BSR - Behandlingsstedsregistret

Behandlingsstedsregisteret er Styrelsen for Patientsikkerheds register over alle statslige, regionale, kommunale og private behandlingssteder i Danmark.
Som led i Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn på sundhedsområdet og det social og plejefaglige tilsyn på ældreområdet, skal alle behandlingssteder og plejeenheder være registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Registreringen og vedligehold af data om disse sker i Behandlingsstedsregisteret.  

Information om behandlingsstedsregisteret, samt om registrering og vedligehold af data heri, findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: https://stps.dk/registrering

Hvilke krav stilles til adgang
For at registrere eller foretage ændringer til en registrering, skal brugeren logge ind med medarbejdersignatur (MOCES) for den virksomhed, som der skal registreres eller redigeres oplysninger for. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også anvende deres private signatur (POCES), til at logge på som deres virksomhed. Løsningen er udviklet, så den kan bruges med de nyeste versioner af browsere som Chrome, Firefox, Safari og Internet Explorer.  Ældre versioner kan medføre, at visse sider ikke vises korrekt.
Servicen tilgås over Internettet på URL: https://rbtselvregistrering.sundhedsdatastyrelsen.dk/ 

Beskrivelse af funktionalitet
Når brugerne er logget ind via SEB, kan de i portalen til behandlingsstedsregistrering foretage registrering af lovgrundlag for registrering, servicelovsparagraffer, behandlingsstedskategori, virksomhedsansvarlig læge og tandlæge, samt gebyr- og faktureringsrelevante oplysninger. Såfremt der er tale om mindre private virksomheder, så vil de også kunne tilgå SOR og oprette eller vedligeholde deres SOR-data for deres organisation.

Relaterede services
SOR-vedligeholdsportalen (SOV), hvor mindre private virksomheder kan oprette og vedligeholde deres SOR-oplysninger. Regioner, kommuner, statsinstitutioner og større private sundhedsaktører, kan ikke anvende denne service og henvises i stedet til SOR Classic.
For nærmere info kontakt SOR administrationen på: SORPOST@sundhedsdata.dk
 
Brugeroprettelse
Brugeroprettelse er ikke nødvendig, idet brugeren, ud fra CVR-nummeret i den digitale signatur, automatisk får tildelt rolle i systemet.

Relaterede services

SOR-vedligeholdsportalen (SOV), hvor mindre private virksomheder kan oprette og vedligeholde deres SOR-oplysninger.

Vigtigt
Regioner, Kommuner, Statsinstitutioner og større private sundhedsaktører kan ikke anvende denne service. De større organisationer henvises til SOR Classic. For nærmere info kontakt SOR administrationen på: SORPOST@sundhedsdata.dk 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

BSR - er oppe igen
Vi har løst fejlen.
Opdateret: 11-11-2019 kl. 11:00
Oprettet: 11-11-2019 kl. 11:00
BSR - er ikke tilgængelig
BSR er et SEB baseret system - SEB er p.t. nede og er derfor ikke tilgængeligt.
Opdateret: 11-11-2019 kl. 10:37
Oprettet: 11-11-2019 kl. 10:37
Servicevindue på SEB lørdag den 2. februar 16:00-21:00
På grund af SEB – Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring opdateringer lørdag den 2. februar i perioden 16:00-21:00 vil BSR -Behandlingsstedsregistret i perioder kunne opleves som ikke tilgængelig.
Opdateret: 04-02-2019 kl. 10:10
Oprettet: 29-01-2019 kl. 09:57

Faglig kontakt

+45 7228 6700
Mandag - fredag kl. 9.00 til 15.00


registrering@sst.dk eller sorpost@sundhedsdata.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed