SOR - Filer.nsi.dk

Filer.nsi.dk - download af genererede CSV- og XML-filer fra SOR, SOREDI og SHAK
Sundhedsvæsenets Organisationsregister - SOR 
SOR er et register, der indeholder organisations- og adresse data om sundhedsvæsenet. Registeret anvendes af en række fagsystemer i sundhedsvæsenet. 
SOR indeholder data om hospitaler, primærsektoren (fysioterapeuter, praktiserende læger, tandlæger mv.) og i mindre grad om kommunernes sundhedsorganisation. Dækningsgraden af de forskellige dataområder varierer.
Læs mere om SOR registret på sundhedsdatastyrelsen.dk/SOR

 
Under betegnelsen SOR ligger en række services:
SOR: en brugergrænseflade, hvor Sundhedsdatastyrelsen og regionerne kan opdatere data
SOR-EDI: en brugergrænseflade til systemleverandørerne og regionerne til administration af meddelelsestyper på lokationsnumre.
SHAK-navigator: en særlig browser til at få et overblik over sygehus-afdelingskoder
FILER.NSI.DK: Regelmæssigt genererede CSV- og XML-filer til download
 

Hvordan tilgås servicen
SOR CSV og XML filerne kan hentes af alle over det åbne internet på:  http://filer.nsi.dk/sor/

Hvilke krav stilles til adgang
Der kræves ikke pålogning

SLA
Tilgængelig: 24x7x365

Teknisk beskrivelse af filerne
Dokumentation for XML- og CSV-filerne findes her
 
Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

SERVICEVINDUE
SOR - Filer.nsi.dk er IKKE berørt af det tidligere annonceret servicevindue på torsdag d. 12. marts kl. 7.30 - 12.00.
Opdateret: 10-03-2020 kl. 14:00
Oprettet: 10-03-2020 kl. 14:00
SOR - Varsling - Servicevindue
Servicevindue pga. flytning af SOR's produktionsdatabase Torsdag d. 12. marts kl. 7.30 - 12.00. Systemet vil være ustabilt/ ikke tilgængeligt.
Opdateret: 09-03-2020 kl. 16:07
Oprettet: 09-03-2020 kl. 16:07
SOR Filer.nsi.dk er nu opdateret
SHAKcomplete filen er nu opdateret. System kører igen som normalt.
Opdateret: 03-03-2020 kl. 13:26
Oprettet: 03-03-2020 kl. 13:26

Faglig kontakt


sorpost@sundhedsdata.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed