Menu ☰

Servicenavigation


Venteinfo - Præsentation af ventetider

Præsentation af fremadrettede ventetider indenfor sundhedssektoren i Danmark

Stille data om ventetider på behandlinger til rådighed for borgere og ansatte i sundhedsvæsenet.

Målgruppe
Borgere og medarbejdere i sundhedssektoren

Servicen tilgås over internettet på: http://www.venteinfo.dk/

Beskrivelse af funktionalitet
Søgning/opslag på behandlingsområder inkl. hjerte- og kræftområdet, specialer og sorteret på henholdvis behandlingsregi (offentligt/privat), samt regioner.
Resultatet er en liste af ventetider og behandlingssteder. Behandlingssteder vist ud fra SOR hierarkiet.

Baggrund for servicen
Understøttelse af frit sygehusvalg! Den udvidede fritvalgsordning er fastlagt i § 87 i sundhedsloven og uddybet i § 15-18 i bekendtgørelse nr. 1085 af 14. september 2007 om ret til sygehusbehandling m.v.                https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114195

Relaterede links
http://www.sygehusvalg.dk
http://www.sst.dk/Behandlingsforloeb%20og%20rettigheder/Ventetider/Ventetider_statistik.aspx

Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

eSundhed - Venteinfo
SEB servicevindue færdigkørt.
Opdateret: 07-04-2017 kl. 10:54
Oprettet: 07-04-2017 kl. 10:54
Servicevindue i SEB
Mandag den 3. april 2017 fra 20:00 til 24:00 vil SEB periodisk være utilgængelig på grund af servicevindue.
Opdateret: 30-03-2017 kl. 14:45
Oprettet: 30-03-2017 kl. 14:45
Sundhedsdatastyrelsen - Servicevinduer weekenden 25. til 27. november
IT vedligeholdelsesarbejde i weekenden 25. til 27. november.
Opdateret: 28-11-2016 kl. 11:17
Oprettet: 24-11-2016 kl. 19:01

Servicedesk

+45 3268 3900
Mandag - fredag kl. 9.00 til 15.00


servicedesk@sundhedsdata.dk

Faglig kontakt


venteinfo@sst.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed

Kontaktinformation

Sundhedsdatastyrelsen | Ørestads Boulevard 5,  2300 Kbh S  |  T  7221 6800  


Se desktop udgave
Se mobil udgave