SOR - Filer.nsi.dk

Filer.nsi.dk - download af genererede CSV- og XML-filer fra SOR, SOREDI og SHAK
Sundhedsvæsenets Organisationsregister - SOR 
SOR er et register, der indeholder organisations- og adresse data om sundhedsvæsenet. Registeret anvendes af en række fagsystemer i sundhedsvæsenet. 
SOR indeholder data om hospitaler, primærsektoren (fysioterapeuter, praktiserende læger, tandlæger mv.) og i mindre grad om kommunernes sundhedsorganisation. Dækningsgraden af de forskellige dataområder varierer.
Læs mere om SOR registret på sundhedsdatastyrelsen.dk/SOR

 
Under betegnelsen SOR ligger en række services:
SOR: en brugergrænseflade, hvor Sundhedsdatastyrelsen og regionerne kan opdatere data
SOR-EDI: en brugergrænseflade til systemleverandørerne og regionerne til administration af meddelelsestyper på lokationsnumre.
SHAK-navigator: en særlig browser til at få et overblik over sygehus-afdelingskoder
FILER.NSI.DK: Regelmæssigt genererede CSV- og XML-filer til download
 

Hvordan tilgås servicen
SOR CSV og XML filerne kan hentes af alle over det åbne internet på:  http://filer.nsi.dk/sor/

Hvilke krav stilles til adgang
Der kræves ikke pålogning

SLA
Tilgængelig: 24x7x365

Teknisk beskrivelse af filerne
Dokumentation for XML- og CSV-filerne findes her
 
Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

SOR - Filer.nsi.dk
SOR filerne er nu opdateret pr. dags dato og seneste version kan downloades. Problemet er løst.
Opdateret: 07-10-2019 kl. 11:55
Oprettet: 07-10-2019 kl. 10:30
SOR Filer - Opdateres dagligt kl. 22.00
SOR Filer - SOR Filer.nsi.dk CSV filer og EDI typen filen bliver opdateret dagligt. I øjeblikket sker opdateringerne dog ca. kl. 22.00 og ikke som tidligere ved natlige kørsler kl. 01.55 - 02.05. Vi arbejder på at finde et permanent fremtidigt kørselstidspunkt.
Opdateret: 20-06-2019 kl. 16:33
Oprettet: 19-06-2019 kl. 12:11
SOR - SOR Filer.nsi.dk kan tilgåes igen
Filer.nsi.dk kan igen tilgås. Fejlen er rettet og filerne er opdateret pr. 1. april 2019 med seneste version
Opdateret: 02-04-2019 kl. 10:24
Oprettet: 02-04-2019 kl. 10:24

Faglig kontakt


sorpost@sundhedsdata.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed