Medinfo.dk - klassifikationer

medinfo.dk er et publiceringsværktøj, hvor centrale klassifikationer publiceres i en hierarkisk træstruktur.

Sygehusvæsnets Klassifikationssystem (SKS) består af flere tusinde koder, som anvendes til at levere struktureret information til forskellige informationssystemer. Koderne spænder over et meget bredt spekter, og at finde lige netop dén kode, som nøjagtigt afspejler en given hændelse eller tilstand, er ikke altid en triviel opgave.
Derfor har vi lavet nogle online-værktøjer - de er langt fra perfekte, men dog forhåbentlig en hjælp.
Alle værktøjerne er baseret på en online database, som kun indeholder gældende SKS- og SHAK-koder. Databasen bliver opdateret løbende, og dataindholdet til værktøjerne er således altid ajourført.

SKS-browseren gør det muligt at navigere rundt i SKS 
Med SKS-browseren kan du:

  • umiddelbart se den hierarkiske opbygning af SKS
  • bladre ud igennem hierarkiet
  • søge efter ord i kodetekst
  • søge efter SKS-kode
SKS-dumperen gør det muligt at hente et udtræk fra vores database.
Fra SKS-dumperen kan du:
  • hente SKS-koder og kodetekster for en hel klassifikation
  • hente koder og tekster i formater, som er særligt velegnede til at indlæse i databaser

SKS-dumperen er - som enkeltstående værktøj - kun anvendelig for de, der vil hente hele klassifikationer. 
Hvis du hellere vil hente et specificeret udtræk fra databasen, skal det specificeres i SKS-browseren.

SKS-validatoren
SKS-validatoren gør det muligt at kontrollere egne lister med SKS-koder og kodetekster.
Med SKS-validatoren kan du få valideret din private kodeliste mod de nyeste koder og kodetekster.

Hvordan tilgås servicen medinfo.dk
Medinfo.dk kan tilgås af alle over Internettet på: www.medinfo.dk
Du bør mindst anvende browserne Internet Explorer 7 og nyere, Firefox 4 og nyere, Google Chrome 15 og nyere eller Safari 4 og nyere.

SLA
Tilgængelig: 24x7x365

Relaterede services
Sundhedsvæsenets Organisationsregister - SOR
SOR EDI
SOR filer

Alle klassifikationer, der vedligeholdes og udgives af Sundhedsdatastyrelsen, er offentligt tilgængelige og kan frit anvendes i diverse it-løsninger mv. Det er dog en forudsætning, at klassifikationerne i sig selv ikke gøres til genstand for kommerciel indtjening. Derudover er der et krav om, at klassifikationer, der anvendes i diverse brugerløsninger til enhver tid er opdaterede og dermed i overensstemmelse med de fra Sundhedsdatastyrelsen sidst udgivne versioner af klassifikationerne.

 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

SKS-browser kører normalt
SKS-browser kører igen normalt og kan tilgåes via Medinfo. Beklager ulejligheden.
Opdateret: 28-08-2023 kl. 12:45
Oprettet: 28-08-2023 kl. 12:45
SKS browser er fortsat nede
SKS browser kan stadig ikke tilgås via www.medinfo.dk - vi arbejder på højtryk for at løse problemet. Vi vender hurtigst muligt tilbage med en ny status.
Opdateret: 23-08-2023 kl. 11:11
Oprettet: 23-08-2023 kl. 11:11
SKS browser er fortsat nede
SKS browser er desværre IKKE tilgængelig - vi arbejder fortsat på at løse problemet og vender hurtigst muligt tilbage med en ny status. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/vaerktojer-sks
Opdateret: 18-08-2023 kl. 14:34
Oprettet: 18-08-2023 kl. 12:09

Faglig kontakt


SOAafdelingspost@ssi.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed