SOR - EDI

SOR-EDI er en brugergrænseflade til systemleverandørerne og regionerne til administration af meddelelsestyper på lokationsnumre.

Sundhedsvæsenets Organisationsregister - SOR 
Læs mere om SOR EDI her: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/organisationsregistrering/sor_regioner.  


SOR porteføljen består af en række IT- services:

 • SOR GUI: en brugergrænseflade, hvorfra Sundhedsdatastyrelsen og regionerne kan opdatere SOR data
 • SHAK Navigator: en særlig browser til at få et overblik over sygehus-afdelingskoder
 • SOR-filer.sundhedsdata.dk: Regelmæssigt genererede CSV- og XML-filer til download
 • SOR Selvbetjening: applikation til administration af SOR data for private behandlingssteder
 • SOR Browseren: SOR Browseren er en søgeportal der anvendes til fremsøgning af oplysninger om sundhedsorganisationers SOR data på baggrund af dine valgte søgekriterier


Brugergrupper

 • IT-system leverandører
 • Regionernes SOR ansvarlige
 • SOR Teamet


Hvordan tilgås servicen
Brugergrænseflader til opdatering/visning af data på Sundhedsdatanettet.
SOR-EDI: https://soredi.sum.dsdn.dk     
SOR-EDI demomiljø: https://soredidemo.sum.dsdn.dk/


Hvilke krav stilles til adgang
Der kræves adgang til SDN (Sundhedsdatanettet) og brugernavn og password.
Der kræves en aftale for SOR (IP: 195.80.246.105).
Hvis brugerne skal kunne se DEMO-siderne skal der desuden være en sundhedsdatanetaftale for SORDEMO (IP: 195.80.246.120).
Det anbefales at SOR teamet kontaktes for råd og vejledning første gang SOR EDI applikationen anvendes.
Læs mere her: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/organisationsregistrering/sor_regioner


SOR EDI anvendes til:

 • Søgning af lokationsnummer og den/de pågældende organisatoriske enheders meddelelsestyper (EDI-, XML- typer)
 • Udtræk af lokationsnummer og den/de pågældende organisatoriske enheders meddelelsestyper (EDI-, XML- typer)
 • Redigering af meddelelsestyper knyttet til lokationsnumre som systemleverandøren er administrator for


Til følgende systemer kræves der desuden:
SOR: Hvis brugerne skal kunne redigere skal de være oprettet i SEB. Læs om SEB
Bemærk at det kræver en digital medarbejder signatur og at den lokale administrator har givet brugeren adgang til de rigtige SOR-koder og roller.
SOR-EDI: Adgang med brugernavn og password, som kan fået via henvendelse til sorpost@sundhedsdata.dk
Filer til download: CSV- og XML-filerne er tilgængeligt for alle via Internettet.

SLA
Servicemål for tilgængelighed/oppetid (kun infrastruktur og netværk): 95%

 

Vejledninger og links

Man får adgang til via Sundhedsdatanettet.

Brugeroprettelse
Anmodning om brugeroprettelse til produktions- og demo-(test)miljø skal ske til SOR-teamet.
Skriv til sorpost@sundhedsdata.dk

Faglig brugervejledning
Link til faglig brugervejledning om SOR EDI ligger her: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/rammer-og-retningslinjer/organisationsregistrering/sor-for-regioner/sor-edi-applikation-vejledning.pdf.
Link til fuldt udtræk af SOR EDI applikationen vedrørende meddelelsestyper (CSV) ligger her:https://sor-filer.sundhedsdata.dk/sor_produktion/data/sor/edityper/v_1_2_1/edityper.csv.

Aktuel status : Status grøn


Seneste driftsbeskeder

SOR EDI - Servicevindue er overstået
Systemet kører normalt.
Opdateret: 13-09-2023 kl. 09:16
Oprettet: 13-09-2023 kl. 09:16
SOR EDI - Varsling om servicevindue onsdag d. 13. September kl. 08-09.
Der er Servicevindue for SOR EDI (prod) i morgen onsdag d. 13. September kl. 08-09. Der kan forekomme forstyrrelser i driften.
Opdateret: 13-09-2023 kl. 07:53
Oprettet: 12-09-2023 kl. 11:34
SOR EDI prod - Servicevindue er overstået
Systemet kører normalt.
Opdateret: 29-06-2023 kl. 08:37
Oprettet: 29-06-2023 kl. 08:37

Faglig kontakt

 


sorpost@sundhedsdata.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed