BSR - Behandlingsstedsregistret

Behandlingsstedsregistret er Styrelsen for Patientsikkerheds register over alle statslige, regionale, kommunale og private behandlingssteder i Danmark.
 
Som led i Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn på sundhedsområdet og det social og plejefaglige tilsyn på ældreområdet, skal alle behandlingssteder og plejeenheder være registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Registreringen og vedligehold af data om disse steder sker i Behandlingsstedsregistret.  

Information om behandlingsstedsregisteret, samt om registrering og vedligehold af data heri, findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: https://stps.dk/registrering

Hvilke krav stilles til adgang
Brugeren skal logge ind med en medarbejdersignatur (MOCES) tilhørende den virksomhed, som der skal registreres eller redigeres oplysninger for. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også anvende deres private signatur (POCES) til at logge på som deres virksomhed. Løsningen er udviklet, så den kan bruges med de nyeste versioner af browsere som Chrome og Firefox. Ældre versioner og andre browsere kan medføre, at visse sider ikke vises korrekt.


Beskrivelse af funktionalitet
Når brugerne er logget ind, kan de i portalen til behandlingsstedsregistrering foretage registrering af servicelovsparagraffer, behandlingsstedskategori, virksomhedsansvarlig læge og tandlæge, samt gebyr- og faktureringsrelevante oplysninger.
Behandlingsstedsregistreringen sker ovenpå enheder i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) og såfremt der er tale om mindre private virksomheder, så vil de kunne tilgå SOR og oprette eller vedligeholde deres SOR-data for deres organisation via samme portal.
Større organisationer, heriblandt privathospitaler, apoteker, kommuner, regioner og statsinstitutioner skal anvende SOR Classic for at oprette og redigere deres SOR-oplysninger, men kan stadigt registrere disse enheder via Behandlingsstedsregisteret.


Relaterede services
SOR-vedligeholdsportalen (SOV), hvor mindre private virksomheder kan oprette og vedligeholde deres SOR-oplysninger. Regioner, kommuner, statsinstitutioner og større private sundhedsaktører, kan ikke anvende denne service og henvises i stedet til SOR Classic.

For nærmere info kontakt SOR administrationen på: SORPOST@sundhedsdata.dk
 
Brugeroprettelse
Brugeroprettelse er ikke nødvendig, idet brugeren, ud fra CVR-nummeret i den digitale signatur, automatisk får tildelt rolle i systemet.

Relaterede services

SOR-vedligeholdsportalen (SOV), hvor mindre private virksomheder kan oprette og vedligeholde deres SOR-oplysninger.

Vigtigt
Regioner, Kommuner, Statsinstitutioner og større private sundhedsaktører kan ikke anvende denne service. De større organisationer henvises til SOR Classic. For nærmere info kontakt SOR administrationen på: SORPOST@sundhedsdata.dk 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

BSR Behandlingsstedsregistret, Servicevindue er overstået
Systemet kører normalt.
Opdateret: 06-10-2023 kl. 12:09
Oprettet: 06-10-2023 kl. 12:05
BSR Behandlingsstedsregistret - Servicevindue fredag d. 6. oktober kl. 8-9.
Grundet opdatering af SOR Selvbetjeningsløsningen er der servicevindue fredag d. 6. oktober kl. 8-9. Forstyrrelser i driften kan forekomme.
Opdateret: 06-10-2023 kl. 08:29
Oprettet: 05-10-2023 kl. 15:37
NemLog-in fungerer igen de sundhedsfaglige systemer kan tilgås
Vi henviser til Digitaliseringsstyrelsens driftssite for information om NemLog-in driftsstatus: https://digitaliser.dk/services
Opdateret: 20-01-2023 kl. 09:42
Oprettet: 19-01-2023 kl. 12:16

Faglig kontakt

+45 7228 6700
Mandag - fredag kl. 9.00 til 15.00


registrering@stps.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed