HAIBA

HAIBA, Hospital-Acquired Infections databasen, er et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet på sygehuse.

 

Om brug af HAIBA

HAIBA omfatter fem infektionstyper: 1) bakteriæmi (bakterier i blodet), 2) urinvejsinfektioner, 3) tarminfektioner med Clostridium difficile (C. difficile) 4) dybe infektioner efter planlagt (elektiv) total hoftealloplastik (THA) og 5) dybe infektioner efter planlagt knæalloplastik (TKA). Klassifikation af infektionerne sker automatisk ud fra oplysningerne i Landspatientregisteret (LPR) og den danske Mikrobiologidatabase (MiBa), og er baseret på bestemte case-definitioner, der kan afvige fra en individuel klinisk vurdering.

Såfremt overvågningsdata bliver brugt aktivt til at forbedre den daglige praksis i sundhedsvæsenet, kan overvågning bidrage til at nedbringe forekomsten af sygehuserhvervede infektioner. I HAIBA er der derfor fokus på, i dialog med brugerne, at udvikle forskellige måder til at formidle overvågningsdata på for at kunne understøtte de forskellige brugergrupper bedst muligt.

Adgang til data

HAIBA stiller dagligt aggregerede data til rådighed for regionerne via regionale sftp servere, som de kan anvende til regionale og lokale analyser. Regionerne kan eventuelt viderebearbejde data, fx ved at koble dem med lokale data, og sikre formidling til relevante fagpersoner lokalt.
Der er offentlig også adgang til HAIBA-overvågningsdata via eSundhed under Sundhedskvalitet, som er en interaktiv hjemmeside, der giver adgang til forskellige offentlige sundhedsdata.

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) indhenter også HAIBAs aggregerede data, hvilket muliggør, at disse data kan indgå i det regionale kvalitetsarbejde.
Sundheds- og Ældreministeriet har inkluderet data for bakteriæmi og C. difficile fra HAIBA som indikatorer i De nationale mål for sundhedsvæsenet, under mål 3 - forbedret overlevelse og patientsikkerhed.

 

Spørgsmål om fortolkning af tendenser i HAIBA

Hvis du har spørgsmål om fortolkning af trends i HAIBA, kan du kontakte kontaktpersonen i den relevante region. 

Region Hovedstaden:

Region Sjælland:

Region Midtjylland: 

Region Syd:

Region Nordjylland: 

  • Louise Sjørslev Frandsen, Forbedring, Kvalitet og Kommunikation
  • Tlf. 24 91 43 39
  • E-mail: louise.f@rn.dk

For spørgsmål om grunddata og case-definitionerne, skriv til Statens Serum Institut, haiba@ssi.dk

Tekniske fejl, kontakt servicedesk@sundhedsdata.dk.

 

Aktuel status : Status  rød


Seneste driftsbeskeder

HAIBA - Systemet kører ikke
HAIBA har tekniske problemer og kører ikke. HAIBA datafiler sendes ikke til sftp server. Der arbejdes med at løse problemet.
Opdateret: 06-01-2020 kl. 11:38
Oprettet: 06-01-2020 kl. 11:38
HAIBA fungerer igen.
HAIBA vil indtil videre kun vil vise historiske data for perioden 2014-2018. Den nye datamodel med LPR3 data kan først offentliggøres omkring sommeren 2020.
Opdateret: 10-12-2019 kl. 07:33
Oprettet: 10-12-2019 kl. 07:33
HAIBA - Hospital Acquired Infections Database
I forbindelse med introduktionen af en ny datamodel for LPR bliver HAIBA ikke opdateret fra den 1. februar 2019. HAIBA bliver sat i almindelig drift igen, når vi har vurderet, at data fra LPR er integreret i HAIBA med en tilfredsstillende kvalitet, forhåbentligt senere i efteråret 2019.
Opdateret: 26-06-2019 kl. 14:24
Oprettet: 26-06-2019 kl. 14:24

Hjemmeside

www.haiba.dk


Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed