SOR - Filer.nsi.dk

Filer.nsi.dk - download af genererede CSV- og XML-filer fra SOR, SOREDI og SHAK
Sundhedsvæsenets Organisationsregister - SOR 
SOR er et register, der indeholder organisations- og adresse data om sundhedsvæsenet. Registeret anvendes af en række fagsystemer i sundhedsvæsenet. 
SOR indeholder data om hospitaler, primærsektoren (fysioterapeuter, praktiserende læger, tandlæger mv.) og i mindre grad om kommunernes sundhedsorganisation. Dækningsgraden af de forskellige dataområder varierer.
Læs mere om SOR registret på sundhedsdatastyrelsen.dk/SOR

 
Under betegnelsen SOR ligger en række services:
SOR: en brugergrænseflade, hvor Sundhedsdatastyrelsen og regionerne kan opdatere data
SOR-EDI: en brugergrænseflade til systemleverandørerne og regionerne til administration af meddelelsestyper på lokationsnumre.
SHAK-navigator: en særlig browser til at få et overblik over sygehus-afdelingskoder
FILER.NSI.DK: Regelmæssigt genererede CSV- og XML-filer til download
 

Hvordan tilgås servicen
SOR CSV og XML filerne kan hentes af alle over det åbne internet på:  http://filer.nsi.dk/sor/

Hvilke krav stilles til adgang
Der kræves ikke pålogning

SLA
Tilgængelig: 24x7x365

Teknisk beskrivelse af filerne
Dokumentation for XML- og CSV-filerne findes her
 
Aktuel status :


Seneste driftsbeskeder

SOR - Filer servicevindue færdigkørt
Systemet kører normalt.
Opdateret: 04-02-2019 kl. 15:34
Oprettet: 04-02-2019 kl. 13:18
SOR - SOR Filer.nsi.dk - servicevindue færdigkørt
Data er tilgængelige.
Opdateret: 25-04-2018 kl. 08:01
Oprettet: 19-04-2018 kl. 09:52
SOR - SOR Filer.nsi.dk
Fejlen er rettet.
Opdateret: 29-01-2018 kl. 15:29
Oprettet: 29-01-2018 kl. 15:28

Servicedesk

+45 3268 3900
Mandag - fredag kl. 9.00 til 15.00


servicedesk@sundhedsdata.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed