Sundhedsvæsenets Organisationsregister - SOR GUI

SOR er et register, der indeholder organisations- og adressedata om sundhedsvæsenet. Registeret anvendes af en række fagsystemer i sundhedsvæsenet. SOR GUI er navnet på den applikation som anvendes af regionerne og Sundhedsdatastyrelsen.

Sundhedsvæsenets Organisationsregister

SOR indeholder data om regionale sygehuse, privatpraktiserende fysioterapeuter, privatpraktiserende læger, tandlæger, apoteker, kommunale organisationer, private behandlingssteder med flere. Registreret omfatter sundhedsinstitutioner i Danmark, Grønland og Færøerne. Der er registreret forskellige typer data i SOR som for eksempel:
  • Centrale koder for elektronisk kommunikation og indberetning i diverse systemer
  • Organisationsdata, afdelingsnavn, adressedata og geografiske data
  • Organisationstype

Læs mere om SOR registret på sundhedsdatastyrelsen.dk/SOR

Servicens målgruppe
Regionen SOR ansvarlige og Sundhedsdatastyrelsens SOR Team, der arbejder med oprettelse og redigering af SOR data.

Funktionalitet
SOR GUI applikationen anvendes til administration og søgning af SOR data herunder visning af SOR organisatoriske enheder i hierarkisk træstruktur. Applikationen indeholder desuden funktionalitet til geografiske lokaliteter, masseopdatering og brugervejledninger.

Adgang til servicen
SOR GUI applikationen tilgås via Sundhedsdatanettet (SDN). Hvis brugeren skal redigere i SOR data, skal han være oprettet i SEB. Læs om SEB.
Der er også mulighed for at logge på applikationen via Gæsteadgang, den giver dog kun begrænset adgang. Bemærk at det kræver en digital medarbejdersignatur og at den lokale administrator har givet brugeren adgang til de rigtige SOR-koder og roller.
Link til applikationen: https://sor2.sum.dsdn.dk/Sorlogin/Login.
Link til demo version til test: https://sor2demo.sum.dsdn.dk/sorlogin/login

Det anbefales at SOR teamet kontaktes for råd og vejledning første gang SOR data skal anvendes.

Krav til adgang
Brugeren skal have adgang til Sundhedsdatanettet (SDN) og have en aftale for SOR GUI (IP: 195.80.246.105).
Hvis brugerne skal kunne se testmiljøet, skal der desuden være en aftale for SORDEMO (IP: 195.80.246.120).
Vejledning om Sundhedsdatanettet.


Relaterede services
SOR porteføljen består af en række IT- services:

  • SOR EDI: applikation der anvendes af systemleverandører og regioner til administration af meddelelsestyper på lokationsnumre
  • SHAK Navigator: en særlig browser til at få et overblik over sygehus-afdelingskoder
  • SOR-filer.sundhedsdata.dk: Regelmæssigt genererede CSV- og XML-filer til download
  • SOR Selvbetjening: applikation til administration af SOR data for private behandlingssteder
  • SOR Browseren: SOR Browseren er en søgeportal der anvendes til fremsøgning af oplysninger om sundhedsorganisationers SOR data på baggrund af dine valgte søgekriterier

SLA
Servicemål for tilgængelighed: 99 %. 
(Ved tilgængelighed forstås den aftalte driftstid minus den tid, hvor løsningen eller en del af denne ikke kan anvendes til fejlfri driftsafvikling på grund af en kategori 1 og kategori 2 Incidents.)

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

SOR-GUI er tilbage i normal drift
SOR-GUI er tilbage i normal drift
Opdateret: 13-03-2024 kl. 14:06
Oprettet: 13-03-2024 kl. 14:06
SOR-GUI - Oplever udfordringer med fremvisning af enheder
SOR-GUI oplever i øjeblikket udfordringer med fremvisning af enheder. Der arbejdes på at få løst udfordringerne hurtigst muligt.
Opdateret: 12-03-2024 kl. 10:49
Oprettet: 12-03-2024 kl. 10:49
SOR GUI - Normalt drift
Driften er normal efter servicevindue.
Opdateret: 07-03-2024 kl. 09:12
Oprettet: 07-03-2024 kl. 09:12

Faglig kontakt

 


sorpost@sundhedsdata.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed