BPSD

BPSD - Registreringssystem til målrettet pleje af beboere på plejecentre med demens og BPSD

Servicens målgruppe
Medarbejdere på plejecentre, der arbejder med pleje af borgere med demens og BPSD, og som deltager i Sundhedsstyrelsens BPSD-projekt. Projektet er et afprøvningsprojekt, som foregår på 24 plejecentre i kommunerne: Greve, København, Faxe, Næstved og Hedensted.

Teknisk beskrivelse
BPSD-systemet anvendes til registrering af bl.a. beboerens BPSD-symptomer og mulige årsager her til, samt hvilke indsatser der iværksættes. BPSD står for ”Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia” og oversat til dansk: Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens.

Adgang til servicen
Udvalgte medarbejdere på de 24 plejecentre i kommunerne Greve, København Faxe, Næstved og Hedensted har adgang til BPSD-systemet. Medarbejde på andre plejecentre og i andre kommuner har i øjeblikket ikke adgang.

Servicen tilgås over det åbne internet på: https://bpsd.sst.dk/bpsd/

Medarbejderne skal have en medarbejdersignatur (MOCES) indeholdende virksomhedens CVR nummer.

For at kunne benytte systemet kræves at organisationen er oprettet i SEB og har adgang til at tildele rettigheder i BPSD.

Organisationens SEB-administrator skal have tildelt medarbejderen rollen bpsuser samt tilknyttet den organisatoriske SOR-enhed (det plejehjemcenter, medarbejderen skal have adgang til).

Krav til adgang
Løsningen er udviklet, så den kan bruges med de nyeste versioner af browsere som Chrome, Firefox, Safari og Internet Explorer.

Ældre versioner kan medføre, at visse sider ikke vises korrekt.

Ved brug af NemID medarbejdersignatur (MOCES) nøglefil er der problemer med Java ved brug af Chrome og Mozilla Firefox.
Læs nærmere om dette her.

Vejledninger og links
https://www.sst.dk/da/nyheder/2019/model-for-maalrettet-pleje-oeger-livskvaliteten-hos-plejehjemsbeboere-med-demens

Relaterede systemer
SEB brugerstyring

SOR - Sundhedsvæsenets organisationsregister