Menu ☰

Servicenavigation


BSR - Behandlingsstedsregistret

Behandlingsstedsregisteret er Styrelsen for Patientsikkerheds register over alle statslige, regionale, kommunale og private behandlingssteder i Danmark.
 
BSR indeholder et behandlingsstedsregister, der indeholder data om behandlingssteder på sundhedsområdet, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af en autoriseret sundhedsperson eller på delegation af en sådan. Løsningen skal stille data til rådighed, der muliggør entydig og struktureret identifikation af behandlingssteder.
Hvert behandlingssted får et unikt SOR-id, og der registreres en række stamdata, der danner grundlag for i andre systemer at kunne opkræve gebyrer, identificere risikoområder, håndtere sagsbehandling i XRM, på længere sigt at behandle klagesager.
Information om behandlingsstedsregisteret og registrering heri, findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: https://stps.dk/registrering

Hvilke krav stilles til adgang
For at logge på kræves en Medarbejdersignatur (MOCES) eller for enkeltmandsvirksomheder en personlig signatur (POCES) hvor man logger på som virksomhed. Løsningen er udviklet, så den kan bruges med de nyeste versioner af browsere som Chrome, Firefox, Safari og Internet Explorer.  Ældre versioner kan medføre, at visse sider ikke vises korrekt. 
Servicen tilgås over Internettet på URL: https://rbtselvregistrering.sundhedsdatastyrelsen.dk/ 

Beskrivelse af funktionalitet
Når brugerne er logget ind via SEB, kan de i portalen til behandlingsstedsregistrering foretage registrering af behandlingsstedskategori, virksomhedsansvarlig læge og tandlæge, samt faktureringsoplysninger. Såfremt der er tale om simple bruger, så vil de også kunne tilgå SOR-vedligeholdsportalen og lave oprettelter/opdatering af SOR-oplysninger.

Relaterede services

SOR-vedligeholdsportalen (SOV), hvor mindre private virksomheder kan oprette og vedligeholde deres SOR-oplysninger.

Brugeroprettelse
Brugeroprettelse ikke nødvendig, idet brugeren, ud fra CVR nummeret i NemID, får tildelt simpel bruger-rollen hvis CVR nummeret ikke er på SEB-konfigurationslisten over komplekse, STPS-admin eller black-listede brugere.

Vigtigt
Regioner, Kommuner, Statsinstitutioner og større private sundhedsaktører kan ikke anvende denne service. De større organisationer henvises til SOR Classic. For nærmere info kontakt SOR administrationen på: SORPOST@sundhedsdata.dk 

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

Servicedesk

+45 3268 3900
Mandag - fredag kl. 9.00 til 15.00


servicedesk@sundhedsdata.dk

Faglig kontakt

+45 7228 6700
Mandag - fredag kl. 9.00 til 15.00


registrering@sst.dk eller sorpost@sundhedsdata.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed

Kontaktinformation

Sundhedsdatastyrelsen | Ørestads Boulevard 5,  2300 Kbh S  |  T  7221 6800  


Se desktop udgave
Se mobil udgave