MIBA - Den Danske MikrobiologiDatabase

MIBA - Den Danske MikrobiologiDatabase

Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) er en landsdækkende automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater. Al dataudveksling sker over Sundhedsdatanettet.

Formålene er:

  • at give sundhedspersonale adgang til mikrobiologiske prøvesvar fra hele landet for patienter, de har i behandling
  • at gøre den nationale overvågning af infektionssygdomme og mikroorganismer automatisk, fleksibel, rettidig og komplet
  • at være en fælles ressource for forskningsprojekter
  • at sikre automatisk overførsel af data til andre databaser med henblik på overvågning af fx antibiotikaresistens og sygehusinfektioner (HAIBA).

Alle landets klinisk mikrobiologiske afdelinger samt Statens Serum Institut er tilsluttet.

I dag har alle landets læger og andet relevant sundhedspersonale adgang til prøvesvar i MiBa. Det betyder, at man kan slå prøvesvar på egne patienter op i databasen, uanset hvor i landet prøverne er analyseret. Det er en stor fordel, når patienter overflyttes mellem afdelinger eller regioner. Det landsdækkende overblik, som MiBa giver, styrker diagnostik og behandling af patienter.

Danske borgere har adgang til deres egne prøvesvar via Sundhed.dk.

MiBa muliggør endvidere vidtgående automatisering af den nationale overvågning af smitsomme sygdomme og vil derfor styrke mulighederne for at forebygge smitsomme sygdomme både i samfundet og på sygehuse. MiBa tjener flere forhold, idet MiBa er et eksempel på et effektivt samarbejde om national sundheds IT til gavn for det kliniske arbejde, beredskabet mod smitsomme sygdomme, forskning og kvalitetssikring.

Den laboratoriebaserede overvågning har hidtil været baseret på indsendelse af lister eller blanketter fra de forskellige diagnosticerende laboratorier.

Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) skal fremover fungere som det centrale omdrejningspunkt for den nationale overvågning af smitsomme sygdomme og mikroorganismer. I løbet af 2014 – 2015 vil den laboratoriebaserede overvågning i tiltagende omfang ske elektronisk gennem MiBa.

Hvilke krav stilles til adgang
Al dataudveksling sker over Sundhedsdatanettet.

SLA
Guld Tilgængelig: 24x7x365 

Vejledninger og links
Her kan du læse mere om MiBa

 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

MIBA – Testmiljø er tilgængeligt igen
Servicevindue er overstået, MiBa test er igen tilgængelig.
Opdateret: 28-09-2022 kl. 13:09
Oprettet: 28-09-2022 kl. 13:09
MIBA - Testmiljø ikke tilgængelig tirsdag 27.09, kl. 8-14 og onsdag 28.09 kl. 9.-12.
MiBa test vil tirsdag d. 27/9 i tidsrummet fra kl. 8 – 14 være utilgængeligt grundet opdatering af servere. MiBa test vil onsdag d. 28/9 i tidsrummet fra kl. 9 – 12 være utilgængeligt grundet opdatering af MiBa test.
Opdateret: 26-09-2022 kl. 20:08
Oprettet: 26-09-2022 kl. 20:08
MIBA - Servicevinduet overstået
Systemet kører normalt.
Opdateret: 19-04-2022 kl. 08:53
Oprettet: 19-04-2022 kl. 08:53

Faglig kontakt

Marianne Voldstedlund
+45 3268 3356


MAV@ssi.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed