MIBA - Den Danske MikrobiologiDatabase

MIBA - Den Danske MikrobiologiDatabase

Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) er en landsdækkende automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater. Al dataudveksling sker over Sundhedsdatanettet.

Formålene er:

  • at give sundhedspersonale adgang til mikrobiologiske prøvesvar fra hele landet for patienter, de har i behandling
  • at gøre den nationale overvågning af infektionssygdomme og mikroorganismer automatisk, fleksibel, rettidig og komplet
  • at være en fælles ressource for forskningsprojekter
  • at sikre automatisk overførsel af data til andre databaser med henblik på overvågning af fx antibiotikaresistens og sygehusinfektioner (HAIBA).

Alle landets klinisk mikrobiologiske afdelinger samt Statens Serum Institut er tilsluttet.

I dag har alle landets læger og andet relevant sundhedspersonale adgang til prøvesvar i MiBa. Det betyder, at man kan slå prøvesvar på egne patienter op i databasen, uanset hvor i landet prøverne er analyseret. Det er en stor fordel, når patienter overflyttes mellem afdelinger eller regioner. Det landsdækkende overblik, som MiBa giver, styrker diagnostik og behandling af patienter.

Danske borgere har adgang til deres egne prøvesvar via Sundhed.dk.

MiBa muliggør endvidere vidtgående automatisering af den nationale overvågning af smitsomme sygdomme og vil derfor styrke mulighederne for at forebygge smitsomme sygdomme både i samfundet og på sygehuse. MiBa tjener flere forhold, idet MiBa er et eksempel på et effektivt samarbejde om national sundheds IT til gavn for det kliniske arbejde, beredskabet mod smitsomme sygdomme, forskning og kvalitetssikring.

Den laboratoriebaserede overvågning har hidtil været baseret på indsendelse af lister eller blanketter fra de forskellige diagnosticerende laboratorier.

Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) skal fremover fungere som det centrale omdrejningspunkt for den nationale overvågning af smitsomme sygdomme og mikroorganismer. I løbet af 2014 – 2015 vil den laboratoriebaserede overvågning i tiltagende omfang ske elektronisk gennem MiBa.

Hvilke krav stilles til adgang
Al dataudveksling sker over Sundhedsdatanettet.

SLA
Guld Tilgængelig: 24x7x365 

Vejledninger og links
Her kan du læse mere om MiBa

 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

MIBA - Ny status
Der er nu skiftet tilbage til den tidligere Apache server og dagens svar er nu ved at blive læst ind i MiBa. Man kan uden problemer tilgå MiBa og se svar via de forskellige links og webservices som Labsvarportalen. MiBalert fungerer også normalt. Der vil blive sendt besked ud, når et nyt servicevindue er planlagt med henblik på skift til den nye Apache server.
Opdateret: 30-10-2019 kl. 15:19
Oprettet: 30-10-2019 kl. 15:19
MiBa - fejl i afsendelse/modtagelse af svar til MiBa
I forbindelse med MiBa opdateringer i går aftes er der opstået fejl i afsendelse/modtagelse af svar til MiBa fra følgende KMA: * KMA Region Midtjylland/ Skejby * KMA Vejle * KMA Sønderborg * KMA Esbjerg * KMA Odense * KMA Rigshospitalet Øvrige KMA uploader deres svar i MiBa uden problemer. Man kan uden problemer tilgå MiBa og se svar via de forskellige links og webservices. MiBalert fungerer normalt. Det er lige nu ikke muligt at estimere hvornår fejlene er løst. Der vil blive sendt besked ud så snart der er nye informationer og når fejlene er løst.
Opdateret: 30-10-2019 kl. 11:04
Oprettet: 30-10-2019 kl. 11:04
MiBa produktion vil være utilgængelig den.29.10.2019 fra klokken 19 - 23
MiBa produktion vil være utilgængelig i følgende tidsrum:- 29.10.2019 fra klokken 19 - 23. Årsagen er opdatering af MiBa produktion system.
Opdateret: 16-10-2019 kl. 15:31
Oprettet: 16-10-2019 kl. 15:30

Faglig kontakt

Marianne Voldstedlund
+45 3268 3356


MAV@ssi.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed