MIBA - Den Danske MikrobiologiDatabase

MIBA - Den Danske MikrobiologiDatabase

Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) er en landsdækkende automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater. Al dataudveksling sker over Sundhedsdatanettet.

Formålene er:

  • at give sundhedspersonale adgang til mikrobiologiske prøvesvar fra hele landet for patienter, de har i behandling
  • at gøre den nationale overvågning af infektionssygdomme og mikroorganismer automatisk, fleksibel, rettidig og komplet
  • at være en fælles ressource for forskningsprojekter
  • at sikre automatisk overførsel af data til andre databaser med henblik på overvågning af fx antibiotikaresistens og sygehusinfektioner (HAIBA).

Alle landets klinisk mikrobiologiske afdelinger samt Statens Serum Institut er tilsluttet.

I dag har alle landets læger og andet relevant sundhedspersonale adgang til prøvesvar i MiBa. Det betyder, at man kan slå prøvesvar på egne patienter op i databasen, uanset hvor i landet prøverne er analyseret. Det er en stor fordel, når patienter overflyttes mellem afdelinger eller regioner. Det landsdækkende overblik, som MiBa giver, styrker diagnostik og behandling af patienter.

Danske borgere har adgang til deres egne prøvesvar via Sundhed.dk.

MiBa muliggør endvidere vidtgående automatisering af den nationale overvågning af smitsomme sygdomme og vil derfor styrke mulighederne for at forebygge smitsomme sygdomme både i samfundet og på sygehuse. MiBa tjener flere forhold, idet MiBa er et eksempel på et effektivt samarbejde om national sundheds IT til gavn for det kliniske arbejde, beredskabet mod smitsomme sygdomme, forskning og kvalitetssikring.

Den laboratoriebaserede overvågning har hidtil været baseret på indsendelse af lister eller blanketter fra de forskellige diagnosticerende laboratorier.

Den danske mikrobiologidatabase (ssi.dk) skal fremover fungere som det centrale omdrejningspunkt for den nationale overvågning af smitsomme sygdomme og mikroorganismer.

Hvilke krav stilles til adgang
Al dataudveksling sker over Sundhedsdatanettet.

SLA
Guld Tilgængelig: 24x7x365 

Vejledninger og links
Her kan du læse mere om MiBa.

 

Aktuel status : Status gul


Seneste driftsbeskeder

MIBA - Produktion utilgængelig 1. oktober kl. 17.-18. og 9. oktober kl. 20.-21 Testmiljø lukket fra 26. september til 10. oktober
MiBa testmiljø: Fra tirsdag d. 26. september kl. 8.00 lukkes for adgang til testmiljøet pga. forestående opdatering af applikationens produktionsmiljø. MiBa testmiljø bliver tilgængeligt igen d. 10. oktober. MiBa produktionsmiljø. Søndag d. 1. oktober er MiBa utilgængelig i tidsrummet fra kl. 17-18. Mandag d. 9. oktober fra kl. 20.00-23.00 er der opdatering af applikationens produktionsmiljø. Det forventes at applikationen er utilgængelig i tidsrummet fra kl. 20.00-21.00.
Opdateret: 29-09-2023 kl. 11:57
Oprettet: 29-09-2023 kl. 11:57
MIBA - Produktion utilgængelig 9. oktober kl. 20.-21 Testmiljø lukket fra 26. september til 10. oktober
MiBa testmiljø: Fra tirsdag d. 26. september kl. 8.00 lukkes for adgang til testmiljøet pga. forestående opdatering af applikationens produktionsmiljø. MiBa testmiljø bliver tilgængeligt igen d. 10. oktober. MiBa produktionsmiljø. Søndag d. 1. oktober er MiBa utilgængelig i tidsrummet fra kl. 17-18. Mandag d. 9. oktober fra kl. 20.00-23.00 er der opdatering af applikationens produktionsmiljø. Det forventes at applikationen er utilgængelig i tidsrummet fra kl. 20.00-21.00.
Opdateret: 29-09-2023 kl. 11:50
Oprettet: 29-09-2023 kl. 11:50
MIBA - Testmiljø utilgængelig tirsdag d. 26. 09, kl. 8.00 og produktionsmiljø utilgængelig mandag d. 02.10, kl.16.00-17.00.
MiBa testmiljø: Fra tirsdag d. 26. september kl. 8.00 lukkes for adgang til testmiljøet pga. forestående opdatering af applikationens produktionsmiljø. MiBa testmiljø bliver tilgængeligt igen d. 3. oktober. MiBa produktionsmiljø. Mandag d. 2. oktober fra kl. 16.00 – 20.00 er der opdatering af applikationens produktionsmiljø. Det forventes at applikationen er utilgængelig i tidsrummet fra kl. 16.00-17.00.
Opdateret: 25-09-2023 kl. 10:30
Oprettet: 22-09-2023 kl. 11:00

Faglig kontakt

Marianne Voldstedlund
+45 3268 3356


MAV@ssi.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed