DPSD - Rapportering

Dansk Patient-Sikkerheds-Database (DPSD) - Digital rapportering af utilsigtede hændelser (UTH) i sundhedsvæsenet.

Generel beskrivelse af service
Baggrund for denne service er Sundhedsloven kapitel 61 - Patientsikkerhed samt BEK nr 1 af 03/01/2011 hvor der står: "Rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser har til formål at understøtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring dels af utilsigtede hændelser, der sker indenfor sundhedsvæsenets sektorer, dels af utilsigtede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorerne.
Systemet skal understøtte den kvalitetsudvikling, som finder sted i sundhedsvæsenet, og udviklingen af et miljø, hvor det er muligt for personalet at håndtere utilsigtede hændelser og drage læring heraf."
Denne rapporteringsservice er en af to services der til sammen udgør det der ovenfor kaldes rapporteringssystemet.

Læs merewww.dpsd.dk

Brugergrupper
Borgere i rollen som patienter eller pårørende, der har oplevet/været vidne til en utilsigtet hændelse.
Ansatte inden for sundhedsvæsenet.

Hvordan tilgås servicen
Der findes to forskellige formularer.
Disse formularer tilgås via www.dpsd.dk > Rapporter hændelse > Herefter vælges den ønskede formular.

Patient og pårørende formular
https://uth.dpsd.dk/Form/PublicSubmission.aspx?form=PatientPaarorende_PAA

Sundhedsperson formular 
https://uth.dpsd.dk/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public

Desuden benyttes en webservice udenfor Sundhedsdatanettet (SDN), i forbindelse med sagsbehandlingen, til indsamling af supplerende oplysninger fra f.eks. rapportøren.

Hvilke krav stilles til adgang
Der er ikke adgangskontrol til sitet – dvs. ingen brugeradministration.
Rapporteringssitet understøttes af Microsoft Edge (”Chromium”), Internet Explorer version 11, Google Chrome (77.0.3865 og højere) samt Mozilla Firefox version 31 eller højere.

Beskrivelse af funktionalitet
Digital understøttelse af rapportering af utilsigtede hændelser. I formularen er der mulighed for at vedhæfte dokumenter.
Servicen stiller offentlig tilgængelige webformularer til rådighed på et website.
Data i webformularer valideres i den grad det er muligt, uden adgang til data på indersiden.

Giver borgere og ansatte inden for sundhedsvæsenet mulighed for digitalt at rapportere af utilsigtede hændelser.

SLA
Tilgængelig: 24x7x365

Relaterede services
Digital sagsbehandling af utilsigtede hændelser (UTH) i sundhedsvæsenet. Læs om servicen her

Vejledninger og links
Formularerne tilgås via www.dpsd.dk > Rapporter hændelse > Herefter vælges den ønskede formular.

 

Aktuel status : Status gul


Seneste driftsbeskeder

DPSD – Udfordringen er løst, og systemet er tilgængeligt igen.
Udfordringen er løst, og systemet er tilgængeligt igen. Vi beklager ulejligheden.
Opdateret: 04-06-2024 kl. 10:52
Oprettet: 04-06-2024 kl. 10:52
DPSD – Udfordringer med at tilgå DPSD
Der kan i øjeblikket opleves udfordringer med at tilgå DPSD. Leverandøren arbejder på en løsning. Vi beklager ulejligheden.
Opdateret: 04-06-2024 kl. 08:50
Oprettet: 04-06-2024 kl. 08:50
DPSD - Servicevindue er overstået
DPSD – Servicevindue overstået, systemet er tilgængeligt igen Servicevinduet er overstået og systemet er tilgængeligt. Vi gør opmærksom på, at rapporteringsformularerne for UTH’er har fået nye links. Nærmere information herom er sendt til alle DPSD-superbrugere.
Opdateret: 28-05-2024 kl. 16:26
Oprettet: 28-05-2024 kl. 16:26

FAQ og Kontaktformular

Med mulighed for support
Se DPSD FAQ side

Faglig kontakt

Al henvendelse skal ske via Servicedesk.
Se ovenfor.

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed