Sundhedsvæsenets Organisationsregister - SOR GUI

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) er en fortegnelse over sundhedsvæsenets organisatoriske dele.

Sundhedsvæsenets Organisationsregister
SOR er et register, der indeholder organisations- og adresse data om sundhedsvæsenet. Registeret anvendes af en række fagsystemer i sundhedsvæsenet.
SOR indeholder data om hospitaler, primærsektoren (fysioterapeuter, praktiserende læger, tandlæger mv.) og i mindre grad om kommunernes sundhedsorganisation. Dækningsgraden af de forskellige dataområder varierer.

Læs mere om SOR registret på sundhedsdatastyrelsen.dk/SOR

Under betegnelsen SOR ligger en række services:
SOR GUI: en brugergrænseflade, hvor Sundhedsdatastyrelsen og regionerne kan opdatere data
SOR-EDI: en brugergrænseflade til systemleverandørerne og regionerne til administration af meddelelsestyper på lokationsnumre.
SHAK-navigator: en særlig browser til at få et overblik over sygehus-afdelingskoder
Filer.nsi.dk: Regelmæssigt genererede CSV- og XML-filer til download

Hvordan tilgås servicen
Brugergrænseflader til opdatering/visning af data på Sundhedsdatanettet
SOR GUI: http://sor.sum.dsdn.dk
SOR-EDI: http://soredi.sum.dsdn.dk     
SHAK-navigator: http://shaknavigator.sum.dsdn.dk

SOR CSV og XML filerne kan hentes over det åbne internet.
Filer
til download: http://filer.nsi.dk/sor/

Vejledning til anvendelse af SOR-data
Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en vejledning i anvendelse af SOR-data henvendt til systemleverandører.
Vejledningen kan hentes på sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-organisationsregistrering/adgang-sor

Vejledning til registrering af SOR-data
Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en vejledning til registrering af SOR-data.
Vejledningen kan hentes på sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-organisationsregistrering/download-udtraek-sor

Hvilke krav stilles til adgang
Til alle brugergrænseflader gælder:
Brugerne skal have adgang til Sundhedsdatanettet og en aftale for SOR (IP: 195.80.246.105).
Hvis brugerne skal kunne se DEMO-siderne skal der desuden være en sundhedsdatanetaftale for SORDEMO (IP: 195.80.246.120). 
Test her om du har adgang til Sundhedsdatanettet

Løsningen er udviklet, så den kan bruges med de nyeste versioner af browsere som Chrome, Firefox, Safari og Internet Explorer.
Ældre versioner kan medføre, at visse sider ikke vises korrekt.
Ved brug af NemID medarbejdersignatur (MOCES) nøglefil er der problemer med Java ved brug af Chrome og Mozilla Firefox, læs nærmere om dette her.

Til følgende systemer kræves der desuden:
SOR: Hvis brugerne skal kunne redigere skal de være oprettet i SEB. Læs om SEB.
Bemærk at det kræver en digital medarbejder signatur og at den lokale administrator har givet brugeren adgang til de rigtige SOR-koder og roller.
SOR-EDI: Adgang med brugernavn og password, som kan fået via henvendelse til sorpost@ssi.dk
Filer til download: CSV- og XML-filerne er tilgængeligt for alle via Internettet.

SLA
a. Servicemål for tilgængelighed/oppetid (kun infrastruktur og netværk): 95%

Vejledninger
Læs om Sundhedsdatanettet

 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

SOR - GUI - Service vindue afsluttet
Service vindue 11. januar afsluttet. Servicen kører normalt igen.
Opdateret: 11-01-2021 kl. 16:08
Oprettet: 21-12-2020 kl. 15:53
SOR - Servicevindue afsluttet
Servicevindue afsluttet. Servicen er normal.
Opdateret: 24-11-2020 kl. 10:32
Oprettet: 16-11-2020 kl. 18:03
NemLogin fungerer igen
De sundhedsfaglige IT systemer kan tilgå igen. Digitaliseringsstyrelsen har rettet NemLogin fejlen.
Opdateret: 28-10-2020 kl. 14:25
Oprettet: 28-10-2020 kl. 14:25

Faglig kontakt

 


sorpost@sundhedsdata.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed