Navngivning og forkortelser

 

Forkortelse

Dansk

Engelsk

DDV

Det Danske Vaccinationsregister

 

DPSD

Dansk Patient-Sikkerheds-Database

 

 

 

 

DRG              

Diagnose Relaterede Grupper

 

E125

E125-systemet

 

eKommune

 

 

FMK

Fælles Medicinkort

Shared Medication Record

Medinfo

 

 

NSP

National Serviceplatform

National Service Platform

NIV

Indberetning til venteinfo

 

SEI

Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetning

 

SOR

Sundhedsvæsenets Organisationsregister

 

SEB

Sundhedsdatastyrelsens elektroniske brugerstyring

 

 

 

 

VAR

Vævsanvendelsesregistret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSI

National Sundheds-it

National eHealth Authority

-

Den nationale bestyrelse for sundheds-it

National Board of eHealth

NemID

 

 

ePortal

 

 

Sundhedsdatanettet
SDN /DSDN

Det Danske Sundhedsdatanet

 

 

 

 

 

 

 

Genitiv:
SSI’s
Statens Serum Instituts

Stavning:
Driftsstatus
Driftsinformation