SOR - SHAK-Navigator

SHAK-navigator er en særlig browser til at få et overblik over sygehus-afdelingskoder

Sundhedsvæsenets Organisationsregister - SOR 
SOR er et register, der indeholder organisations- og adresse data om sundhedsvæsenet. Registeret anvendes af en række fagsystemer i sundhedsvæsenet. 
SOR indeholder data om hospitaler, primærsektoren (fysioterapeuter, praktiserende læger, tandlæger mv.) og i mindre grad om kommunernes sundhedsorganisation. Dækningsgraden af de forskellige dataområder varierer.

Læs mere om SOR registret på sundhedsdatastyrelsen.dk/SOR

Under betegnelsen SOR ligger en række services:
SOR: en brugergrænseflade, hvor Sundhedsdatastyrelsen og regionerne kan opdatere data.
SOR-EDI: en brugergrænseflade til systemleverandørerne og regionerne til administration af meddelelsestyper på lokationsnumre.
SHAK-navigator: en særlig browser til at få et overblik over sygehus-afdelingskoder.
FILER.NSI.DK: Regelmæssigt genererede CSV- og XML-filer til download.

 

Hvordan tilgås servicen SHAK-Navigator
Brugergrænseflader til visning af data på Sundhedsdatanettet
SHAK-navigatorhttp://shaknavigator.sum.dsdn.dk

Oprettelse af nye SHAK koder
Oprettelser af SHAK-koder og lokationsnumre skal ske via denne ansøgningsblanket
Der udfyldes én blanket pr. lokationsnummer- og én blanket pr. SHAK-kode.
Hvis der ønskes både lokationsnummer og SHAK-kode på samme enhed, kan den samme blanket benyttes.

 

Hvilke krav stilles for adgang til SHAK-Navigator
Brugerne skal have adgang til Sundhedsdatanettet og en aftale for SOR (IP: 195.80.246.105). Der er anonym adgang.
Du kan undersøge om du har adgang til Sundhedsdatanettet her

SLA
a. Servicemål for tilgængelighed/oppetid (kun infrastruktur og netværk): 95%

 
Vejledninger
Læs om Sundhedsdatanettet her