cpr-nummer


Tekniske spørgsmål
FMK-online fungerer bedst i Chrome, Edge og Firefox.
MAC bruger skal downloade Chrome for MAC. 
Faglige spørgsmål
Til medicintilskudsansøgninger skal rettes til Lægemiddelstyrelsen, Medicintilskud@dkma.dk
Eller telefon 4488 9696, hverdage kl. 10-15. 


 
Ansøgning om udleveringstilladelser
Medicin som kræver godkendelse - skal ansøges via Lægemiddelstyrelsens webportal: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/udleveringstilladelser/mennesker/ansoegning-om-human-enkelt-udleveringstilladelse-e-blanket,-digital-signatur/

Er du logget på den centrale løsning via www.fmk-online.dk
Vi supporterer kun den centrale løsning, hvis det er din lokale løsning, skal du tage kontakt til din lokale IT leverandør. 


Ønsker du adgang til Medicintilskudsmodulet
For at tilgå FMK medicintilskudsmodulet skal du have en NemID, nøglefil med mindre du har fået tilskudsmodulet integreret i egen løsning. Se på Nets hjemmeside hvorledes du får en NemID nøglefil: https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/ 


 
Regionerne og Kommunerne:
Skal tage kontakt til lokal FMK projektleder, hvis det er henholdsvis faglige spørgsmål og brug for teknisk support til egen lokal løsning EOJ, OPUS, EPM, EKJ, EPIC m.fl.  

 
Integration til FMK og testmiljøer:
Ønsker du integration til FMK og adgang til FMK testmiljøer – forespørgsel skal rettes til: https://www.nspop.dk/display/resources/Supporthenvendelse og FMK teknik: http://www.fmk-teknik.dk/

 

Hvis du ikke har fået svar på dit spørgsmål/problem
Kan du benytte nedenstående formular til Servicedesk

 

FMK support formular

Skriv adresse eller systemnavn
Vælg fra dropdown
Vælg fra dropdown
Vælg fra dropdown
Upload evt. screenshot