SEI - SDS's Elektroniske Indberetningssystem

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) er fødekanalen for en lang række af de hidtidige papirbaserede indberetninger.

Generel beskrivelse af service
Indberetningssystemet fungerer som en selvstændig applikation, der bliver afviklet fra den lokale maskine. Det er baseret på en grafisk brugergrænseflade, der i layout minder om et traditionelt elektronisk postsystem.

Systemet håndterer eksempelvis indberetninger for cancersygdom, aktivitet på private sygehuse, patologidata for privatpraktiserende patologer, anvendelse af tvang i psykiatrien, kunstig befrugtning (IVF) samt elektronisk indberetning af dødsattester.

Der vil både kunne foretages indtastning i on- og off-line tilstand. For at kunne foretage den endelige indberetning til Sundhedsdatastyrelsen, er det naturligvis en forudsætning, at der er forbindelse til Internettet.

For hver enkelt indberetningsskema er der opsat en række styrende regler og kriterier for udfyldelsen af skemaet. Generelt vil det være således, at de steder der kræver indtastning vil være hvide, og åbne for indtastning, mens de resterende felter vil være grå og lukkede for indtastning. Der er enkelte undtagelser for dette - fx fritekstfelter, der altid vil være åbne for indtastning.

Samtlige data valideres inden afsendelse.

Læs mere
Sundhedsdatastyrelsen.dk/SEI

Teknisk beskrivelse
Systemet er udviklet i Microsoft.Net Framework og kræver derfor, at dette framework til afvikling af sådanne applikationer er installeret på maskinen. Microsoft .Net Frameworket kan installeres på alle Microsoftbaserede styresystemer fra Windows 98 og opefter.

Den nuværende version af SEI kræver mindst Microsoft.Net Framework 3.5 Service Pack 1, som enten kan downloades direkte fra Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside på dansk eller engelsk, eller hentes direkte hos Microsoft. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det samtidig at opdatere sin internetbrowser til nyeste version. Dette er dog ikke et krav for at kunne køre applikationen.

OBS: Hvis man får fejlmeddelelser ved installation af .Net er det mest sandsynlige at det allerede er installeret på maskinen og man kan gå direkte til installation af selve SEI-programmet.

Selve installationsfilen er selvudpakkende og foretager herefter en simpel filkopiering ned i en mappe på det lokale drev. Der skrives under ingen omstændigheder i systemets registreringsdatabase. Risici for at tilføre de lokale systemer ustabilitet som følge af installationen af Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem er derfor elimineret.

Såfremt programmet allerede er installeret på maskinen tilbyder installationsprogrammet ved eksekvering en automatisk afinstallering af de gamle komponenter. Under afinstallationen spørges brugeren om man vil slette lokale data – herunder skemadata – og det er vigtigt at man her svarer ”nej”, såfremt man vil bevare disse data lokalt.

Sikkerhed og autorisering
Den gennemgående sikkerhed samt autorisering i systemet er baseret på den offentlige digitale signatur (Nemid). Signaturen benyttes dels til login på systemet, dels til kryptering af data og endelig til autorisering af afsender ved indberetning af data til Sundhedsdatastyrelsen.

Retten til at udstede medarbejdersignatur kræver et virksomhedscertifikat. Oplysninger om digital signatur til virksomhedsmæssig anvendelse kan fås hos danID - se boks til højre.

SEI-klienten kan som udgangspunkt benyttes ved anvendelse af en medarbejdersignaturer. I særlige tilfælde kan lægefagligt personale, der ikke har en medarbejdersignatur endvidere godkendes til at benytte den personlige borgersignatur.

Brugergrupper
Sundhedsfagligt personale.

Hvordan tilgås servicen
Via indberetningsklienten eller via trediepartsløsninger. Samtlige indberetninger er snitfladedokumenterede og kan derfor ske direkte via eksterne systemer.

Snitfladedokumentation samt kommunikationsmæssig dokumentation i øvrigt kan findes her

Hvilke krav stilles til adgang
Den gennemgående sikkerhed samt autorisering i systemet er baseret på den offentlige digitale signatur. For visse indberetningstyper stiller der krav om bestemte faglige karakteristika – eksempelvis at man har en lægefaglig autorisation.

Den gennemgående sikkerhed samt autorisering i systemet er baseret på den offentlige digitale signatur. For visse indberetningstyper stiller der krav om bestemte faglige karakteristika – eksempelvis at man har en lægefaglig autorisation.

Den enkelte bruger tilmelder sig systemet og autoriseres efterfølgende efter de gældende procedurer for den enkelte indberetning.

SLA
24x7x365

Vejledninger og links
Vejledninger og links til hvordan man får adgang og brugeroprettelser, kan findes på Sundhedsdatastyrelsen.dk/SEI 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

NemLogin kan tilgås igen
Digitaliseringsstyrelsen har rettet fejlen.
Opdateret: 28-10-2020 kl. 14:27
Oprettet: 28-10-2020 kl. 14:27
NemLogin fungerer igen
De sundhedsfaglige IT systemer kan tilgå igen. Digitaliseringsstyrelsen har rettet NemLogin fejlen.
Opdateret: 28-10-2020 kl. 14:25
Oprettet: 28-10-2020 kl. 14:25
NemLogin er nede
Der kan ikke logges på de sundhedsfaglige systemer, da NemLogin er nede. Link til Digitaliseringsstyrelsens driftssite, hvor du kan holde dig orienteret: https://www.digitaliser.dk/services
Opdateret: 28-10-2020 kl. 13:27
Oprettet: 28-10-2020 kl. 13:27

FAQ og Kontaktformular

Med mulighed for support
Se FAQ side

Faglig kontakt

T 2230 7904


eisst@sst.dk

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed