FAQ for DPSD

Vi anbefaler at du læser vores FAQ, før du anvender vores support formular nederst på denne side. Det er specielt relevant for nye risikomanagere. Denne FAQ indeholde svar og kontaktoplysninger, som er relevante for de fleste spørgsmål vedr. DPSD. Siden henvender sig både til DPSD sagsbehandlere, men også til Risikomanager og DPSD Superbrugere. Supportformularen må anvendes af Risikomanagere, eller af DPSD sagsbehandlere, som er blevet henvist til formularen af deres Risikomanager.

DPSD vejledninger 
Her finder du vejledninger til alle funktionerne: https://stps.dk/sundhedsfaglig/viola-viden-og-laering/utilsigtede-haendelser/sagsbehandlersupport/brugermanualer-dpsd

 

DPSD systemkrav
For at sikre korrekt funktionalitet af DPSD bør en af følgende browsere anvendes til systemet:

  • Microsoft Edge (”Chromium”)
  • Google Chrome (77.0.3865 og højere)
  • Internet Explorer 11
  • Mozilla Firefox (31 eller højere)

 

Mailnotifikationer modtages ikke
Hvis mails ikke modtages fra DPSD til initialmodtager og/eller sagsbehandlers mailadresse, så skyldes det oftest, at mails er havnet i jeres spamfilter. Du skal derfor tage kontakt til jeres mailansvarlige i Regionen eller Kommunen, som kan hjælpe med at whiteliste din mail, således at mails fra DPSD kan modtages. De mailansvarlige kan kontakte servicedesk@sundhedsdata.dk, hvis de mangler informationer i forbindelse med whitelisting.

 

Er du ikke Risikomanager/superbrugere?
Husk altid at spørge din lokale risikomanager eller superbruger til råds ved faglige og tekniske spørgsmål i forbindelse med DPSD eller ved behov for vejledning i brugen af DPSD, før du melder en sag til servicedesk.

Oversigt over Risikomanagere i kommunerne, kan findes her:
https://stps.dk/sundhedsfaglig/viola-viden-og-laering/utilsigtede-haendelser/sagsbehandlersupport/kommunale-superbrugere

Oversigt over Risikomanagere i regionerne, kan findes her:
https://stps.dk/sundhedsfaglig/viola-viden-og-laering/utilsigtede-haendelser/sagsbehandlersupport/regionale-superbrugere

 

Er du risikomanager og har du et fagligt eller teknisk spørgsmål?
Ved faglige spørgsmål, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på e-mail: viden@stps.dk
Ved tekniske udfordringer og spørgsmål, kan du kontakte Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk vha. formularen nederst på denne side.

 

Har du behov for at etablere adgang til DPSD sagsbehandling for en bruger i din organisation?
Som ny bruger kan du ansøge om adgang til DPSD via følgende link, hvor du logger ind med din medarbejdersignatur: sebanmod.nsi.dk – her er det vigtigt at du angiver, at det drejer sig om DPSD, samt hvilke arbejdsopgaver du skal udføre i DPSD.

 

Har du udfordringer med adgang til DPSD sagsbehandling for en eller flere eksisterende brugere?
Kontakt din lokale Risikomanager eller lokale SEB administrator, som kan kontrollere adgangsrettigheder via SEB. Link til SEB vejledninger: https://services.nsi.dk/OmNSIservices/supportingServices/omSEB

 

Oplever du udfordringer med adgang til DPSD rapporteringsmodulet? 
Som sundhedsfaglig benyt da workaround på følgende site:
https://uth.dpsd.dk/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public

Som patient/pårørende benyt da workaround på følgende site:
https://uth.dpsd.dk/Form/PublicSubmission.aspx?form=PatientPaarorende_PAA

 

Hvis du ikke har fået svar på dit spørgsmål/problem vha. ovenstående FAQ, kan du gøre brug af følgende mailskabelon og sende en mail til servicedesk@sundhedsdata.dk

Emnefelt: DPSD – [indsæt titel på din henvendelse]

 

Kære Servicedesk

 

[Beskriv udfordringen du oplever i DPSD]

 

Sagsbeskrivelsen må meget gerne indeholde følgende oplysninger, hvis relevant:

  • Oplys UTH-nr., RapportID og/eller PlanID
  • Indsæt gerne skærmprint (oplys også dato og klokkeslæt, hvis det ikke fremgår af skærmprint)
  • Brugeroplysninger på den/de bruger(e), der oplever udfordringen
  • Browser og browserversion
  • Har bruger DPSD åbent samtidig i et andet vindue eller en anden browser?
  • Har bruger gjort brug af en tablet eller computer?